Bekecsi Görög Katolikus Egyházközség
Látogatók
006662
Mai látogatók : 1

Abaúj-hegyaljai kerületi hittanverseny

2019. március 9-én, Tolcsván került megrendezésre az idei országos görög katolikus hittanverseny kerületi fordulója, ahol tizennégy csapat versenyzett. Az Abaúj-hegyaljai kerületben, 5-6. évfolyamban 1. helyezést értek el: Kelecseny Ádám, Szabó Ágota, Tóth Adél. 2. helyezést értek el: Oláh Bálint, Orosz Anna, Sarudi Bence. 7-8. évfolyamban 2. helyezést értek el Fehér Tamás, Kelecseny Róbert, Sarudi Kristóf. Mind a három csapatunk bejutott a megyei fordulóba.
A mottó a következő zsoltárvers volt: “Minden forrásom belőled fakad” (Zsolt 87,7)
Március 23-án, Miskolcon került megrendezésre  a hittanverseny megyei fordulója, ahol egyházközségünk csapata első helyezést ért el. A hittanverseny országos döntőjét április 6-án, Máriapócson rendezték meg, ahol 5-6. évfolyamon 1. helyezést ért el Kelecseny Ádám, Szabó Ágota és Tóth Adél.   Az idei hittanverseny témája az Eucharisztia, a “szentségek szentsége” volt. Ezzel is készülve a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra, amelynek a helyszíne Budapest lesz. Hála Istennek a szép eredményért!

Szabóné Bulátkó Mónika

Húsvéti hangverseny a bekecsi templomunkban

Május 5-én, a Kenethozó asszonyokról elnevezett vasárnapon a nyíregyházi kispapok Szent Damján kórusa tartott húsvéti hangversenyt a bekecsi görög katolikus templomban. A du. 4-kor kezdődő vecsernyén is ők végezték a kántori szolgálatot. A szép és áhítatos éneklés által valóban a mennyekbe emelkedhettünk az istentiszteleten való imádkozás idején. A du. 5-kor kezdődő hangversenyre szépen megtelt a templom bekecsi keresztény testvérekkel. A kispapok szépséges, többszólamú, mégis imádságos előadásában görög, ószláv és magyar nyelven csendültek fel egyházi hagyományunk húsvéti és más alkalmakhoz kötődő zsoltárai és szent himnuszai. Az énekek közben a Damján táborról készült fényképek voltak kivetítve a templomban. A hangverseny célja egyrészt a húsvéti öröm elmélyítése volt, és valóban lelki élménnyel, imádságos lelkülettel térhettünk haza otthonainkba. Másrészt a jótékonysági hangverseny célja a Szent Damján tábor támogatása volt. A Damján tábor névadója a III. században élt kis-ázsiai ingyen gyógyító orvos szent: Szent Damján, akit testvérével Szent Kozmával együtt ünnepel az Egyház november 1-én. A tábor célja immár negyed század óta fogyatékos gyerekek és ifjak nyári táboroztatása. Istennek hála szép adomány gyűlt össze a nemes és keresztény célú táborozás segítésére. A feltámadt Üdvözítőnk áldása szálljon a tábor szervezőire és résztvevőire, azé a feltámadt Úré, aki azért jött el a világba, hogy elvegye nyomorúságunkat és minden arcról letörölje a könnyet.

Szabó Roland paróchus

Hangverseny a görögkatolikus templomban

hangverseny

Bekecsi örömhír – Húsvét 2019

Megjelent a bekecsi örömhír legújabb száma. Ide kattintva letölthető.

Bekecsi örömhír – Vízkereszt 2019

Megjelent a bekecsi örömhír legújabb száma. Ide kattintva letölthető.

Bekecsi örömhír – Karácsony 2018

Megjelent a bekecsi örömhír legújabb száma. Ide kattintva letölthető.

Bekecsi örömhír – Pünkösd 2018

Megjelent a bekecsi örömhír legújabb száma. Ide kattintva letölthető.

