Pszichiátria és állami maffializmus
Filmek, hanganyagok és cikkek
(keresztény szemmel)
Amiket a teljes bal- és jobboldali média, a szcientológia egyházig bezárólag, aljas indokból és célból, 100%-osan eltussol

 

HÍRHÁTTÉR TV: A pszichiátriai állami bűnözés és a CCHR - Hídvégi Klárát, a CCHR kapcsolattartóját kérdeztük a törvénytelen állami elmebeteggé nyilvánításokról is

---

Állami terrortámadás Mónus Áron író ellen - A Hírháttér eredetileg nem nyilvánosságra tervezett válaszlevelével

---

Elrejtett tömegmészárlások - A Legfőbb és Katonai Főügyészségnek, valamint más intézményeknek elküldött levél nyilvánosságra hozatala

---

HÍRHÁTTÉR TV: "Értelmiségi" erkölcsök és ügynökhálózatok - Molnár F. Árpád a bírói- és katonaorvosi erkölcstelenség több évtizedes alakulásáról

---

Hírháttér Rádió: A halál miniszterelnökei; Nemzeti lobogók; Veér András és klubja

---

Elmebeteggé nyilvánítások a Szovjet- és az Európai Unióban - Tényfeltáró cikk az Alkotmányt megsemmisítő állami bűnözésről

---

Hírháttér Rádió: Gazságszolgáltatási maffia, Lomnici, elektrosokk, politikai gyilkosságok

---

Körözési lista a fehér galléros bűnszervezeti bűnözés ellen nevekkel, címekkel, telefonszámokkal

---

Hírháttér Rádió: Az állami brutalitásokból - Interjú Tánczos Gábor Édesanyjával

---

Koncepciós perek és átörökített módszerek Sztálin örökségének nyomdokain - A Tánczos-ügy állampszichiátriai visszaéléseiről

---

Régi-új rendszerek, változhatatlan gyilkosokkal a múlt és a jelen eseményein keresztül

---

Emlékezzünk a múltra... vagy mire is...? - Biszku Bélák 1990-en innen és túl

---

Kérésekkel, kérdésekkel, tanácsokkal, segítségért az alábbi telefonszámot hívják: 30/919-6386

E-mail cím:
azoknezo@citromail.hu

 
Elrejtett tömegmészárlások - A Legfőbb és Katonai Főügyészségnek, valamint más intézményeknek elküldött levél nyilvánosságra hozatala

 


Készülődünk, Jövünk...
 

2008-08-19.
Molnár F. Árpád

Látótérkiesésnek is nevezik a titkosszolgálatok azt a jelenséget, amikor valaki nem veszi észre, ami az orra előtt van. Az alábbi levelet - melyből csak a Hír TV konkrét műsorának címét rejtettem el - 2008 július 21-én küldtem el számos médiumnak, a Legfőbb Ügyészségnek és a Katonai Főügyészségnek stb., melyek közül - így a főügyészségek is - válaszoltak alábbi levelemre. Most álljon itt teljes terjedelmében, amiről számos egyéb mellett kizárólag a Hírháttér képes és mer beszélni, mert az utóbbi esztendőkben e téren is a Kádár-rendszer hallgatásának és bűnpártolásának színvonalára zuhant vissza a jobb- és baloldali média egyaránt, szemben azzal, ami a korábbi esztendőkben, kb. 2001-et követően kibontakozóban volt. A Hírháttér vadászni kíván mindazokra, akik a megnyomorítottak és a politikai gyilkosságok áldozatai ellenségeiként pártfogásukat bármi módon kifejezni merészelik a pszichiátriákon Adolf Hitler óta a mai napig megnyomorított és lemészárolt ártatlan tömegek ellen, igen, az EMBERISÉG ELLENSÉGEIKÉNT.

