Agapornis Roseicollis

Rózsás törpepapagáj

Élőhely: Namíbia, az Orange folyótól Délre, és Betsuanában a Ngami-övezet. Leírás: Hossza 15 cm, alapszíne zöld, ha­si felületén sárgásabb árnyalattal, homloka és szemének környéke vörös, kantárja, pofatájé­ka, torka és begyének felső része rózsaszínű, farcsíkja világoskék. A szárnya 10,5 cm hosszú, az alsó szárnyfedők kékeszöldek, farka 4,5-5 cm hosszú, felső felülete zöld, az alsó kékes ár­nyalatú, a külső tollakon narancsszínű nyo­mok, a bázison és a csúcsi rész közelében feke­te csík látható, a csúcsi rész néha kék. Írisze sö­tétbarna, szeme körül keskeny, fehér gyűrű lát­ható, a csőre 1,75 cm hosszú, szaruszínű, de vá­gó felülete és az alsó káva zöldes árnyalatú, a lába szürke. A hím és a tojó egyforma, csak a szemérem­csont hézaga segít az elkülönítésben. A fiata­1ok homloka halvány sárgászöld, némi rózsa­színes átszövéssel, a közvetlenül a viaszhártya feletti rész halvány rózsaszínű, szürkéskék áttű­néssel, csőrük felső kávájának bázisán fekete foltocska van. 4 hónapos korban színesednek ki. Alfaja: az A. r. catumbella Mutációk: pasztellkék, aranycseresznye, luti­nó. Viselkedés: A tengerpart és a tőle keletre fekvő dombok és alacsony (legfeljebb 1500 m) hegyek száraz erdeinek madara. Lehetőleg víz közelében tartózkodik, lármás, közösséget ked­velő papagáj, de nagyobb csapatok nem szok­tak kialakulni. Röpte gyors, kanyargós, az erdő fái között ügyesen, táncolva repül a csapat. Tápláléka magvakból és bogyókból áll, néha komoly károkat okoz a gabona-, és kukorica­ táblákon. Többnyire február - márciusban kolóniában költ. Sziklahasadékban, épült hé­zagjában, szövőmadár elhagyott fészkében több pár is költ, mert több kamrát is kialakíta­nak. A fészekanyagot a tojó testének tollai kö­zött szállítja. Tartás: Az Agapornisok közül a leggya­koribb hazánkban. Leghelyesebb, ha ezt a mozgékony, kitűnően repülő madarat tágas volierban helyezzük el. Meglehetősen összefér­hetetlen természetű lehet, mind fajtársaival, mind fajidegen madárral szemben, így ha a pá­rok kialakultak, célszerű azokat külön tartani. A téli hónapokban a madár tartózkodási helyén a hőmérséklet 15° C alá ne csökkenjen.Táplálása a II. séma szerint ajánlott, sok gyü­mölccsel, zöldeleséggel, lágyeleséggel. Tenyésztés: Könnyen költésre bírható. Kellő módon tág volier esetén a kolóniában való költetést megkísérelhetjük, de ha komo­lyabb verekedés kezdődne, ne erőltessük. Ha normál színű egyedet mutánssal, vagy a mu­tánsokat egymással keresztezzük, nagyon szép színváltozatukat hozhatunk létre. A fészekalja 4-6 tojás, ezek mérete: 24 x 17,5 mm, a kotlási idő 23, a kirepülési idő 43 nap, évente két kotlásnál többet lehetőleg ne enge­délyezzünk.

Roseicollis képekben