Bekecsi Görög Katolikus Egyházközség
Látogatók
007439
Mai látogatók : 4

Krisztus feltámadt!

Szeretettel hirdetem a püspök atya által elrendelt tudnivalókat!
Mostani vasárnaptól nyilvános Szent Liturgiákat (de. 10 óra) végezhetünk az egyházmegye templomaiban. Fontos tudnivalók.
1. 65 évnél idősebbeket még nem hívjuk a templomba, az egészségük megóvása érdekében.
2. A templomban minden második padot üresen hagyjuk és a nem egy családba tartozók ne üljenek egymás mellé. A kórusra is fel lehet menni, ha “sokan” lennénk. Kerüljük a kézfogást, kontaktust stb.
3. Lehet szájvédőt használni a templomban, ezzel is vigyázhatunk egymásra.
4. Aki nem tudott bűnbánat szentségéhez járulni, azt szeretettel hívom a következő hetekben pünkösdig legkésőbb végezzük el szent gyónásunkat. A húsvéti időszak a szent áldozásban való részesülés áldott ideje. A szent Eucharisztia vétele által válunk keresztényekké, krisztusi emberekké.
5. Legfőbb erőforrásunk és életünk középpontja a Szent Liturgia, igyekezzünk arra felkészülve és azon szívvel-lélekkel részt venni lehetőségeink szerint.
A korábban leírt rendlekzések a gyóntatásról, az áldoztatásról, betegek látogatásáról érvényben maradnak.

Vasárnap (máj. 10.) du. 6-kor kis vízszentelést végzünk a templomban, főként a betegeinkért imádkozunk helyi és világ viszonylatban is.

Imádkozzunk súlyos beteg testvéreinkért: Irén (Bodnárné), Magdolna, (Tassiné), Etelka (Kocsisné) testvéreinkért és egyházközségünk többi betegeiért. vannak még néhányan.

A keresztény ember nem retteg a nehéz időszakban, hanem gyengeségeit, félelmeit és bűneit is Isten színe elé viszi és kéri irgalmát.

A feltámadás öröme és fénye eszünkbe juttatja gyengeségünket és gyarlóságunkat. Tartsunk bűnbánatot és imádkozzunk naponta szívünkből Urunkhoz! Olvassuk a zsoltárok könyvét és a szent evangéliumot. Higgyünk feltámadt Urunk élő és átható jelenlétében, aki szól hozzánk:
“Békesség mindnyájatoknak!”
Valóban feltámadt az Úr!
Szabó Roland a.

Bekecsi örömhír – 2020 Húsvét

Megjelent a bekecsi örömhír legújabb száma. Ide kattintva letölthető.

Kedves Testvéreim!