A levélben olvasható rövidítések:
     - OPNI - Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet
     - IMEI - Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet
     - MÚOSZ - Magyar Újságírók Országos Szövetsége

 

Tisztelt ... ,


látván, hogy a média már sokadszor a szó szerint tömegeket ártatlanul, politikai okokból megnyomorító, elektrosokk terápiás elbutulásra, valamint a náci koncentrációs táborok lassú lemészárlásait messze meghazudtoló lassú kínhalálra ítélt tömegek ellen évtizedeken át fenntartott OPNI bezárása miatt aggódnak, úgy gondoltam, végre csak írok néhány szót e tömegek nevében a hazaárulás és a mérhetetlen mocskos, gyáva és bitang gaztettekre válaszul, amivel pénzéhes bűnszervezeti bűnözők valamennyiünk ellenségeiként egy központi fasiszta állami intézmény bezárása miatt siránkoznak, az utóbbi esztendőkben totálisan elhallgatva az összes volt és folyamatosan elkövetésre kerülő pszichiátriai bűnszervezeti bűntetteket, melyeket politikai okokból és bűncselekmények eltussolása céljából az abszolúte szabadon garázdálkodó, bűntetteikkel kérkedő pszichiátriai bűnözők hajtanak végre újra és újra, abszolúte maguk mögött tudván a teljes médiát, kajánul kérkedve bűnszervezeti bűntetteikkel, melyekről a titkosszolgálatok digitálisan rögzített felvételei is evidens módon - képletesen fogalmazva - körbeérik a Föld bolygót.

     1. Ki van közöttünk, aki nem találkozott személyesen olyanokkal, akiket a volt és jelen rendszerben politikai okokból, fehér galléros bűnözők akár apró tettei eltussolása végett zártak be és nyilvánítottak elmebetegekké, melynek abszolút állami központja a most a vezető bűnszervezetként működő IMEI mellett az OPNI volt? Szinte mind személyesen ismerünk ilyen áldozatokat, hogy merészelnek védelmükbe venni egy valamennyiünk által köztudottan koncentrációs- és haláltáborként működtetett fasiszta állami intézményt!

     2. Talán nem hallották pl. - egyet a tengerből - Lovas Istvánt, aki pár éve a Sajtóklubban eresztett meg könnyes szemmel - s mert élő műsor volt, nem lehetett kivágni - egy halk mondatot arról, hogy xy-t is, "szegényt bezárták" a rendszerváltás idején, politikai okokból. Halkan mondta, mert az emberben olyan érzés van olykor, hogy ha élő adásban halkabban mond valamit, nem veszi észre senki, csak a jelenlévők.

     3. Talán nem látták az MTV dokumentumfilmjeit és műsorait, ahol pár éve még visszatérően beszéltek arról, teljességgel különböző helyszíneken és abszolút eltérő, egymástól független személyek és lakosok (hiszen köztudott), hogy melyik városban, mennyiért vagy milyen indokból szoktak pszichiáterek egészséges áldozatokat, akaratuk ellenére elmebetegekké nyilvánítani, hogyan szoktak csapdába sétálni az addig (egyébként Önök miatt) teljesen gyanútlan áldozatok, hol divatosabb az ilyesmi, mert - mondták: - ott olyan orvosok vannak; mások nyíltan beszéltek arról, alázatosan, a földet nézve, mint egy szégyenkező, megalázkodó gyermek, hogy a Veér András gyakoroljon legyen szíves egy kis irgalmat az ártatlanok iránt, kegyelmesebben járjon el (mindezt egy olyan műsorban, ahol valami egykori nácik által pincébe hurcolt és megerőszakolt, majd elhalálozott fiatal lány ügyéről készítettek műsort), és megannyi ilyen filmanyag. Hova lett ez a kommunikáció, hova hanyatlott a tényfeltárás! Mit képzelnek, hogy nemcsak védelmezik az összes brutális, fasiszta, közpénzünkből eltartott vérengző gyilkost, de napi politikai okokból még áldásosnak és pótolhatatlannak nevezik a szó szerinti legnagyobb magyarjaink tönkre tevőit, megnyomorítóit és lassú halállal legyilkolóit!

     4. A Mitrohin-aktákról talán nem hallottak? Talán nem olvastak a szovjet érában - messze szerény odavetésről van szó, hiszen az igazságot senki nem meri kimondani - politikai okokból elmegyógyintézetekbe zárt ezrekről, amikor a Mitrohin-aktákban bátorítólag megállapították, hogy Hruscsovtól kezdve kevesebb embert zártak elmegyógyintézetekbe pusztán politikai okokból.

