Agapornis Taranta

Hegyi törpepapagáj

Élőhely: Etiópia fennsíkja. Leírás: Hossza 16,5 cm, alapszíne zöld, a hasi felülete kissé sárgásabb árnyalatú, homlo­ka, kantárja és szemének környéke vörös. A szárnya 10 cm hosszú, evezői és alsó farkfedői feketék, farka 4-5 cm hosszú, a külső tollakon sárga nyomok láthatók és csúcsi része közelé­ben fekete csík van. Irisze vörösesbarna, csőre 1,75 cm hosszú, korállvörös, lába szürke. A tojó homloka, kantárja és a szem körüli tájék zöld, az alsó szárnyfedői is zöld színűek, néha feketés nyomokkal. A fiatalok a tojóra hasonlítanak, de a hím fiókák alsó szárnyfedői feketék, csőrük sötét­sárga, a bázison fekete nyomokkal. Alfaja: nincs. Mutációk: fahéjszínű Viselkedés: 1300-3200 m magas hegyek között, erdősegekben fordul elő, de táplálék­szerzés céljából időnként alacsonyabb régókat is felkeres. Többnyire a Juniperus, Hagenia és Hypericum-erdőket kedveli. Kicsiny - legfel­jebb 20 fős - csapatokban látható, tápláléka magvak, bogyók és gyümölcsök, a boróka ter­mesét és a fügét nagyon szereti. Költése már­cius és november között lehetséges, élő vagy elhalt fa üregében fészkel, a tojó a testi tollai között viszi a fészekanyagot, egyedül ül a tojá­sokon. Tartás: 2 köbméter légterű volierban már jól érzi magát, nem lármás, gondozóját ha­mar elfogadja. Volierenként csak egy párt cél­szerű elhelyezni, mert a tojók kifejezetten ag­resszívek egymással és akár idegen hímmel is, ha úgy véli, hogy a párját veszély fenyegeti. Fagymentes helyiségben átteleltethető. Táplá­Iása a többi Agapornis fajéval megegyezik, leg­feljebb fokozott C-vitamin igényét kell kielé­gítenünk - borókabogyóval, ha ez lehetetlen, alkalmas vitaminkészítménnyel. Tenyésztés: A hullámos papagáj odúját általában elfogadja, de fűszálakat, leveleket adjunk ne­kik az odú kibélelése céljából. Fészekalja 3-4 tojás, ezek mérete: 24, 5 x 19 mm, a kotlási idő 25 nap, kirepülési idő 6-7 hét. Sokszor éveket kell várni, míg a madárpár költésre szánja magát, de akkor évi két költés is lehet­séges. Téli költés esetén természetesen fűtés indokolt.

Taranta képekben