www.adamjzeneiskola.atw.hu    Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola - OM - azonosító: 040036

Archívum

 
 
A zene az kell

”A zeneoktatás legnagyobb hatóereje, hogy EGYÉNI.“„A zene az kell…” címmel,
Ihászné Szabó Katalin, zenetanár cikke

...
– A nevelés ott kezdődik, amikor a gyerek belép a terembe. Kopog, köszön. Ha nem, akkor gyakoroljuk! Következő órán hibátlanul megy.
– Bármilyen hangszert választ a tanuló, kihívás számára annak megszólaltatása. Megfelelő tanári segítséggel hamar felcsendül egy gyermekdal, ami azonnali sikerélményhez juttatja a növendéket.
Ki kell emelnem, hogy van olyan gyerek, aki a 20-25 fős osztályban sosem kap megerősítést, mert lassabban dolgozik a társainál, így az rögzül tudatában, hogy nem képes megoldani a feladatokat. A zenetanulás során, mivel csak egyedül van az órán, a saját tempójában dolgozhatnak, így visszakapja önbizalmát.
– Az egyéni oktatás lehetővé teszi, hogy mindenki a saját képességeinek megfelelő fejlesztésben részesüljön. A tehetséges tanulónak több anyagot tanítunk, versenyre készítjük, esetleg zenei pálya felé tereljük. A gyengébb képességű is kaphat jeles osztályzatot, akkor is, ha kevesebb tananyagot végez el. A tanárnak nem kell megosztani figyelmét több gyerek között. Azonnal ki tudja javítani a hibát, van idő gyakorlásra.
– Mivel a gyermek egyedül jön be az órára, a tanár egyből észreveszi, ha valami nincs rendben. Elmondhatja bánatát, hogy rossz jegyet kapott, vagy fáj valamije. A pedagógus csak rá figyel, és már az is segít, hogy meghallgatja. Tanítványaim örömeikről is beszámolnak.
Van olyan gyerek, aki szívesen, és sokat beszél. Ilyenkor belefér az órába, hogy meghallgassam. A zárkózott, keveset beszélő tanuló is idővel megnyílik, és megosztja érzéseit, gondolatit. Tudja, hogy megbízhat bennem. Sok gyereknek nincs lehetősége, hogy „kibeszélje” magát. A tanító néninek meg kell osztania figyelmét a sok gyerek között. Este anya fáradt, vacsorát kell készíteni, apa talán nincs is otthon. A heti kétszer fél órán a zeneiskolában a tanár CSAK RÁ FIGYEL.


Még néhány gondolat.
– Aki zenét tanul, az két iskolát végez egyszerre. Bizony, sok időt vesz igénybe, mert minden nap gyakorolni kell. Addig is nem a számítógép, vagy a tévé előtt ül a gyerek.
– Aki elvégzi a zeneiskola 6 évét, és művészeti alapvizsgát tesz, plussz pontokhoz juthat a továbbtanulás során.
– Kitartásra nevel, rövid és hosszútávon.
– A zenetanulásban hamar találkozik a tanuló a közös muzsikálással, amikor figyelni kell a másikra. Legjobb példa erre a zenekar. Megtanulja, milyen érzés egy egész részének lenni, és felelősséggel tartozni mások munkájáért.
– A zene olyan eszközt ad a gyerek kezébe, mely megnyugtatja, felvidítja, érzéseit, gondolatait fejezheti ki.
– Fegyelemre, pontosságra nevel. A legelevenebb tanuló is fegyelmezetten viselkedik zenélés közben. Azonnal észreveszi, ha hibázik, és javít.
– A zeneiskola sok olyan élményt ad, melyek életre szólóak.
Kirándulások, táborozás, szereplések, versenyek. Nemcsak tanítunk, hanem Devecser kulturális éltének fontos szereplőjévé is váltunk.
Aki zeneiskolába jár, biztosan találkozik a felnőttek által fontosnak tartott emberi normákkal, és az évek során beépül személyiségébe. Sok örömet él át, könnyebben megküzd a nehézségekkel, jobban odafigyel másokra, zeneszerető, zeneértő felnőtt válik belőle.
Mi, felnőttek, azzal vihetjük közelebb a mai ifjúságot az emberi értékekhez, hogy a szülő beíratja gyermekét a zeneiskolába, a zenetanár pedig mindent megtesz a gyermekek fejlődése érdekében, a zene eszközeivel. Ez is egy megoldás lehet.


Ihászné Szabó Katalin,
zenetanár

Forrás: DEVECSERII ÚJSÁG 2011-4 szám 7.oldal
 
 
Ügyeleti rend
2017 nyári szünet
júl. 24.-júl.28.
Kisszékely - Fúvószenekari tábor
aug.20.
Fúvószenekar részvétele a városi ünnepségen
Tanév rendje
2017/2018 tanév
 
Beiratkozás 2017/18 tanévre
 
Nagy költőnk emlékére a 2017-es esztendő ARANY-ÉV
.
 
Linkek …
 • www.balassi-intezet.kep
  • Balassi Intézet.kép nem töltődött be.


   A Balassi Intézet a határon túli magyar kultúra ma­gyar­országi és az egye­temes magyar kultúra külföldi be­muta­tásáért felel.
   Az egységes és egyetemes magyar kultúrát terjeszti és nép­szerűsíti a nagyvilágban, úgy hogy ezzel párhu­zamosan segíti a külföldön vagy határon kívül létező magyar hagyományok és kultúra meg­ismer­tetését Ma­gyar­or­szágon.

