Elérhetőségünk:

Bagdy Bálint:

E-mail: bbagdy@freemail.hu

 

Bagdi Márton:

E-mail: bagdima@t-online.hu

 

D-Ny Bihar vm. térképe

A nemes Bagdy és Bagdi családok honlapja

  "...egy-egy család múltja, a haza történelmének egy-egy lapja."

Jelenleg a nemesi levelek egyike sincs a családok kezében, de a keresése folyamatban van.

 

 

Amennyiben Ön tud róla

valamit, kérem

jelentkezzen!

Részletek

             1232-ben "Petri et Pauli de Bagd" (Bagdy Péter és Pál) nemesi rangra emeltettek. Ettől kezdve csak nemes Bagdy Péter és Pál leszármazottai használhatják a Bagdy (=Bagdi) családnevet. (Itt szeretném megjegyezni, hogy minden ma is élő Bagdi család között vérrokonságról beszélhetünk.) Birtokba kapták a Sarkad, Nagyszalonta, Geszt háromszög közötti területet, ahol letelepedvén családjaikkal megalapítói voltak Bagd községnek. Az 1500-as 1600-as években a török a falvat többször feldúlta, lakosait meggyilkolta vagy rabszíjra fűzve elhurcolta. A falut a XVII. században újra létrehozták Hajdú-Bagdi néven, amelyet 1919-ben a románok felszámoltak. A nagyszalontai vasútállomástól Bagd egykori területéhez vezető bekötőutat jelenleg is Bagdi-dűlőnek hívják, a területet pedig Hajdú-Bagdi puszta néven emlegetik. Írásos emlékekkel tudjuk alátámasztani, hogy a Bagdiak voltak a szomszédos Péterháza alapítói is, amelyet 1290-ben említenek először. A két faluról azt lehet elmondani, hogy kisnemesi községek voltak, ami azt jelenti, hogy a nemesi kúriák mellett mindvégig megtalálhattuk a jobbágyok portáit is. Elpusztulásáig csak magyarok lakták. További birtokaink voltak még Bihar vm-ben: Cserepes, Lápos  Békés vm-ben: Németi és Kamuti, valamint a Nagy- és Kiskereki továbbá a Pókafalvi birtokok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bihar vm. D-Ny-i csücske

             A források szerint csak egy Bagdy család élte túl a török megszállást. Ez a család nemes Bagdy Ferencz családja volt, akinek apja volt István, Arad vármegye alispánja. 1494-ben címeres pecsétet kapott, István másik fia György, aki Bornemissza Boldizsár (Erdély főkapitányának) helyettese volt. Bagdi György egyik kastélya (melynek első tulajdonosa ő volt) ma is áll Balavásáron (Marosvásárhelytől kb. 20-30 km-re), másik kastélya (lakótornya) Balázsfalván található, melyet 1534-ben építtetett és ami ma görög katolikus érseki palotaként szolgál. Ferencz egyik fia szintén György volt, aki György keresztfia volt és ő örökölte György javait halála után. 1571. körül feleségül vette Bocskai István nővérét Sárát és így sógora révén tagja lett az erdélyi helytartótanácsnak.

             Bagd falu pusztulása után a család nagyrésze Gesztre (Fekete-Gesztre) költözött, amelyet elsőként a szentmihályiak hagytak el, és lett így a nemzetség második otthona Szentmihály, a mai Tiszavasvári. A különböző ágak elindítói, szépen sorjában hagyták el a már őshazának számító Gesztet és Szentmihályt egy új élet reményében. Nekik köszönhető, hogy ma is igen népes, talán az egyik legnépesebb magyar nemesi család a Bagdi család.

             A család eredendően református, alig mindössze két ág (kálmánházi és tiszatelki vonal) lett római katolikus, amelyeknek külön története van. Valószínűleg Lukács is lelkipásztori megbizatása során nyerte a címert Bethlen fejedelemtől. De a család több tagja is követte Lukács nyomdokait és a református egyház szolgálatába állt, mint Bagdy István író és költő fia, István, aki e minőségében megírta Pesterzsébet történetét. István tiszteletes gyermeke Dr. Bagdy Emőke pszichológus, egyetemi tanár.

             A magyar történelem összes jelentős eseményén jelen voltak a Bagdiak. Volt köztük lelkész, tanár, néptanító, földműves, szűcs, falubíró, alispán, nemzetőr, katonatiszt, rendőrtiszt, a Vitézi Rend tagja, író, mérnök, orvos, jogász, politikus, közgazdász. Családunk több tagja is elismert, híres szakember.

             Bagdi Márton gondozásában már megjelent egy könyv a nemes Bagdy és Bagdi és a nemes Tömöry és Tömöri családokról. Most készül következő könyve, mely sokkal jobban visszanyúlik a kezdetekhez. Kiderítette, hogy a Bagdy család nem magyar, hanem hun eredetű. Ebből a könyvből egy kis ízelítőt letölthet a Tisztelt Olvasó a Letöltések oldalról.

             Ha valakit érdekelné a családfája, akkor Bagdi Márton szívesen elkészíti azt 100.000 Ft-ért, melyhez  a legújabb kutatási eredményekkel kiegészített családtörténeti leírásokat is ad.

             Jelenleg levéltári kutatásokat végzek és amint lehet, az oldalt bővítem letölthető dokumentumokkal.

További információkért kérem az alábbi e-mail címen érdeklődjenek.

 

                                                                           Üdvözlettel, Bagdy Bálint