Bekecsi Görög Katolikus Egyházközség
Látogatók
006289
Mai látogatók : 1

Bekecsi örömhír – Vízkereszt 2019

Megjelent a bekecsi örömhír legújabb száma. Ide kattintva letölthető.

Bekecsi örömhír – Karácsony 2018

Megjelent a bekecsi örömhír legújabb száma. Ide kattintva letölthető.

Bekecsi örömhír – Pünkösd 2018

Megjelent a bekecsi örömhír legújabb száma. Ide kattintva letölthető.

Gondolatok az Egyház böjtjeiről

Az Egyház négy böjti időszaka, nagyjából az év négy részére elosztva, azért lett bevezetve,hogy lelki virágzás vagyis lelki megújulás legyen számunkra. Ha kihasználjuk, akkor nagyon nagy testi-lelki haszonra tehetünk szert, s valóban üdvösségünkre szolgálhat.

Ősi hagyományunk szerint ezekben az időszakokban nem fogyasztunk húst és állati eredetű ételeket, hiszen ezek által kötődünk a leginkább az anyagi világhoz. A böjt idején épp az a célunk, hogy el akarunk szakadni az anyagi, földi világtól, s föl akarunk emelkedni Isten világába, országába. Ezért kell nagyon komolyan venni a testi böjtöt (persze mindenkinek életkora, egészsége és életkörülményei figyelembevételével), ám mindez csak előkészítés az igazi, lelki böjthöz.

Mi a lelki böjt? A bűnök kerülése és elutasítása. Ez az igazi nagy feladat és nehézség. Saját erőnkből nem megy, ezért kell élnünk az Egyház tanácsaival. Minden keresztény embernek hasznos és illő szent gyónáshoz járulnia a böjt elején, gyakrabban részt venni a templomi szolgálatokon és komolyabban venni az imát.

A Szent Nagyböjtről

Az Egyház Tiszta Hétfőn (idén február 12.) kezdte meg a Nagyböjt időszakát. Ez egy kegyelmi időszak, amely nagy segítség lehet számunkra üdvösségünk útján, feltéve, ha kihasználjuk az időt. Ám felfoghatjuk teherként is, és akkor semmi haszonnal nem jár lelkünknek.

Mai világunk embere – beleértve a keresztény embereket is – nem szeret böjtölni. S túlzás nélkül állíthatjuk, hogy mai világunk kifejezetten böjt-ellenes, hiszen arra buzdít, hogy minden szükségletünket elégítsük ki (evés, ivás, ruházkodás, luxuscikkek, élvezeti cikkek, szórakozás stb.) Ma azonban meg kell hallanunk az idők jeleit, mert „rossz napok járnak, ahogy az apostol is tanít. Halljuk meg, mit is tanítanak szent atyáink a böjtről és az ünnepre való készületről. Mert a böjt – ha röviden meg karjuk fogalmazni – megszabadít bennünket mindattól, ami a földhöz láncol bennünket, s segít, hogy fölemelkedjünk az Isten országa felé.

Húsvétra készülünk, az „ünnepek ünnepére”. Urunk, Istenünk, Jézus Krisztus most azért jön, hogy értünk feláldozza életét. Ő saját életénél jobban szeret minket, bűnös embereket, akik naponta megtagadjuk Őt bűneinkkel. Ha bármit vagy bárkit a földön jobban szeretünk, mint a mi Urunkat, akkor elveszítjük az igazi, örök életünket. Ezért a Nagyböjtben elindulunk Vele együtt Jeruzsálem felé, vállaljuk a szenvedést Vele együtt, hogy meghaljunk Érte. Ám hitünk szerint az Ő végtelen irgalma folytán Vele együtt fel is támadunk majd Húsvétkor és belépünk Vele együtt dicsőségébe, Országának világosságába.

Így tanítanak a keresztény élet nagy tanítói a szent böjtről:

1. A bűnbánatnak böjt nélkül nincsen értéke. (Nagy Sz. Vazul püspök)
2. Az igazi böjt azt jelenti, hogy szakítunk a rosszal, megfékezzük a nyelvünket, tartózkodunk a haragtól és a tisztátalan vágyaktól. (Nagy Sz. Vazul püspök)
3. Ha böjtölsz, nemcsak szenvedsz, meghalsz Krisztussal együtt, hanem fel is fogsz támadni, Vele fogsz uralkodni, és örökösévé leszel az Ő életének. (Palamasz Sz. Gergely püspök)
4. Az ételt és az italt tested erősítésére használd, ne pedig élvezet céljából! (Zadonszkij Sz. Tyihon)
5. Mivel az étel az élet szimbóluma, az ételtől való tartózkodás pedig a halálé, ezért nekünk is, akik e világból valók vagyunk, böjtölnünk kell, hogy e világnak meghalva és az isteni táplálékból részesülve, Istennek éljünk. (Alexandriai Kelemen)

Nagyböjt a saját keresztségünknek az újra történő tudatosítása is. A keresztségben egykor meghaltunk Jézussal együtt és új életre támadtunk Vele együtt. A mi életünk már nem a sajátunk, hanem a mi életünk Urunkhoz, Jézushoz tartozik. Bűneinkkel, hanyagságunkkal azonban hányszor megtagadjuk Krisztust. Itt a Nagyböjt, hogy megéljük naponta, a keresztségünket! Itt a böjt, a bűnbánat, az ima ideje. Itt az irgalmasság, a szeretet gyakorlásának az ideje! S itt van annak az ideje, hogy erősödjön a szeretet Isten iránt, akinek életünkben mindent köszönhetünk. A Nagyböjt idejét használjuk ki, ehhez kérem minden kedves Testvérünknek a jó Isten segítségét.

