Kohász Fúvószenekar

A KOHÁSZ FÚVÓSZENEKAR az egyesület első művészeti csoportjaként, már 1879-ben megalakult, tehát az idén 130 éves. Tagjai kezdetben azok az acélgyárba betelepített német és cseh szakmunkások voltak, akik fúvós hangszereken is tudtak játszani, sőt még a helyieket is megtanították. A zenekar fennállása óta az egyik legnépszerűbb és összetartóbb csoportja az intézménynek. 

Több szakmai díjat és minősítést is szereztek, így 1972-ben Aranylant majd Aranydiploma minősítést, 1975-ben Kiváló Együttes címet, majd 2001-ben Művészeti Nívó Díjat. A város önkormányzata – amely gyakran hívja az együttest különböző rendezvényeire és ünnepségeire - 2002-ben, majd 2006-ban is „Salgótarján Kultúrájáért” díjjal ismerte el a zenekart. 

A Nógrád megyében immár egyedülálló ( az egykori bányász fúvószenekar tagjait is befogadó) együttes utánpótlását jelenleg az intézménnyel hosszú évek óta jó kapcsolatban álló salgótarjáni zeneiskola biztosítja. 

A csoport – gyakori szereplései mellett - hetente 2-szer tart próbát az intézményben, és havonta térzenét a ház előtt vagy a Dolinkában ( a gyári lakótelep ligetében) .Karmesterük Boros Sándor, egyesületünk művészeti vezetője.

Petőfi Színjátszók

Az alapítás kronológiai sorrendjében a PETŐFI SZÍNJÁTSZÓ SZAKOSZTÁLY következik, akik 2008-ban ünnepelték 120. fennállási évfordulójukat. Az egykori MŰKEDVELŐ TÁRSASÁG hosszú évtizedekig (az 1970-es évek közepéig) színházpótló szerepet töltött be Salgótarjánban. (1946-banvették fel Petőfi Sándor nevét és Munka valamint Petőfi díjat alapítottak a szereplők évenkénti elismerésére, melyeket március 15-én, ünnepi szakestély keretében adtak át.) A petőfisek az ismert drámák, vígjátékok, népszerű operettek és zenés darabok rendszeres bemutatása mellett részesei voltak az üzemi (un. szalonnás) ismeretterjesztésnek, később a pódiumjátékoknak és irodalmi színpadi bemutatóknak is. A kétszeres Kiváló Együttes számtalan elismerést, fesztiváldíjat és kitüntetést kapott -különösen az 50-es és 60-as években – de még a 2002-ben is. A népes és népszerű (sok vonatkozásban legendás) társulatnak sok híressé vált helyi személyiség (Solti Károly, Hollai Kálmán stb.) is tagja volt. A csoport tagsága ma már zömmel idős emberekből áll és klubszerű keretek között működik, de évente még több fellépést is elvállalnak, főként ünnepi alkalmakkor és a Petőfi Szakestélyeken. Jelenlegi rendezőjük Bolyós Lászlóné.

Utánpótlás csoportjaik a Kiviszi Színjátszók és a Vertich Színpadstúdió. (Vertich József volt az egyik legismertebb rendezője a Petőfi Szakosztálynak.) A Vertich Színpadstúdió jelenlegi vezetői, rendezői és oktatói (T. Pataki László, Patakiné Kerner Edit, Molnár Ernő, Susán Ferenc) valamennyien a Petőfiből nőttek ki, tagságuk többsége pedig a Váci Mihály nevét viselő vers és prózamondó versenyeinken mutatta meg először tehetségét.. Céljuk - a nagy elődök nyomdokain haladva- egy önálló színházi társulat létrehozása Salgótarjánban.

AKKORD Kohász Fúvós Kisegyüttes

- A 30 ÉV KRÓNIKÁJA -      DOC letöltése

Az AKKORD KOHÁSZ FÚVÓS KIEGYÜTTES 1981-ben alakult és nevük ma már egyre ismertebben cseng a városban és a megyében, sőt sok országos és külföldi fesztiválon is. A kürt kvartettnek indult, de különféle egyéb hangszerelésekben is kitűnően muzsikáló együttes az elmúlt években több hazai, nemzetközi meghívásnak is eleget tett. (Erdély, Szlovákia, Budai Vár, Gödöllő, stb.) Az idén például a moldvai csángókhoz, Pusztinára kaptak meghívást a pünkösdi ünnepekre. Visszatérő felkéréseik sorában rendszeressé váltak a kamara hangversenyek (vendégművészek meghívásával), a Megyei Vadásznapokon való közreműködés és újabb színfoltot jelent a bálokon, falusi mulatságokon – nyitó műsorszámként - való fellépésük. Fő feladatuknak tekintik a megye zenei hagyományainak ápolását, kapcsolatuk elmélyítését és közös fellépések vállalását a Bányász Kohász Dalkörrel, mely szándékuk a „Múzeumok Éjszakáján” már több alkalommal meg is valósult. Lehetőséget biztosítanak a helybéli amatőr zenészek csatlakozására, akik lelkesedésükkel és tudásukkal tovább gazdagítják a jól összeforrott csapatot, s ezáltal repertoárjuk is bővül. Vezetőjük Bartus László zenetanár.

