A vízi közlekedés szabályai a Harangodi-tavon:

 

     

 

A Harangodi-tavi csónakázás nem veszélytelen kikapcsolódás, de ha betartjuk az erre vonatkozó szabályokat, akkor nyugodtan nekivághatunk egy kis evezésnek.

A vízi közlekedés szabályainak megismerésében segít írásunk.

Csónak:
A csónak olyan vízi jármű. amelynak testhossza a 6,2 m.-ert vagy teljesítménye a 4KW-ot (motorcsónak), vagy névleges  vitorla felülete a 10M2-ert (vitorlás csónak) nem éri el.

Csónakot és vízi sporteszközt (kajakot, kenut) az vezethet, aki: 14. életévét betöltötte, úszni tud, a vezetésben kellő gyakorlattal rendelkezik, ismeri a 39/2003. (VI.13.) GKM rendelettel közzétett Hajózási Szabályzat rendelkezéseit és az igénybe vett vízterület sajátosságait. Ha több személy tartózkodik a csónakban, indulás előtt legalább a 16. életévét betöltött vezetőt kell kijelölni. Gépi hajtás esetén a vezető legalább 17 éves kell, hogy legyen.

Csónakkal a parttól vagy más kikötőhelyről elindulni, és menetirányt változtatni akkor szabad, ha az a víziközlekedés más résztvevőit nem zavarja, és vízben tartózkodó személyt nem veszélyeztet.

A csónakból indulás előtt - és szükség esetén menetben is - el kell távolítani a stabilitását és úszóképességét befolyásoló mennyiségű vizet.

Menetben lévő csónakban tilos állni.

Fürdés céljából a vízijárművet csak a vezető engedélyével szabad elhagyni, a vízijárművet elhagyó fürdőzőt mindaddig követni kell - mentésre készenlétben - , amíg az nincs teljes biztonságban.

Fürdésre - vörös-fehér függőlegesen csíkozott, henger alakú bójákkal - kijelölt vízterületen vízijárművel közlekedni akkor szabad, ha a vízijármű telephelye (kikötőhelye) erre a vízterületre esik, vagy ha ezen a területen engedéllyel vízi munkát végez. Ilyen esetben a jármű a legkisebb biztonságos sebességgel, a legrövidebb idő alatt köteles a vízterületen áthaladni.

Vízben tartózkodó személyt csónakkal úgy kell legalább 5m. távolságban kikerülni, hogy az a csónak és a part között maradjon.

A kedvtelési célú vízi járművet személyzet nélkül kölcsönző felel a kölcsönzött vízi jármű üzemképes állapotáért. A vízi járművet személyzet nélkül kölcsönző vagy az általa megbízott személy köteles a bérlő (igénybevevő) nyilatkozatát beszerezni arról, hogy az tud úszni, ismeri a hajózás szabályait, továbbá az azonosító adatokkal megjelölt vízi járművet, valamint a szükséges mentőeszközöket átvette.

A Harangodi-tavon belsőégésű motorral hajtott csónakot üzemeltetni tilos!

Kajakok, kenuk,  kilbótok, szkiffek, dublók, triplettek, továbbá a 2,5 méternél kisebb testhosszúságú csónakok  kötelező felszerelése:

Horgony: A csónak horgony nélküli tömegének legalább 5%-ával egyenlő tömegű horgony (vagy más rögzítésre alkalmas eszköz)
Kötelek: Legalább 5m. Kikötésre és horgonyzásra alkalmas, és megfelelő állapotú, kötél vagy lánc
Evező: A csónakban tartózkodó személyek számának és a csónak hajtásának megfelelően, de legalább 1 db
Tűzoltó készülék: Ha a csónakban tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot szállítanak, akkor megfelelő 8A, ill. 34B oltásteljesítményű tűzoltó készülék.
Fenékvíz eltávolítására szolgáló eszköz: Legalább 1 darab 2 liter űrméretű vízmerő eszköz, (szapoly) vagy szivacs
Lámpa: 1 darab fehér kézi villamos jelzőlámpa, tartalék izzóval- és elemmel
Mentőeszközök:
Vízen lévő (közlekedő vagy veszteglő) csónakban tartózkodó,
minden 16 év alatti fiatalnak, illetve minden úszni nem tudónak kötelező mentőmellényt viselnie, továbbá vízi sporteszközön közlekedő minden személy köteles mentőmellényt viselni."
Egyéb: A csónak üzembentartójának nevét és lakcímét (telephelyét) tartalmazó - a csónaktesten tartósan rögzített - tábla


