március első napja

A címben jelölttől eltérően az első rögzítésre érdemes megjegyzés még február 28-ára datákódik.
A reggelente szokásos nevelőtanári beszámoltatás során kiderült, hogy az éjszaka folyamán Szabó Ritát vakbélgyanúval kórházba kellett szállítani. Az intézmény kocsiját Berkes István portás-fűtő-karbantartó úr vezette, aki a kórházból hajnali 2 órakor tért vissza. Az épület szobáinak ellenőrzése több hiányosságra mutatott rá, melyet az érintetteknek a délutáni kimenő idejében kellett pótolniuk. Ellenőrzésére délután 4 óra előtt került sor az 1. emeleti szintfelelős nevelőtanárnő társaságában. A második emeleten a szintfelelős nevelőtanár kolléga egyedül végezte a korrigálás ellenőrzését, míg a fiúk szintjén nem volt szükség korrekcióra, illetve gyakorlásra. Sokallom a dohányzó diákok számát, a figyelmeztetések teljesen hatástalannak bizonyulnak.
Ezen a napon jelentkezett be - Kovács Mihály osztályvezető úr megbízásából - Varga Ferencné (egy békéscsabai étkeztetéssel foglalkozó kft képviseletében), hogy adatokat kérjen az intézmény konyhájáról és megnézné azt jövő hét kedden délelőtt 9 és 11 között. A látogatási sorrendjét Farkas Gyula konyha, EGYMI konyha és NLKK konyha sorrendben jelölte meg. Kíváncsiak vagyunk, hogy milyen megállapítást tesz, mit szeretne elérni. A fenntartó hivatalnoka miért nem helyi vállalkozót kér fel, hogy véleményt - és esetleg mást - alakítson ki intézményünk egyik egységével kapcsolatban?
Délután - Kissné dr. Balogh Ibolya szakértő asszony megbízását teljesítve - megkeresett Dr. Gosztolya Ferencné tagintézményvezető asszony, aki ugyancsak a konyha szolgáltatásainak, értékesítésenek mértékéről tájékozódott.

Ezekután következzék a címben jelölt nap eseményeinek rövid összefoglalója.
Délelőtt Békéscsabán az Arany János Tehetséggondozó Kollégiumban áttekintettük a március 23-25. közötti “legügyesebb kollégista” vetélkedő forgatókönyvét. Ennek során kiderült, hogy a három rendező nem mindegyike vállalt erejének és felkészültségének megfelelő részt a feladatokból. Ezen hiányosság kiküszöbölésére intézményünk újabb feladatokat vállalt el. Pl. Békésiek látják el a verseny teljes zsűrijét (elnök és két tag) - Tóthné Székely Ildikó, Dankowsky Tímea tanárnők és én -, adnak újabb időmérőket - Bányai Péter, Hegedűs Ferenc és Takács János tanár urak, biztosítják a hangtechnika működtetését - Szász Dénes tanár úr és két diák - és néhány sporteszközzel kiegészíteni a rendelkezésre álló állományt (műanyag bója, 4 egyforma labda, stb.). A korábban vállalt feladatok szintén nálunk maradtak (az eredmény folyamatos elektronikus vezetése, a szellemi vetélkedő teljes lebonyolítása, vetélkedő eszközei egy részének elkészítése, szállítása. A feladatellátás maradéktalan teljesítésére általános tartalékként Liszkai Mária tanárnőt kértem fel.
Örömömre szolgált, hogy valamennyi felkért kolléga - rábeszélés nélkül - vállalta a plusz feladatelltást.
Megtudtuk, hogy a két társrendező kollégium nem képviselteti magát a március 21-i Németh László prózamondó versenyen.
Az intézményben nem okozott keveredést, hogy az esti közgyűlés miatt a szilenciumot 15 órakor kellett elkezdeni diákjainknak.
A közgyűlésen (parlamenti ülésen) - éppen csak a határozatképesség kritériumának megfelelve - diákjaink meghallgatták a kormányfő beszámolóját, a következő féléves munkatervének ismertetését (a jelenlévők egyhangúan elfogadták), majd elismerések, kitüntetések átadására került sor. A korábban megszokottnál kisebb létszámú részvételben közrejátszott, hogy a hétvégén a társiskolánkban szalagavató lesz - ruhapróba, hazautazás, táncpróba, stb. -, betegség (Szabó Ritának ezúton is jobbulást kívánok, megtettem ezt a barátján keresztül is, a többi betegnek is mihamarabbi felépülést kívánok), iskolai elfoglaltság - gyakorlat -.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.