Elgondolkodtató cikket küldök olvasásra.
Még egy kevés gondolatot hadd írjak le.
Sokat foglalkozunk mostanában a járványos betegséggel, kell is, őrizzen meg mindenkit az Úr a betegségtől. De ne felejtsük el, hogy nagyböjt van. A kereszténység legáldottabb időszaka. Most még fontosabb, hogy a böjtöt komolyan vegyük. A böjt megtartása egész lényünk megtartóztatását jelenti a bűnöktől. A legnagyobb nyomorúság, a legfőbb betegség az életünkben a bűn. Vajon aggódunk-e miatta legalább annyit, mint a járvány miatt? Ámde ha szívből bűnbánatot tartunk, akkor megtapasztaljuk Istenünk végtelen irgalmát. Isten irgalma pedig a veszélyekben is velünk marad.
Az ima ideje a nagyböjt. Most különösképpen is éreznünk kell, hogy milyen törékeny az életünk. Ámde az evangélium sokszor figyelmeztet: “Ne féljetek!” “Én legyőztem a világot!” – mondja Üdvözítőnk. Kérem a Családokat, hogy a böjt következetes megtartása mellett most minden nap szánjunk időt az imádságra. Most több időnk is van, hiszen a gyerekek otthon vannak, sokan otthon végezhetik munkájukat. Higgyünk az igazi imádság mérhetetlen erejében. S ne csak magunkért imádkozzunk, hanem a betegekért, a szenvedőkért, egyházunkért, az emberek megtéréséért.
Meggyőződésem, hogy bűnbánat és megtérés nélkül nem menekülhet meg a világ. A böjt és a szenvedésekben való kitartás azonban felragyogtatja előttünk az Úr jóságát és irgalmát.
A járványt jelnek tekintjük, mely jó irányba fordíthatja életünket, ha belőle Istenhez menekülünk. Ne emberekben reméljünk csupán, hanem Krisztusban!
Húsvétra készülünk, s kétezer éve ritkán fordult elő, hogy nem végezhetjük a templomban szent szolgálatainkat.
Vasárnap (még) megtartjuk a szokott időben a szent liturgiát, de különösen figyelnünk kell az idősek és betegekre. Jövő héttől lehet, hogy drasztikus változásokat kell kieszközölnünk az istentiszteleti rendünkben.
Aki nem vesz részt (vagy nem vehet részt) Liturgián, annak is tudnia kell, hogy a vasárnapot meg kell szentelnünk. Otthonunkban is szánjunk egy órát imára, Biblia olvasásra és elcsendesedésre, főleg a vasárnapokon.
Templomunkban az ikon és keresztcsókolást most kerüljük – püspökeink rendelkezése szerint..
Aki betegnek érzi magát vagy a betegségnek kiszolgáltatottnak, az semmiképpen se jöjjön már most sem templomba. Vigyázzunk, hogy másnak se adjunk át akár lappangó betegséget sem.
Interneten most már rendszeres közvetítés folyik Máriapócsról.
Húsvétra készülve a gyónás szentsége nagyon fontos, hiszen az: testünk és lelkünk gyógyulása. Idén közös gyóntatást nem tudunk szervezni, de egyénileg egyeztetett módon természetesen van rá lehetőség.
Papként az Isteni Liturgiákat meg fogom tartani, legrosszabb esetben zárt ajtók mögött családommal. De imádkozni fogok, mint eddig is, egyházközségünk minden tagjáért, a betegekért, elhunytainkért és egész világunkért. A Liturgia életünk forrása, becsüljük meg, mert nagyobb csoda a földön nincsen nála.
Ne féljünk!
Tekintsünk Krisztusra, aki meg tudja óvni életünket minden testi és lelki veszélytől.
Csak Ő és senki más.
Ha bárkinek tudok bármiben is segíteni vagy kérdése van, forduljon hozzám bizalommal. Különösen figyeljünk idős testvéreinkre, ha tudunk segíteni valakinek, tegyük meg. Főleg, ha nincs hozzátartozója a közelben.

Szeretettel és imádsággal gondolva mindnyájunkra:

Szabó Roland bekecsi pap

https://vasarnap.hu/2020/03/14/szekely-janos-puspok-koronavirus-nincs-itt-valami-nagy-aranytalansag/?fbclid=IwAR1_tur596lpnqPXQGX9N-AqO7N4bddgd5cNDh6J9oDQNEPGEhJ84y4lQNY

Bekecsi örömhír – Vízkereszt 2020

Megjelent a bekecsi örömhír legújabb száma. Ide kattintva letölthető.

Vízkereszti istentiszteleti rend, 2020 a bekecsi templomban

vizkereszt20

Karácsonyi istentiszteleti rend, 2019 a bekecsi görög katolikus templomban

karacsony19

Adventi hangverseny

hangverseny

Bekecsi örömhír – Karácsony 2019

Megjelent a bekecsi örömhír legújabb száma. Ide kattintva letölthető.

Missziós kereszt Szerencsen

Missziós kereszt

Templomunk ünnepe

Kedves Testvéreim!
Templomunk jubileumi hálaadását október 5-én (szombat) tartjuk. de. 10 óra. Püspök atyánk végzi a Szent Liturgiát a korábban Bekecsen szolgált paptestvérekkel, és környékbeli atyákkal. Utána állófogadás lesz a kultúrházban, amelyre mindenkit hívunk szeretettel. Ez a nap a hálaadásnak és az emlékezésnek is a napja, hiszen 75 éve szentelték föl templomunkat “Istenszülő oltalma” tiszteletére. 1944 októberében, a háború vérzivataros évében, amikor már közel volt a megszálló szovjet hadsereg, akkor szenteltetett föl a templom a helyiek áldozatos buzgalmából és adományaiból.
Van mire emlékezni és megköszönni a hetvenöt esztendőt.
Másnap, október 6-án (vasárnap) ugyancsak ünnepélyesen végezzük a Szent Liturgiát. de. 10 óra.
Idén tehát két napos templombúcsút, oltárünnepet tartunk.
Hívunk szeretettel egyházközségünkből mindenkit, szeretteikkel együtt és aki teheti, kérem adományával vagy süteményével, vagy kétkezi munkájával segítse a felkészülést.
A lelki készület azonban a legfontosabb, ezért imádsággal, gyónással és hálaadással készüljünk ünnepünkre. (Vasárnaptól du. 6-kor könyörgő imádságot végzünk Istenszülő Szűz Anya tiszteletére minden nap.)

Szeretettel köszöntve mindenkit: Sz. Roland

2020. július
H K S C P S V
« máj    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031