     5. Talán nem nézik az Internetes Hírháttér TV-t, de nem is hallottak róla talán sosem, ahol konkrét ügyeket borogatunk egészen a Lamperth-Medgyessy-Gergényi-féle bűnszervezeti, megnyomorító elektrosokk terápiákig bezárólag? Meglepne, ha nem tudnának a Hírháttér TV-ről semmit, különösen úgy, hogy kvázi senki nem titkolja, aki nálam megfordul, hogy 2001-ben már tudta mindenki (ügyészek, rendőrök, bírók stb. terjesztették), hogy a rendőrségnek, meg az NBH-nak dolgoztam, sokan abban az időben is megvallották ezt, amikor még - 2001 előtt - jóban voltam velük, azaz botrány sem volt, aminek híre mindig futótűzként terjed el, különösen úgy, hogy a legnagyobb és legolvashatóbb volt az egész Interneten!

Javaslom, fontolják meg, kik előtt mernek olyan intézményeket és a több egyéb médiummal közszájon tartott gyilkosokat futtatni, akik valamennyiünk ellenségei, és éppen a magukfajták miatt tehették és tehetik meg, hogy miközben Hitler kényszergyógykezelései óta egész végig, valamennyi ügyet Önök nyelik le és titkolják el a tömegekkel együtt, aközben a mi pénzünkből fizettetik a bűnszervezeti gyilkosoknak a kiemelt állami fizetéseket, ördög az ördögnek adva a megbecsülést a sötétségért és a gonoszért, fedezve valamennyi jelenleg elkövetésre került politikai kényszerbezárást és brutális csonkításokat, igen, Hitlerig visszamenőleg!

Az idő előre halad, a jövőt, amit sokan tudnak, nem lehet elkerülni, és aki fekete listára kerül, annak neve, ha a fene fenét eszik is, ott marad egészen az igazságszolgáltatásig.

E levél másolata - jelen levéllel egy időben - elküldésre kerül a Legfőbb Ügyészségre, az őrnagyi, alezredesi és ezredesi igazságügyi elmeszakértő bűnelkövetők miatt (akiknek bűnszervezeti bűntetteikről bőséges és pontos adatokkal rendelkezünk) a Katonai Főügyészségre, a Hír Tv további 16 címére, az Echo TV címére, az izraeli tulajdonú és felelősségű tv2 több címére, a Duna Tv, a szintén izraeli fennhatóságú és felelősségű RTL Klub címére, a minden érában és valamennyi MÚOSZ-elnöki irányítás alatt a legerőteljesebb bűnszervezeti bűnpártolást aljas indokból vagy célból (anyagi haszonszerzés végett és karrierista okokból, valamint rosszindulatból) elkövető Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) címére, valamint az Amnesty International címére, akik a Föld bolygó valamennyi létező ilyen bűntetteiről, a világ összes országát illetően csaknem 100%-ban hallgatnak, a Magyar Köztársaság vonatkozásában pedig 100%-ban, Adolf Hitlertől, Sztálinon és Kádáron át, Boross Pétertől, Medgyessy Péteren át Gyurcsány Ferenc regnálásáig bezárólag a világon soha, senkit számon nem kértek, az áldozatok ezreiből vagy tízezreiből senkiért szót nem emeltek, senki rehabilitálását nem indítványozták, a rehabilitálás elmaradását és a módszerek, valamint a konkrét cselekmények abszolút eltussolását soha, semmilyen módon számon nem kérték.

Üdvözlettel Molnár F. Árpád, a 15 milliós magyarságból a tényfeltárásban abszolút vezető Hírháttér Média főszerkesztője, a javában 2006-os lesortüzeltekből és megnyomorítottakból szerveződött Közhatalom Jogsértettjeinek Egyesülete (KJE) alapító tagja.

Tisztelt Hír TV: további, a bűnszervezeti pszichiátriai, valamint az egyebek mellett igazságügyi elmeszakértői bűnözés védelmében folytatott tevékenységüket és nyilatkozataikat figyelemmel kívánom kísérni, és ha kell, drasztikusabb eszközökkel fellépni a további bűnszervezeti bűnözés védelmében kelt valamennyi nyilatkozatuk ellenében. Igen:

VALAMENNYIÜNKÉRT.

Hírháttér Média
http://hirhatter.t35.com

Lap teteje

 

web counter
web counter