Gondolatok az Egyház böjtjeiről

Az Egyház négy böjti időszaka, nagyjából az év négy részére elosztva, azért lett bevezetve,hogy lelki virágzás vagyis lelki megújulás legyen számunkra. Ha kihasználjuk, akkor nagyon nagy testi-lelki haszonra tehetünk szert, s valóban üdvösségünkre szolgálhat.

Ősi hagyományunk szerint ezekben az időszakokban nem fogyasztunk húst és állati eredetű ételeket, hiszen ezek által kötődünk a leginkább az anyagi világhoz. A böjt idején épp az a célunk, hogy el akarunk szakadni az anyagi, földi világtól, s föl akarunk emelkedni Isten világába, országába. Ezért kell nagyon komolyan venni a testi böjtöt (persze mindenkinek életkora, egészsége és életkörülményei figyelembevételével), ám mindez csak előkészítés az igazi, lelki böjthöz.

Mi a lelki böjt? A bűnök kerülése és elutasítása. Ez az igazi nagy feladat és nehézség. Saját erőnkből nem megy, ezért kell élnünk az Egyház tanácsaival. Minden keresztény embernek hasznos és illő szent gyónáshoz járulnia a böjt elején, gyakrabban részt venni a templomi szolgálatokon és komolyabban venni az imát.

A Szent Nagyböjtről

Az Egyház Tiszta Hétfőn (idén február 12.) kezdte meg a Nagyböjt időszakát. Ez egy kegyelmi időszak, amely nagy segítség lehet számunkra üdvösségünk útján, feltéve, ha kihasználjuk az időt. Ám felfoghatjuk teherként is, és akkor semmi haszonnal nem jár lelkünknek.

Mai világunk embere – beleértve a keresztény embereket is – nem szeret böjtölni. S túlzás nélkül állíthatjuk, hogy mai világunk kifejezetten böjt-ellenes, hiszen arra buzdít, hogy minden szükségletünket elégítsük ki (evés, ivás, ruházkodás, luxuscikkek, élvezeti cikkek, szórakozás stb.) Ma azonban meg kell hallanunk az idők jeleit, mert „rossz napok járnak, ahogy az apostol is tanít. Halljuk meg, mit is tanítanak szent atyáink a böjtről és az ünnepre való készületről. Mert a böjt – ha röviden meg karjuk fogalmazni – megszabadít bennünket mindattól, ami a földhöz láncol bennünket, s segít, hogy fölemelkedjünk az Isten országa felé.

Húsvétra készülünk, az „ünnepek ünnepére”. Urunk, Istenünk, Jézus Krisztus most azért jön, hogy értünk feláldozza életét. Ő saját életénél jobban szeret minket, bűnös embereket, akik naponta megtagadjuk Őt bűneinkkel. Ha bármit vagy bárkit a földön jobban szeretünk, mint a mi Urunkat, akkor elveszítjük az igazi, örök életünket. Ezért a Nagyböjtben elindulunk Vele együtt Jeruzsálem felé, vállaljuk a szenvedést Vele együtt, hogy meghaljunk Érte. Ám hitünk szerint az Ő végtelen irgalma folytán Vele együtt fel is támadunk majd Húsvétkor és belépünk Vele együtt dicsőségébe, Országának világosságába.

Így tanítanak a keresztény élet nagy tanítói a szent böjtről:

1. A bűnbánatnak böjt nélkül nincsen értéke. (Nagy Sz. Vazul püspök)
2. Az igazi böjt azt jelenti, hogy szakítunk a rosszal, megfékezzük a nyelvünket, tartózkodunk a haragtól és a tisztátalan vágyaktól. (Nagy Sz. Vazul püspök)
3. Ha böjtölsz, nemcsak szenvedsz, meghalsz Krisztussal együtt, hanem fel is fogsz támadni, Vele fogsz uralkodni, és örökösévé leszel az Ő életének. (Palamasz Sz. Gergely püspök)
4. Az ételt és az italt tested erősítésére használd, ne pedig élvezet céljából! (Zadonszkij Sz. Tyihon)
5. Mivel az étel az élet szimbóluma, az ételtől való tartózkodás pedig a halálé, ezért nekünk is, akik e világból valók vagyunk, böjtölnünk kell, hogy e világnak meghalva és az isteni táplálékból részesülve, Istennek éljünk. (Alexandriai Kelemen)

