www.adamjzeneiskola.atw.hu    Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola - OM - azonosító: 040036

 

 
 

Tanári

 
Igazgató: Regősné Nyirő Ildikó
Igazgatóhelyettes: Kincses Edit
Igazgatóhelyettes: Dér Krisztina


Tanáraink

Andriska Szilvia oboa, furulya
Brezovácz Mirjam zongora
Csuka Ágnes Karolina zongora
Darvassi Andrea zongora
Dér Krisztina igazgatóhelyettes
magánének
Fodor Ferenc gitár-együttes vezetője
gitár
Gál Róbertné citera, szolfézs,
zeneismeret-népzene tanszak vezetője
Géczy Andrea szolfézs
Györe Csilla ütő
Járdányné Rajtmár Renáta oboa, furulya
Juhász Kitti Vackor Citerazenekar vezetője
citera
Kövirigó Együttes vezetője
Kincses Edit igazgatóhelyettes
szolfézs
Kovács László harsona, kürt, furulya
Lozsádi Judit zongora
Nagy Katalin fuvola, furulya
Orosz László vonós-pengetős tanszak vezetője
Vonószenekar vezetője
hegedű
Regősné Nyirő Ildikó igazgató
Nőikar vezetője
szolfézs
Schüszler Boglárka ütő
Szabó László hegedű
Szentesi István Fúvószenekar vezetője
klarinét, szaxofon, furulya
Szikora Krisztina magánének, szolfézs
Tóth Judit furulya, fuvola
Tóthné Császár Ildikó zongora tanszak vezetője
zongora
Várföldi Mátyás gordonka
Zsirmon Zsolt fúvós-ütő tanszak vezetője
Fanfár Előadói Együttes vezetője
trombita, kürt, furulya


2017-01-08.
 


 
 
 
Innen-onnan
 • A nemzeti összetartozás napja - június 4. - pedagógiai háttéranyag
 • A zenei szakképzésről - 2015.05.22.
 • Új tartalmakkal egészült ki az Útmutató a misősítési rendszerhez
  • Itttttt elérhető az új kiegészített útmutató
   2014. március 19
 • Tanfelügyeleti kézikönyvek
 • Pedagógus minősítés
  • Kapcsolódó anyagok a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségének oldalán
 • A reflektív gondolkodás fejlesztése
  • Szivák Judit:
   A REFLEKTÍV GONDOLKODÁS FEJLESZTÉSE

   Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, 2010
   Készült a „Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program – Országos Tehetségsegítő Hálózat Kialakítása” (TÁMOP 3.4.4-A/08/1-2009-0001) című projekt keretében.
    
 • A zenei tehetség felismerése és fejlesztése
  • Turmezeyné Heller Erika:
   A ZENEI TEHETSÉG FELISMERÉSE ÉS FEJLESZTÉSE

   Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, 2010
   Készült a „Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program – Országos Tehetségsegítő Hálózat Kialakítása” (TÁMOP 3.4.4-A/08/1-2009-0001) című projekt keretében.
    
 • Muzsika a katedrán
 • A XII. Országos Lubik Imre zeneiskolai trombitaversenyről
  • DR. HONTVÁRI CSABA összegzése a 2011.X.28-30. között megrendezett zalaegerszegi versenyről.

   …A háromévente megrendezésre kerülő összejövetel mindig nagyszerű alkalom, hogy a zeneiskolák legtehetségesebb ifjú trombitásai a felkészülés kemény munkáját, többletfeladatait vállalva céltudatosan fejlesszék tovább hangszeres játékukat, megismerjék egymást, tanáraik számára pedig az országos kitekintés, tapasztalatgyűjtés, széleskörű eszmecsere, az oktatás során felhasználható irodalom bővítésének fóruma is ez egyben. …

   …Fontos-e a zenepedagógus számára már ilyen korban a tehetségek kiválasztása, a zenészi hivatásra való felkészítésük olykor dresszírozástól sem mentes folyamata, vagy esetleg a tanár a szakma hazai helyzetét, perspektíváit, valamint a gyerekek egyre szerteágazóbb terheltségét tekintve lemond az imént említett, kompromisszumokat nem ismerő célkitűzésről, és a zeneoktatást elsősorban a lelki, esztétikai nevelés eszközének ítéli csupán? A zenei versenyeket fontosnak tartó tanárok – akik inkább az első csoportba sorolhatók – a mai, sokak által nehez(ebb)en(?) kezelhetőnek tartott gyermekeket is sikerrel tudják motiválni – örömmel tapasztalhattuk ezt a zalaegerszegi döntőn résztvevők zöménél. …
 • Szolfézs és hangszer kapcsolatáról
  • Dobszay László:
   Szolfézs és hangszer kapcsolatáról – Hangszeres tanárok számára


   Feszegetik egyik oldalról is, de különösen a másikról, a hangszeres tanítás felől. A két tárgy kapcsolata elvileg könnyen megoldható kérdés. Mindkét tárgynak zenére kell nevelni. Jó zenét kell tanítania jól. A zenetanulás célja nem a hegedűtudás, meg nem is a kottaírás hallás után, hanem a zene megszerettetése. Ha ezt végzi mindkét tárgy a legnagyobb buzgalommal, s főleg a legnagyobb tanári hozzáértéssel, akkor máris kapcsolatba kerültek egymással.
 • „Néhány gondolat a Koncz János Hegedűverseny kapcsán”
  • Ittzés Tamás hegedűtanár, a Zenetanárok Társasága vonóstagozatának elnöke ír a hibákról.
 • Egy mestermû rejtett üzenete – Mindentudás Egyeteme
  • A mûvészi zenei alkotás máig legtipikusabb formája a kottaírással rögzített kompozíció, amelyet az elõadó elõbb elolvas és értelmez, majd újrateremt.
   A közönség számára a mû a meghallgatható, a felhangzó forma. Az igazi mestermû azonban ennél több: magasrendû intellektuális produktum, amelybe a komponista esetenként többszintes üzenetet kódolt.
   Az ilyen üzenetekrõl részben az elõadó sem tud, mert a kottaírás ezeket nem tárja fel.
   A zenetudományi kutatás egyik legizgalmasabb feladata a kódolt, egyedi mestermû-üzenetek megértése, ebbe enged - kuriózumként – bepillantást az elõadás.

   Zongorán közremûködik: Jandó Jenõ.
 • Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége
 • Kottamásolás a zeneiskolákban
  • Sigrai László Kottakiadói Igazgató - „Nem tartható tovább az illegális kottamásolás”
   (2009.04.)