   Az Európai Unió országaiban, a „szubszidiaritás” is­mert elve értelmében, a kulturális és az oktatási terület alapvetően „nemzeti hatáskörben” marad, ami egyben az Európai Unión belül a kulturális sokszínűség, a nem­zeti kultúra értékei megtartásának záloga is.

   A Balassi Intézet központi szerepet tölt be a magyar nyelv tanulása, tanítása, a képzés mód­szer­tani köz­pont­jának kialakítása vonatkozásában.
   Internetes módszertani és oktatási köz­pontot hoz létre és működtet a magyar nyelv és kultúra iránt érdeklődők számára.

   Az intézet célja, megerősíteni a magyar kultúra po­zí­ció­it az egész világon, ahogy Balassi Bálint humanista műveltséggel, magyar költészettel és dallamokkal ter­jesz­tet­te jó hírünket és nevünket a korabeli világban.
    

   „Teremts ismét bennem, teremtű Istenem, tiszta szívet kegyessen,
   Fúdd belém ismegént, hogy nagy szívem szerént lelkem igazt szeressen,
   Engem, romlott szegént, rossz érdemem szerént haragod el ne vessen!”


 • Magyar Színházi Videóportál
  • www.szinhaz.tv
 • Budavári Mátyás-templom
  • Hangversenynaptár | Ének- és zenekar | Orgona | Történet | Zenei kiadványok
 • Bartók Béla Emlékház
  • Tárlat, Zeneműbolt, Koncertek
 • Fidelio – Ha komolyan szórakozik.
  • Fidelio kulturális programmagazin
   fidelio - ha komolyan szórakozik
 • Magyar Állami Operaház
 • MÜPA programnaptár
 • MÜPA Családi és Ifjúsági programok
 • Népzenetár
  • A Fővárosi Szabó Ervin Kőnyvtár Népzenetár oldala azoknak, akik szeretnék megismerni a zene sokszínűségét.
   Régiók, Stílusok és műfajok, Vallás, Etnikum, Ország, Hangszerek kategóriák alapján kereshetünk a szócikekk között.
 • Zeneműtár
  • Országos Idegennyelvű Könyvtár

   Zeneműtár - Zenei gyűjtemény
   Tájékozódás, tanulás, kutatás
 • Liszt Ferenc - a médium és a média
  • Elõadás a Mindentudás Egyetemén Vásáry Tamás - VII. szemeszter, 2005.12.19.
   Az élõ zongorajátékkal is illusztrált elõadás a zenetörténet egyik legnagyobb egyéniségét, Liszt Ferencet idézi meg.
   A gondolatmenet középpontjában a nagy h-moll szonáta elemzése áll, amelyet a művész önarcképének tekinthetünk. A vizsgálódás révén feltárulnak az érzéki és a szellemi, a testi és a spirituális romantikus szélsõségei; ezek megvilágítják a zenész magánéletének, társadalmi szerepvállalásának és személyes vívódásainak sok aspektusát.
   Kiderül, hogy Liszt úgy használta a zongorát, mint univerzális zenei médiumot, amelynek nyelvén a vokális, a kamara- és a szimfonikus zene is megszólaltatható.
 • Dr. Bánhidi Lászlóné: Klasszikusok mindenkinek
  (Zenetörténet, érettségi segédlet gimnáziumi tanulóknak)
 • Egy jazz improvizációs olvasókönyv
 • Zeneakadémia-Junior prg.
  • Ifjúsági programok a Zeneakadémián
 • Hova tovább? Virtuális séta a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen
  • A Zeneakadémia teljes körül felújítását követő, ünnepélyes újraavatása 2013. október 22-én, Liszt Ferenc születésének 202. évfordulóján, az állami- és a művészeti élet prominens képviselői jelenlétében történt meg, nagyszabású hangverseny keretében.
 • Zeneakadémia hivatása
  • A Zeneakadémián zenék és zenészek születnek. Ez egy olyan képzeletbeli kikötő, ahonnan és ahová a hajók muzsikusokat szállítanak.
   Zenei oktatás folyik itt, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, a klasszikus zene, a jazz, a népzene, az egyházzene, a zeneszerzés, a zenetudomány és a zenetanárképzés valamennyi területén, és mindezt előkészítendő, az Egyetem középfokú gyakorló és előkészítő iskolájában, a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában.

   A főépület, a maga öt hangversenytermével a budapesti hangversenyélet központja. A XX. század szinte valamennyi jelentős zenei előadóművésze, együttese megfordult a Nagyterem pódiumán, rálehelve művészetét a terem hasonlíthatatlan akusztikájának láthatatlan hullámaira, beleolvadva a lélegzetvisszafojtva hallgató közönségbe, amely úgy veszi körül a művészt, mint harangnyelvet a harang teste. Ebben a hasonlíthatatlan atmoszférában mutatkozhatnak be a legjelentősebb ifjú tehetségek, illetve ebből részesülnek a Zeneakadémia hallgatói s nem utolsó sorban a zenét áhító, a Zeneakadémia mindenkori közönségét alkotó emberek.
   Olvasd tovább az akadémia oldalán: zeneakademia.hu
 • ...és a WikipédiánZeneakadémia