Agapornis Pullaria

Narancsfejű törpepapagáj

Élőhely: Közép-Afrika, úgymint: Gui­nea, Sierra Leone, Angola és folytatólag Kelet felé Dél-Szudánig és Leírás: Nyugat-Ugandáig; a Gui­neai öböl szigetei közül Sao Tomé, Principé és Bioko. Hossza 15 cm, alapszíne zöld, ha­si felületén sárgásabb árnyalattal, homloka és pofatájéka narancsvörös, farcsíkja világoskék. A szárnya 8,5-9 cm hosszú, az alsó szárnyfedők feketék, a farka 3,5-4 cm hosszú, a külső tolla­kon vörös és sárga nyomok láthatók, a csúcsi rész felett fekete csík van. Irisze sötétbarna, korallvörös csőre 1,4 cm hosszú, lába szürke. A tojó homloka és pofatájéka kevésbé vö­rös, az alsó szárnyfedői zöld színűek. A fiatalok homloka és pofatájéka sárga, az alsó szárnyfedőik nemüknek megfelelően feke­te vagy zöld színűek, csőrük vörösesbarna, a felső káva bázisa feketés. Alfaja: az A. p. ugandae Mutációk: lutinó Viselkedés: Síkvidéken, vagy 1400 m-nél nem magasabb hegyvidéken, fás-füves szavan­nán vagy erdőségben, néha megmunkált terü­leten, párban vagy kisebb csapatokban fordul elő. Ha a szükség úgy kívánja, a 15-20 fős csa­pat szárnyra kel. Esetenként denevérpapagájra emlékeztető pózt vesz fel alvás közben. Megle­hetősen félénk természetű, nehéz megközelíte­ni, röpte gyors és iránytartó. Tápláléka mag­vak, gyümölcsök, bogyók és levelek, időnként komoly károkat okoz a gabonatáblákon, de szí­vesen fogyasztja a fügét. Hangja csicsergés, költési időszaka a földrajzi elhelyez­kedés szerint változó, például Ugandában kora tavasszal, Nigériában októberben. Jobbára fa­üregekben, ritkábban a földön vagy termesz­hangya várában költ, amelyet úgy alakít ki a tojó, hogy rövid „alagút" után nagyjából gömb alakú üreg következik, melybe testének tollai között viszi a fészekanyagot. Tartás: Legalább 2 köbméter légterű volierban és párban tartsuk! Nyáron kerti vo­lierban, télen fűtött helyiségben helyezzük el. Táplálása a II. séma szerint ajánlott, sok gyü­mölccsel, zöldeleséggel, lágyeleséggel - a liszt­kukacot nagyon kedveli. Legfeljebb pintyek­kel tartható együtt Tenyésztés: Fészekalja 3-5 to­jás, ezek méretei: 21,5 X 17 mm. A kotlási idő fogságban 24 nap, a kirepülési idő 7 hét. Ajánlott odú­méret: 35 X 20 X 20 cm, ha ezt nem fogadja el, agyag kast kell készítenünk, úgy, hogy annak falai közt ne Legyen hézag. Az odú megkívánt hőmérséklete 26-30 °C, ezt a kas alulról való melegítésével próbáljuk elérni (téli költés ese­tén). A költési időszak idején fokozott páratar­talom szükséges, ezért naponta többször per­metezzük langyos vízzel madarainkat, táplálé­kukban pedig adjunk még több fehérjét, zöld­eleséget (ilyenkor egy pár akár 200 lisztkuka­cot is elfogyaszt). A fiókák 4 hónapos korban veszik fel felnőttkori ruhájukat.

Pullaria képekben