www.adamjzeneiskola.atw.hu    Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola - OM - azonosító: 040036

 
 

Tudj róla...
Jogvédett mű kottájának megvásárlása nem ad jogot a kotta másolására, sokszorosítására, (fénymásolás, szkennelés, fényképezés, stb.) a hatályos Szerzői Jogi Törvény értelmében még magáncélra sem.
A digitális formátumban megvásárolt kottákról sem készülhet további másolat - sem elektronikus, sem nyomtatott vagy más formában - a jogtulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül.

Jogvédett minden mű, amelynek szerzője, vagy bármely társszerzője (zeneszerző, szövegíró, átdolgozó) él vagy 70 éven belül hunyt el. A szerzők vagy örököseik minden hivatalosan eladott kotta árából részesülnek. A fénymásológépek és egyéb reprográfiai eszközök árába korábban beépített "jogdíj" 2004-ben megszűnt.

Törvénysértő
  • a jogvédett kottákat fénymásolni, beszkennelni, lefényképezni, vagy bármilyen más módon többszörözni!
  • a zeneiskolákban vagy akár otthon kottagyűjteményekből kimásolt oldalakat használni!
  • beszkennelt kották fájljait csereberélni az Interneten!
 
Te tudtad?


Tanszakok

 

A nevelő-oktató munka javítása, a zenetanárok pedagógiai, művészi tevékenysége, a módszertani kultúra fejlesztése, az egységes követelményrendszer kialakítása, az önképzés elősegítése érdekében az iskolában szakmai/tanszaki munkaközösségek működnek.

A tanszakok feladatait az iskola munkaterve tartalmazza. A munkaközösségek részt vállalnak a zenetanárok továbbképzésében, új oktatási módszerek bevezetésében, tanulmányi versenyek, beszámolók meghallgatások előkészítésében, lebonyolításában, más feladatok közös megoldásában.

A szakmai munkaközösségek munkáját a tanszakvezetők irányítják, akiket tanévenként a tagok választanak.
A tanszakvezető feladata a tanszak munkatervének elkészítése, a munkaközösségi foglalkozások előkészítése, vezetése, a pályakezdők segítése, óralátogatás a tanszak tanárainál.

A munkaközösség-vezető félévkor és tanév végén beszámol az általa vezetett közösség munkájáról. Számon tartja és értékeli a zenetanárok munkáját, eredményeit.

A tanszakvezetők tagjai az iskola vezetőségének, tehát egységes pedagógiai irányvonalat képviselnek. A tanszakok főként saját közösségük tevékenységét koordinálják, szervezik, saját terveiket valósítják meg, de a tanszakok együttesen az iskola jellemző arculatát képezik.

A munkaközösségek egy évre meghatározzák saját programjukat, mely része az intézmény éves munkatervének, itt találkoznak a tanszakok elképzelései.
A munkaközösségek egymás munkáját segítik, a nevelő-oktató munkában folyamatos szakmai konzultációt folytatnak, a tanórán kívüli feladatokat pedig elosztják egymás között, illetve közösen végzik. Ezáltal válik színessé és egésszé az intézmény programja. A tanszakok egymás munkájáról az előbbieken túl a nevelőtestületi értekezleten tájékozódnak, itt nyílik még lehetőségük az együttműködés fejlesztésére.

A) Klasszikus zene:

Fafúvós tanszak:
furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon,
Rézfúvós tanszak:
furulya, trombita, kürt, harsona–tenorkürt–baritonkürt, tuba,
Akkordikus tanszak:
gitár, ütő
Billentyűs tanszak:
zongora,
Vonós tanszak:
hegedű, gordonka,
Vokális tanszak:
magánének,
Zeneismeret tanszak:
szolfézs kötelező, zenetörténet–zeneirodalom
Kamarazene tanszak:
kamarazene, zenekar, kórus

B) Népzene:

Fúvós tanszak:
népi furulyák,
Pengetős tanszak:
citera,
Zeneismeret tanszak:
szolfézs kötelező, népzenei ismeretek, néprajz
Kamarazene tanszak:
népi kamarazene (a tantárgy magába foglalja a hangszeres és vokális társaszenét), népi zenekar

Nézz bele!
2010.04.01.