Nagyböjt a saját keresztségünknek az újra történő tudatosítása is. A keresztségben egykor meghaltunk Jézussal együtt és új életre támadtunk Vele együtt. A mi életünk már nem a sajátunk, hanem a mi életünk Urunkhoz, Jézushoz tartozik. Bűneinkkel, hanyagságunkkal azonban hányszor megtagadjuk Krisztust. Itt a Nagyböjt, hogy megéljük naponta, a keresztségünket! Itt a böjt, a bűnbánat, az ima ideje. Itt az irgalmasság, a szeretet gyakorlásának az ideje! S itt van annak az ideje, hogy erősödjön a szeretet Isten iránt, akinek életünkben mindent köszönhetünk. A Nagyböjt idejét használjuk ki, ehhez kérem minden kedves Testvérünknek a jó Isten segítségét.

Böjti tanácsok családoknak

1. Állítsunk össze egy böjti étrendet, amelyet nemcsak szülők, hanem a gyerekek is meg tudnak tartani! A Nagyböjtben fontos a folyamatos böjtölés, mert hosszú időbe telik életmódunk és gondolkodásunk megváltoztatása.

2. Napjaink középpontjába kerüljön a közös családi imádság! Ezt segítheti a meggyújtott gyertya a kereszt vagy egy ikon előtt. Fontos a Szentírás napi közös olvasása is. Nem kell feltétlenül sokat olvasni belőle, de a hallottak jussanak el a szívekig. Beszélgessünk róla, hogy mire tanít az Úr a szavain keresztül!

3. Legyen a Nagyböjt a rendszeres templomba járás ideje, ha máskor hanyagságunk miatt ezt nem is tudtuk megvalósítani. Nem szabad az időnket és áldozatunkat sajnálni, hogy Istenre szánjuk, hiszen Ő az, aki mindent megtett értünk, hogy boldogok legyünk.

4. A Nagyböjtben a lemondásból következik az irgalmasság gyakorlása. „Törd meg kenyeredet az éhezőnek” – mondja a próféta. Segítsünk másoknak, akár étellel, akár ruhával, akár adományainkkal. Bekecsen is vannak rászoruló családok. „Legyetek irgalmasok, miként mennyei Atyátok is irgalmas!” – tanít Jézus.

5. Nagyböjt legyen az elcsendesedés ideje. Ilyenkor kerüljük vagy erősen csökkentjük a hangos zene hallgatását, a Tv, internet, számítógép használatát. Így jut több időnk az Úrra, de egymásra is. A Nagyböjtben nem magunknak, hanem másoknak szeretnénk szolgálni.

6. Nagyböjt középpontjában a szentáldozás áll. Ha komolyan gyakoroljuk a böjtöt, a testi és lelki böjtöt egyaránt, akkor szükségünk van, hogy erőt merítsünk Krisztus Testéből és Véréből. A Nagyböjt célja, hogy egyre tisztább szívvel és egyre méltóbban áldozzunk. A Nagyböjt fő célja pedig a húsvéti részesülés a feltámadt Jézus Testében és Vérében.

Bekecsi örömhír – Vízkereszt 2018

Megjelent a bekecsi örömhír legújabb száma. Ide kattintva letölthető.

Bekecsi örömhír – Karácsony 2017

Megjelent a bekecsi örömhír legújabb száma. Ide kattintva letölthető.

2019. augusztus
H K S C P S V
« jún    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031