mezopeterd.atw.hu

Civil szervezetek

Elérhetőségeink

Történetünk

Kép galéria

Újságok

Helyi rendeletek

Aktuális

Intézmények

Önkormányzat

Pályázatok

Választás2010

Bemutatkozás

Időjárás

E-mail

Működő üzletek

IKSZT Faluház

 

 

 

 

 

 

 

 

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Mezőpeterden”

Dokumentációk ==>

 

Mezőpeterd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2017. (IV. 11.) önkormányzati rendelete

 

az anyakönyvi események engedélyezésével kapcsolatos helyi szabályokról

 

Mezőpeterd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (Avtv.) 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Avtv. 19. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a 33. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

A rendelet hatálya

1. §

 

A rendelet tárgyi hatálya Mezőpeterd községi Önkormányzat közigazgatási területén történő anyakönyvi eseményekre, személyi hatálya a Körösszegapáti Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) anyakönyvvezetőjére, továbbá az anyakönyvi eseményt bejelentő személyekre terjed ki.

 

 Értelmező rendelkezések

2. §

 

E rendelet alkalmazásában

a) anyakönyvi esemény: házasságkötés

b) hivatali munkaidő: munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, pénteken 8-12 óráig terjedő időszak

c) hivatali helyiség: a Faluház, Mezőpeterd, Petőfi u. 13. szám alatti nagyterme.

 

A hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény

 engedélyezésének rendje

3. §

 

(1) A hivatali munkaidőn, valamint a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény megtartására irányuló kérelmet írásban, az anyakönyvi esemény megtartására irányuló szándék bejelentésével egyidejűleg kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell a felek nyilatkozatát arról, hogy vállalják az e rendeletben meghatározott díj megfizetését.

(2) Az anyakönyvvezető a megjelölt helyszínen szemlét tart, melyről feljegyzést készít és az engedélyezésre javaslatot tesz a jegyzőnek.

(3) Hivatali helyiségen kívüli helyszínként kizárólag olyan helyszín jelölhető meg, ahol az esemény méltósága, meghittsége és a nyilvánosság biztosítható.

(4) Nem engedélyezhető anyakönyvi esemény megtartásának helyszíneként:

a) olyan terület, ahol az anyakönyvvezető és az anyakönyvi esemény közvetlen résztvevői elhelyezését biztosító szilárd talpazat és az időjárás zavaró hatását kivédő pavilon nem áll rendelkezésre,

b) olyan terület vagy épület, ahol az anyakönyvi esemény méltósága, meghittsége és nyilvánossága bármely okból nem biztosítható, így különösen presszóban, bár közösségi termében,

c) olyan extrém hely, ahol az anyakönyvi esemény résztvevőinek élete, egészsége, testi épsége veszélybe kerülhet.

 

Az anyakönyvi eseményekkel összefüggésben fizetendő díjak

4. §

 

(1) A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményben való közreműködésért - a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – 12.595,- Ft többletszolgáltatási díjat kell fizetni. A többletszolgáltatási díj az ÁFA összegét nem tartalmazza.

(2) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményben való közreműködésért - a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – 12.595,- Ft többletszolgáltatási díjat kell fizetni. A többletszolgáltatási díj az ÁFA összegét nem tartalmazza.

(3) A hivatali munkaidőn és helyiségen kívüli anyakönyvi eseményben való közreműködésért - a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – 12.595,- Ft többletszolgáltatási díjat kell fizetni. A többletszolgáltatási díj az ÁFA összegét nem tartalmazza.

(4) Az (1)-(3) bekezdés szerinti díjat legkésőbb az anyakönyvi eseményt megelőző 8 nappal kell befizetni az Önkormányzat házipénztárába, vagy átutalni az Önkormányzat számlájára.

(5) Elmaradt anyakönyvi esemény esetén a befizetett többletszolgáltatási díj visszafizetésre kerül.

(6) A többletszolgáltatási díjat nem kell befizetni, amennyiben az anyakönyvi eseményben érintett felek valamelyikének egészségi állapota közeli halállal fenyeget, vagy mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, életkora miatt nem képes a hivatali helyiségben megjelenni.

5. §

 

(1) A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményekről az anyakönyvvezető nyilvántartást vezet.

(2) Amennyiben a hivatali munkaidőn kívüli[1] anyakönyvi eseményeken közreműködő anyakönyvvezető a többletmunkája ellenértékeként pénzbeli térítésre tart igényt, az anyakönyvi eseménynél közreműködő anyakönyvezetőt bruttó 16.000,-Ft díjazás illeti meg. Ha az anyakönyvvezető azonos napon több esetben működik közre, eseményenként bruttó 10.000,-Ft díjazás illeti meg.

(3) Amennyiben a hivatali munkaidőn és helyiségen kívüli anyakönyvi eseményeken közreműködő anyakönyvvezető a többletmunkája ellenértékeként pénzbeli térítésre tart igényt, az anyakönyvi eseménynél közreműködő anyakönyvezetőt bruttó 16.000,- Ft díjazás illeti meg. Ha az anyakönyvvezető azonos napon több esetben működik közre, eseményenként bruttó 10.000,- Ft díjazás illeti meg.

(4) A (2)-(3) bekezdés szerinti díj elszámolására és kifizetésére az anyakönyvvezető nyilvántartása és a jegyző engedélyezése alapján, esetileg, az anyakönyvi eseményt követő 15 napon belül kerül sor.

 

Hatályba léptető rendelkezések

6. §

 

(1)  E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)  Hatályát veszti a házasságkötések és a családi események szolgáltatási díjairól szóló 3/2011 (II.15.) önkormányzati rendelet.