Böjti tanácsok családoknak

1. Állítsunk össze egy böjti étrendet, amelyet nemcsak szülők, hanem a gyerekek is meg tudnak tartani! A Nagyböjtben fontos a folyamatos böjtölés, mert hosszú időbe telik életmódunk és gondolkodásunk megváltoztatása.

2. Napjaink középpontjába kerüljön a közös családi imádság! Ezt segítheti a meggyújtott gyertya a kereszt vagy egy ikon előtt. Fontos a Szentírás napi közös olvasása is. Nem kell feltétlenül sokat olvasni belőle, de a hallottak jussanak el a szívekig. Beszélgessünk róla, hogy mire tanít az Úr a szavain keresztül!

3. Legyen a Nagyböjt a rendszeres templomba járás ideje, ha máskor hanyagságunk miatt ezt nem is tudtuk megvalósítani. Nem szabad az időnket és áldozatunkat sajnálni, hogy Istenre szánjuk, hiszen Ő az, aki mindent megtett értünk, hogy boldogok legyünk.

4. A Nagyböjtben a lemondásból következik az irgalmasság gyakorlása. „Törd meg kenyeredet az éhezőnek” – mondja a próféta. Segítsünk másoknak, akár étellel, akár ruhával, akár adományainkkal. Bekecsen is vannak rászoruló családok. „Legyetek irgalmasok, miként mennyei Atyátok is irgalmas!” – tanít Jézus.

5. Nagyböjt legyen az elcsendesedés ideje. Ilyenkor kerüljük vagy erősen csökkentjük a hangos zene hallgatását, a Tv, internet, számítógép használatát. Így jut több időnk az Úrra, de egymásra is. A Nagyböjtben nem magunknak, hanem másoknak szeretnénk szolgálni.

6. Nagyböjt középpontjában a szentáldozás áll. Ha komolyan gyakoroljuk a böjtöt, a testi és lelki böjtöt egyaránt, akkor szükségünk van, hogy erőt merítsünk Krisztus Testéből és Véréből. A Nagyböjt célja, hogy egyre tisztább szívvel és egyre méltóbban áldozzunk. A Nagyböjt fő célja pedig a húsvéti részesülés a feltámadt Jézus Testében és Vérében.

Bekecsi örömhír – Vízkereszt 2018

Megjelent a bekecsi örömhír legújabb száma. Ide kattintva letölthető.

Bekecsi örömhír – Karácsony 2017

Megjelent a bekecsi örömhír legújabb száma. Ide kattintva letölthető.

Templomszentelés Bekecsen

A bekecsi „Istenszülő oltalma” tiszteletére szentelt templom és egyházközségünk életében jelentős eseményhez érkeztünk. A templom homlokzatának javítása vált igencsak szükségessé. Utoljára 1991-ben volt javítva a homlokzat és készült el a teljes külső festés Sivadó János paróchus atya idejében. A templomtető és toronysisak fedése vörösrézzel 2004-ben készült el Orosz Árpád atya idejében. A mostani munkálatokat Lesku Barnabás bekecsi testvérünk csapata végezte el, köszönet a lelkiismeretes munkájukért. Sor került a homlokzat és a lábazat javítására, a templom teljes külső festésére és egy sor kisebb munkára. Ezzel egy időben Anducska Tibor újfehértói vállalkozó végezte el a díszítőfestés kijavítását a templomhajóban. Megújult egy család adományából a templom mellett álló kőkereszt is, amelynek ikonját Kárpáti László miskolci ikonfestő festette meg.

December 3-án, vasárnap érkezett községünkbe megyéspüspökünk, (Orosz) Atanáz püspök atya, aki megáldotta a templomot, majd ő végezte a Szent Liturgiát bekecsi és környékbeli testvéreink jelenlétében. A mostoha időjárás ellenére szép számban gyűltünk össze kicsiktől idősekig egyaránt. A Liturgia végén került sor az új képviselőtestület tagjainak ígérettételére. A Szent Liturgia kenyérosztással ért véget, majd kivonultunk a megújított kereszt megszentelésére. A templomi ünneplés után volt a paróchián a képviselőtestület alakuló ülése.
Igehirdetésében püspök atya a karácsonyi böjt fő gondolatát emelte ki: Krisztus jön a mennyből, hogy az embert a mennybe emelje. Nemcsak az angyal jő a mennyből, hanem maga az Úr, az emberré lett Isten. Ez a készületünknek és várakozásunknak a lényege. Buzdította a jelenlévőket arra, hogy minden olyan rossz szokást, bűnt vagy anyagi dolgokat távolítsanak el az életükből, ami csak elszakítja őket az Úrtól. Az igazi boldogságot csak az Úr Isten adhatja, azt a világ dolgaiban nem találhatjuk meg. A templomszentelés nemcsak az épület megújítását jelenti, hanem meg kell újulnia az ember szívének is. Kívülről már megújult a templom, de várja az imádságra szomjazó híveket, akiknek meg kell imádsággal tölteniük a templom épületét.
Dicsőség és hála az Úrnak, aki megadta, hogy megérhessük ezt a szép napot és köszönet a bekecsi egyházközség tagjainak az imádságos ünneplésért.

Szabó Roland

Bekecsi örömhír

Megjelent a bekecsi örömhír legújabb száma. Ide kattintva letölthető.

Bekecsi örömhír

Megjelent a bekecsi örömhír legújabb száma. Ide kattintva letölthető.

Bekecsi örömhír legújabb száma

Megjelent a bekecsi örömhír legújabb száma. Ide kattintva letölthető.

2019. március
H K S C P S V
« feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031