Székely Gábor's Homepage

Információ:

www.szekelyg.atw.hu                           

 Kapcsolat:
szekely.gabor@btk.elte.hu

ELTE Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék
professzor emeritus
 

Hírek:


A 2013. oktatási év második félévébenben két projekt:

I. Szeminárium

A II. világháború kirobbanásának előzményei

gyakorlat

A két világháború közötti időszak történéseinek elemzésével követjük az újabb világháború kirobbanását előkészítő, affelé mutató jeleket, illetve az ellene ható eseményeket. A politikatörténet mellett elsősorban a diplomáciában megjelenő valós vagy vélt hatalmi érdekeket tekintjük át. Irodalom dokumentumkötetek: Dokuments on British Foreign Policy 1919-1939, HMSO, London,Voé.  I-VI. Ursachen und Folgen, von deutschen Zusammenbruch... 1918-1945,  Dokumenten-Verlag, Berlin, én. Soviet Documents on Foreign Policy Vol. II. 1925-1932.  Oxford UP, 1952. Diplomáciatörténeti munkák: Craig-Loewenheim, The Diplomats 1918-1939, 1939-1979, V.P. Patyomkin (szerk), A diplomácia történte. Szikra, 1950. E köteteket a kiselőadásokat tartók rendelkezésére bocsájtjuk.

kedd, 14-15.30, fõépület II. em. 202


PHD – doktori iskola  

P/TÖ/JKE-03

A modern poloitikai ideológiák

A két féléves tematikában áttekintjük a két világháború közötti, mindmáig ható következményeket, a mögöttük húzódó politikai ideológiákat. Források a korabeli diplomáciai dokumentumok, irodalom, elérhető levéltári források.

szerda, 15.00-16.30, fõépület II. em. 202


Időszerű tanulmányaim: 

A Lytton-jelentés

A Kirov-gyilkosság


A BRIT, A FRAN CIA, A NÉ MET ÉS A SZOV JET
DIPLOMÁCIA A II. VILÁGHÁBO RÚ ELÕ ESTÉJÉN - 1939


Zimmerwald – Berlin – Moszkva. A Komintern létrehozása – polgárháború és világforradalom

Egy vita margójára: a Kommunisták Magyarország Pártjának vezetõi elleni perek Moszkvában – Kun Béla, Lukács György és Nagy Imre példáján


A Ribbentropp-Molotov paktumhoz
Lenin - elmélet és gyakorlat                                               

Weimártól Hitlerig

A háborúk keletkezéstörténete

Novi Bazar 1879


Ausztria 1919-1938


Gondolatok Hitler hatalomra jutásának évfordulóján

A liberalizmus világa


Cominform in Central Europe

A Kominform 1947-1956


Hungarians in the Communist International

Lenin és a szocializmus

Lenin vérendelet

Zimmerwald-Berlin-Moszkva. A Komintern létrehozása - polgárháború és világforradalom

Krausz Tamás: Lenin. RecenzióBéke- és Konfliktuskutató Intézet
http//:www.bki.atw.hu  

 

Szekely Gabor Homepage

 
eu