 

A GKM 39/2003. számú rendelete a vízi közlekedés rendjéről

 

 

A szél hatásai a Beaufort skála és jellege szerint

Beaufort

Szél jellege

Tavon

Szárazföldön

0

 szélcsend

tükörsima vízfelület

a füst egyenesen száll fel

1

 leheletszerű

a víz felületén apró fodrok látszanak

a szél alig érezhető a, füst gyengén ingadozik

2

 szellő

a víz felületén lapos hullámok vannak

a szél a fák leveleit már mozgatja

3

 gyenge

barázdált vízfelület, kialakult hullámvonalak, ritkás fehér tarajjal

a szél a fák leveleit erősen mozgatja

 4

 mérsékelt

kifejezetten hosszú hullámrendszer, kis fehér tarajjal 

a fák kisebb gallyai állandóan mozognak 

 5

 élénk

a hosszú hullámok taraja végig habos, a szél a szemnek kellemetlen 

a fák nagyobb ágai már mozognak 

 6

 erős

 a hullámhegyek taraja habosan átbukik

a fák nagyobb ágai állandóan erősen mozognak 

 7

 igen erős

az összes tarajon összefüggő fehér hab, a hullámok taraját felkapja a szél 

a kisebb fák törzsei hajladoznak, vékonyabb gallyai letörnek 

 8

 viharos

hosszú hullámhegyek, közöttük sűrű kis fodros hullámok 

az erősebb fák törzsei hajladoznak, nagyobb gallyak letörnek 

 9

 vihar

az egész víz felület porzik, kis hajók a szabad vízen felborulhatnak 

a vihar a gyengébb fákat kidönti, a vastagabb gallyak letörnek, a tetőcserepeket lesodorja 

 10

 erős vihar

az egész vízfelület fehéren porzik, a szél a hullámtarajokat letépi és elfújja

a szél épületeket, tetőket rombol, fasorokat rikkít, erdőket tarol le 

 11

 heves vihar

 az egész vízfelület fehéren porzik, a szél a hullámtarajokat letépi és elfújja

 a szél épületeket, tetőket rombol, fasorokat ritkít, erdőket tarol le

 12-17

 orkán

 az egész vízfelület fehéren porzik, a szél a hullámtarajokat letépi és elfújja

 csak a szél irányába lehet menni

 

 

Szélerősség táblázat

Alább a hajózásban használt szélerősség-táblázatot,
különböző sebességi adatokra történő megfeleltetését,
és értelmezését ismertetjük.

 

Beaufort fokozat

Szél jellege

m/s

km/h

tm/h (csomó/h)

A szél nyomása (kp/m2)

 

Vízmélységtől függő hullámmagasság tavakon (cm)

0

 szélcsend

 0-0,2

 <1

<1 

1

 leheletszerű

0,3-1,5 

1-5 

1-3 

0,05 

2-10 

2

 szellő

1,6-3,3 

6-12 

4-6 

0,4 

10-20 

3

 gyenge

3,4-5,4 

12-19 

7-10 

1,5 

20-30 

4

 mérsékelt

5,5-7,9

20-28 

11-16 

3,5 

30-60 

5

 élénk

 8-10,7

29-38 

17-21 

6,8 

60-80 

6

 erős

10,8-13,8 

39-49 

22-27 

11,8 

80-100 

7

 igen erős

13,9-17 

50-61 

28-33

18,7 

100-140 

8

 viharos

 17,2-20,7

62-74 

34-40 

28 

140-200 

9

 vihar

20,8-24,4

75-88 

41-47 

39,8

140-200

10

 erős vihar

 24,5-28,4

 89-102

48-55 

54,6 

140-200 

11

 heves vihar

28,6-32,1 

103-114 

56-63 

72,7 

140-200 

12-17

 orkán

 32,7-36,1

>117 

>64 

94,4 

140-200