A teljes eredménylista - legügyesebb kollégista 2007.

March 26th, 2007

Legügyesebb kollégista vetélkedő 2007.
név szellemi sport-játék e.16.a.lány e.16.a.fiú e.16.f.lány e.16.f.fiú grafika kézműves
pont hely. pont hely. pont hely. pont hely. pont hely. pont hely. pont helypont hely
Szekszárd 68 14 108 16 59,4 15 91,2 15 77,4 10 117,02 10 84 14 120 4
Kalocsa 85 7 156 9 79,4 6 138 3 85,4 12 108,96 16 97 11 114 6 Bcs Jókai 112 2 182 7 72,4 10 130 6 73,4 12 142 1 75 16 101 13 Békés 118 1 202 4 75,4 7 139 2 80,4 9 118,52 9 99 9 105 11 Sopron 85 7 234 1 70,4 13 136 5 86,4 5 122,2 8 110 6 111 8 Kaposvár 86 6 216 3 82,4 5 113,8 11 97,4 2 130 5 105 7 95 14 Sepsisztg 85 7 150 10 72,4 10 106,48 12 84,52 7 136,12 3 80 15 88 17

Sikeres rendezés - szép eredmények

March 26th, 2007

Legügyesebb kollégista vetélkedő országos döntője
Békéscsaba, 2007. március 23-25.
A hazai középiskolai kollégiumi életben rangos helyet vívott ki magának ez a vetélkedő-sorozat, amelynek döntőjét a békéscsabai Arany János Tehetséggondozó Kollégium, a Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium és a békési Németh László Középiskolai Kollégium közösen rendezte az elmúlt hétvégén. Read the rest of this entry »

Átszervezés

March 23rd, 2007

A Kedves Olvasó előtt ismert, hogy Békés megyében átszervezik a megyei fenntartású intézményeket, köztük az oktatási intézményeket. Most csak szűkebb pátriánkat - Békést - érintő átszervezéssel kapcsolatban rögzítem néhány gondolatomat.
Ismert, hogy novemberben napvilágot látott az átszervezés ténye, amelyet december 8-ával a megyei közgyűlés határozatával megerősített. Majd februárban - hivatalosan - megbízta az átszervezést lebonyolító szakértőket, akik már november óta tudták, hogy mi lesz a feladatuk. Read the rest of this entry »

“Legügyesebb kollégista”

March 23rd, 2007

Ünnepeljünk együtt, hiszen ünnep ez a hétvége. Az ország 18 kollégiumának diákjai mellett részt vesznek a sepsiszentgyörgyi diákok is a találkozónkon - ők egy kicsit nemzetközivé teszik összejövetelünket.
Ünnep, mert a kollégista diákok olyan kötetlen találkozójára kerül sor, amely inkább fesztivál jelleget mutat, mint szigorúan vett versengést. Mi rendezők szeretnénk, ha a résztvevők emlékezetében egy szép emlékként maradna meg a békéscsabai országos döntő. Read the rest of this entry »

Véletlen

March 19th, 2007

Dolgozatom címe más is lehetne, ami legalább annyira helytállóságot mutatna a megtörtént eseménnyel kapcsolatban, mint a kiválasztott.
Mire gondolok?
Read the rest of this entry »

Minőségirányítás az intézményben

March 9th, 2007

- Minőségi múlt
- Minőségirányítási program (MIP) működtetése
Erőforrások irányítása
Nevelési folyamatok
Igénybevevők (szülők és diákok) elvárásai
Fenntartó elvárásai
- Az intézmény (kollégium; Oktatási Centrum) küldetésnyilatkozata
Intézményi jövőkép
Minőségcélok
Az elvek megvalósíthatósága a célok tükrében
Megvalósíthatóság, mérhetőség (teljesítményértékelés)
Read the rest of this entry »

Teljesítményértékelés a kollégiumban

March 9th, 2007

Pedagógusok és vezető beosztású alkalmazottak teljesítményértékelése az intézményben
(Liszkai Mária tanárnő munkájának kiegészítése és népszerűsítése)

Bevezetés, indoklás
A Kt. 40. §-ának bekezdése módosítása következtében az intézményi minőségirányítási programnak (MIP) tartalmaznia kell az intézményben vezetői feladatokat ellátók továbbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítmény értékelésének szempontjait, és az értékelés rendjét….A MIP végrehajtása során figyelembe kell venni az országos mérés és értékelés eredményeit… Read the rest of this entry »

Elfogult vélemény

March 3rd, 2007

Elfogult vélemény a mezgé szalagavatójáról
A tárgyilagosság látszatára sem törekszem a mezgé szalagavatójával kapcsolatos véleményem megfogalmazásakor, ugyanis intézményünk diákjait is érinti a tartalom.
Adatik tudtára mindenkinek, hogy a mezgé 2007. március 3-án két részletben (15 és 18 órai kezdéssel) színvonalas szalagavató ünnepséget rendezett. Read the rest of this entry »

március első napja

March 2nd, 2007

A címben jelölttől eltérően az első rögzítésre érdemes megjegyzés még február 28-ára datákódik.
A reggelente szokásos nevelőtanári beszámoltatás során kiderült, hogy az éjszaka folyamán Szabó Ritát vakbélgyanúval kórházba kellett szállítani. Az intézmény kocsiját Berkes István portás-fűtő-karbantartó úr vezette, aki a kórházból hajnali 2 órakor tért vissza. Read the rest of this entry »

“Civil kurázsi”

February 28th, 2007

Már több mint két évtizede a szeretet, a bizalom, a következetesség és az értékek tisztelete határozza meg intézményvezetői ténykedésemet. Ezért aztán természetes, hogy a környezetemben zajló eseményeket is ezen értékrend alapján követem figyelemmel.
Örömömre szolgált, hogy városunk vezetése úgy gondolta, hogy kíváncsi a civilek, a lakosság véleményére és útjára indította a BÉKÉSMATRIX-ot. Read the rest of this entry »