Képzőművészeti kör

A KOHÁSZ KÉPZŐMŰVÉSZ KÖR  (amely az 1996-ban létrehozott Grafikai Műhelyből nőtte ki magát)  az intézmény legfiatalabb alkotó köre, de rövid idő alatt is nagy népszerűségre és tehetséges – a megye legjobb képzőművészeit tömörítő - tagságra tett szert. Az intézményben évente 8-12 saját tárlatot rendeznek, de a házon kívüli helyszíneken ennél jóval több bemutatkozásuk és közreműködésük (mások kiállításainak megnyitása) van. A kört Losonczy Ildikó -egyesületünk  könyvtárosa  -vezeti, aki maga is elismert képzőművész megyénkben.

Bányász-Kohász Dalkör

A KOHÁSZ DALÁRDA 1892-ben, azaz 117 éve alakult és ma BÁNYÁSZ KOHÁSZ DALKÖR-ként működik. Az elnevezésükben történt változás kifejezi, hogy a klubszerűen működő, de mindmáig aktív, színpadképes - zömmel kohó, gépész és bányamérnökökből álló - zenei csoport tagjai felvállalták a bányász-kohász hagyományok őrzését (Bányász-Kohász Szakestélyek, rendezvények) és fontos feladatuknak tartják az egykori bányász - kohász dalok gyűjtését , előadását és népszerűsítését is. (Az elmúlt években Dalos Füzetet és több CD-t is megjelentettek.) A népszerű csoport évről évre több helyi fellépésen, országos fesztiválon és külföldi turnén vesz részt, emellett kutató, hagyományápoló munkájukat is egyre többen igénylik. Vezetőjük Diósi János kohómérnök, aki egyben fúvószenészünk is.

Egyéb csoportok és klubok

Az egyesület által működtetett KLUBOK ÉS SZAKKÖRÖK is elsősorban a hagyományápolás és a bevált helyi közösségi, szórakoztatási szokások köré szerveződtek és meglehetősen sokoldalú igényt elégítenek ki működésükkel. Számuk szinte évről-évre változik és hol a lakossági rétegződés hol pedig a szakmai érdeklődés kap elsőbbséget tevékenységükben. Szeretnek egymás foglalkozásain részt venni és közös rendezvényeket, megemlékezéseket, szórakoztató esteket szervezni..

Az intézményben jelenleg működő 6 kisközösségnek mintegy 140 tagja van, ezen belül több mint 50 fős a KMKE (egyesületi ) Baráti Kör. Őket követi létszámban a Kohász Kaszinó tagsága (mindkettőről részletesebb tájékoztatást is adunk) de igen népszerű az ifjú irodalombarátok, a nótakedvelők, az SKSE Öregfiúk ( egykori gyári sportolók) és a Jazz Klub tevékenysége is. Foglalkozásaik száma 2008-ban évben 346 alkalom volt.

Kohász Fúvószenekar

Próbák: 
Kedd: 17.00-19.00
Csütörtök:17.00-19.00

Petőfi Színjátszók

Próbák:
Szerda: 16.00-18.00

AKKORD Kohász Fúvós Kisegyüttes

Próbák:
Péntek: 16.00-18.00

Képzőművészeti kör

Foglalkozások:
Kedd: 14.00-17.00

Bányász-Kohász Dalkör

Próbák:
Szerda: 16.00-18.00

Egyéb klubok és csoportok:

Kaszinó Klub
Hétfő-Péntek: 14.00-18.00

Ifjú Irodalom- barátok Köre
Hétfő: 15.00-17.00

SKSE Öregfiúk
Csütörtök:15.00-17.00

KMKE Baráti Kör
Csütörtök:17.00-20.00

KASZINÓ  KÁVÉHÁZ (kéthetente JAZZ KLUB)
Péntek: 18.00-23.00

Nótakedvelők  klubja
Páros heteken Szombat: 18.00-22.00

Magányosok klubja
Páratlan heteken Szombat: 18.00-22.00