Eredeti megjelent:

 

Jereb Gábor

Szárnyas Hajók

 

Új technika sorozat

(Teljes kiadvány)

 

Műszaki Könyvkiadó Budapest 1964.

Lektorálta : Fekecs Gábor okl. hajómérnök

COPR.: Jereb Gábor, 1963

ETO: 629.12.011.171

Mü 337-i-6466

Felelős kiadó: Solt Sándor

Felelős szerkesztő: Kelemenné Avarosy Éva

Műszaki szerkesztő: Hornyánszky József

Ábrák száma: 154

példányszám: 1100

image003.jpg

A teljes kiadvány fejezeti bontásban, az egyes részek PDF formátumban érhetőek el.

 

►►: Rákattintva elérhető szövegrész (PDF)

XX : Jelenleg még nem elérhető szövegrész

TARTALOMJEGYZÉK

Bevezetés (és fülszöveg)

►►

A)

A szárnyas hajók rövid története

 

1.

Kialakulásuk

►►

 

2.

A fejlesztés jelenlegi irányai

►►

B)

A víz alatti szárnyak

 

1.

Bevezetés

►►

 

 

a)  Áramlástani alapfogalmak

 

 

b)  Folyadéksúrlódás és határréteg

 

 

c)  A határréteg és a test-ellenállás

 

 

d)  Az örvényes áramlás törvényszerűségei

 

2.

A végtelen hosszú szárnyak elmélete

►►

 

 

a)  A relatív merülés bevezetése

 

 

b)  A hidrodinamikai felhajtóerő

 

 

c)  A végtelen kiterjedésű közegben mozgó szárny

 

 

d)  A vízfelszín közelében mozgó szárny

 

3.

A véges terjedtségű szárny

►►

 

 

a)  A szárny örvényrendszere és az indukált ellenállás

 

 

b)  A véges fesztávú szárny és a felszínhatás

 

 

c)  A felszín közelségének hatása a felhajtóerő fesztávmenti eloszlása

 

 

d)  Vízfelszín közelében mozgó szárnyak hullámellenállása

 

4.

A kavitáció

►►

 

 

a)  A kavitáció fogalma

 

 

b)  A kavitáció hatása a szárny jellemzőire

C)

A szárnyas hajók elmélete

 

1.

A szárnyfelületek kialakítása

►►

 

 

a)  Megnevezések, jelölések, a szükséges szárnyfelület nagysága

 

 

b)  A szárnyszelvények geometriai és hidrodinamikai jellemzői

 

 

c)  A szárnyszelvény kiválasztásának szempontjai

►►

 

 

d)  Az ellipszistől eltérő alaprajzú szárnyak felhajtóerő-eloszlása és az indukált ellenállás

 

 

e)  Nyilazott szárnyak

►►

 

 

f)  A felhajtóerő fesztávmenti eloszlásának szabályozási lehetőségei

 

 

g)  A vízfelszínhez viszonyítva ferde helyzetű szárnyak felhajtóereje

 

2.

A hajótest kialakítása

►►

 

3.

A szárnyas hajók stabilitása

►►

 

 

a)  A stabilitásról általában

 

 

b)  A nedvesített szárnyfelület nagyságát változtató rendszerek

XX

 

 

c)  A felhajtóerőtényezőt befolyásoló rendszerek

 

 

d)  A stabilitás mértéke szárnyas hajóknál; az átmeneti szakasz stabilitása

 

 

e)  Hosszstabilitás

XX

 

4.

A szárnyas hajók ellenállása

XX

 

 

a)  A kiemelkedési folyamat; a szárnyas hajóra ható erők

 

 

b)  A hajótest ellenállása

 

 

c)  A szárnyak ellenállása

 

 

d)  A támaszdúcok és toldalékok ellenállása

 

 

e)  A hajótest víz feletti részeinek légellenállása

 

 

f)  Összellenállás

 

 

g)  A kiemelkedési folyamat jellemzői

 

5.

Manőverképesség

XX

D)

Függelék

XX

 

Irodalom

XX

 

Tartalomjegyzék (eredeti)

XX

►►: Rákattintva elérhető szövegrész (PDF)

XX : Jelenleg még nem elérhető szövegrész

ARCHIVÁLTA:  SRY 2011.03.10.  WWW.SRY.ATW.HU