 

Mezőpeterd, 2017. április 11.     

 

 

                             Pap Miklós                                                         Dr. Illés-Tóth Zoltán

                            polgármester                                                                     jegyző

 

Záradék:

 

A Rendelet 2017. április 11. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.

 

Mezőpeterd, 2017. április 12.

 

 

           Dr. Illés-Tóth Zoltán

                                                                                                                      jegyző

 

 

2017.08.30

 

 

Gyereknap Mezőpeterd 2017.06.03

 

 

 

 

 

A Nemzeti Ünnepünk Március.15-ei videó anyaga a következő linkeken elérhető:

 

 

1.rész: https://youtu.be/KqqsxFbeLsI

 

 

2.rész: https://youtu.be/v9d8uYaoAqQ

 

 

3.rész: https://youtu.be/4Th93YL8ZFw

 

2017.03.15

 

 

Nőnap 2017.03.08-án Mezőpeterden

https://www.youtube.com/watch?v=e8xAyYexyy0&t=1690s

 

 

 

 

 

Közfoglalkoztatási adatok:

 

Nyári diákmunka 2015. összege:
 316.810.-Ft

2015.07.03

 

 

Tisztelt vállalkozások, gazdálkodó szervezetek, intézmények és civil szervezetek!

A Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület 3 lehetőségre hívja fel az Önök figyelmét!

Kérem, regisztráljanak az alakuló ingyenes kétnyelvű internetes portálunkra az online kereskedelem és kommunikáció megteremtése érdekében, hogy minél több kereskedelmi kapcsolat alakuljon ki, a térségek vállalkozásai között valamint minél több civil szervezet be tudjon mutatkozni. Ez egy jó lehetőség! Ingyen marketing és webshop!

Az internetes portálra regisztrálóknak ingyenes képzést biztosítunk a honlap használatához.

Megjelentetjük a Bihar-Sárrét-Bihor Aranyoldalak kiadványt magyar és román nyelven. A kiadványban megnevezésre kerül valamennyi, a projekthez csatlakozó és a vonatkozó űrlapot kitöltő vállalkozás, gazdálkodó szervezet, települési önkormányzat, civil szervezet, települési vagy térségi hatóság és ezek elérhetőségei.  A kiadványban történő megjelenésért nem kell fizetni a projekthez csatlakozóknak.

Megrendezésre kerül a Bihar-Sárrét-Bihor Határmenti Vásár és Vállalkozói Fórum Magyarországon, Kabán. Az egynapos program keretében a határ mindkét oldaláról, az érintett térségekből érkező résztvevők számára bemutatkozási, kiállítási, kapcsolat felvételi, személyes konzultációs, valamint értékesítési lehetőséget biztosítunk. A vásár vállalkozói fórummal egészül ki. A vásáron és a fórumon való részvétel ingyenes.

Várjuk az érdeklődők jelentkezését a határ mindkét oldaláról.

Csatlakozzon interneten, a www.bsve.hu honlap Nemzetközi projekt menüpont alatt található adatlap kitöltésével és eljuttatásával az info@bsve.hu címre.

Bővebb információ:

Magyarország:                                                         Románia:

Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület                   Bihar Megyei Helyi Akciócsoport

                                                                                   Magyarország Határa Mentén –

                                                                                   GRUPUL DE ACTIUNE LOCALĂ BIHOR

                                                                                   DE PE LÂNGÂ FRONTIERA CU UNGARIA

4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 25.                          417075 Bors, nr 112, judetul Bihor,

                                                                                   Románia

Tel: +36-54/402-024                                                 Tel: 0040-745-618876,

E-mail: info@bsve.hu                                                           E-mail: galbihor@galbihor.ro,

 

 

Mezőpeterd Község Önkormányzata az alábbi közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatásokban részesül:

mezőgazdasági startmunka: 26 554 370 Ft

értékteremtő program: 4 825 480 Ft

hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: 175 472 Ft

nyári diákmunka: 456 750 Ft

A támogatásokat a Belügyminisztérium nyújtotta.

 

 

 


 

MEZŐPETERD

 

Rang:                           Község
Régió:                          Észak-Alföld
Megye:                        Hajdú-Bihar
Kistérség:                     Berettyóújfalui
Terület:                        18,23 km2
Népesség:                    601 fő
Népsűrűség:                 32,96 fő/km2
Koordináták:                é.sz. 47o10’3.18”, k.h. 21o37’23.52”
GPS koordináták:        47.163162 / 21.62265

 

Mezőpeterd Hajdú-Bihar megye délkeleti részén, a Berettyó közelében, az Ölyvös ér mellett fekszik. Közlekedésföldrajzi pozíciója rendkívül kedvező, hiszen Debrecentől 47 km-re, s Biharkeresztestől észak-nyugati irányba 6 km-re található, a Püspökladány-Nagyvárad nemzetközi főútvonal és vasútvonal mentén.

A 42. számú főútvonal mentén található 1758-ban barokk stílusban épített római katolikus templom műemlék jellegű épület.

A község határa tájföldrajzilag a Bihari-sík kistáj északi részére esik. A Bihari legelőn, mely 1986 óta a Hortobágyi Nemzeti Park kezelésében lévő védett hely, túzok és ugartyúk fészkel, de vonulás idején szalonkák, godák és piroslábú cankók is megpihennek itt.

 

 

 

 [1] Módosította Mezőpeterd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az anyakönyvi események engedélyezésével kapcsolatos helyi szabályokról szóló 3/2017. (IV. 11.) rendelet módosításáról önkormányzati rendelet 1. §-a