Agapornis Swinderniana

Feketenyakú törpepapagáj

Élőhely: Libéria és Dél-Ghana Leírás: Hossza 13 cm, alapszíne zöld, fe­jén és hasi felületén kissé halványabb árnya­lattal, a tarkóján fekete csík látható, alatta va­lamivel szélesebb, a nyakán körül futó sárga vagy olajszínű gyűrű van. Hátának alsó része és farcsíkja mályvakék. A szárnya 9 cm hosszú, az evezők külső zászlói feketék, a farka 3,5 cm hosszú, zöld, a külső tollakon fekete és na­rancsvörös csíkoltsággal. Irisze sárga, szemgyű­rűje szürke, a csőre 1,3 cm hosszú, szürkésfeke­te, lába szürke. A hím és a tojó egyforma. A fiatalokon a fekete nyakszalag hiányzik vagy csak nyomokban látható, íriszük barna, csőrük halványszürke, a bázison fekete nyo­mokkal. Alfaja: az A. s. zenkeri és a A. s. emini Viselkedés: Síkvidéki, vagy középmagas (legfeljebb 11300 m) hegyvidéki erdőségek ma­dara, kisebb-nagyobb csoportokban látható, amint repül a lombkorona felett, ám táplálé­kát néha a föld közelében keresi, magvakat, gyümölcsöket és rovarokat fogyaszt. Hangja kevésbé éles, inkább csicsergő jellegű, több­nyire nyáron, fán lévő termeszvárban kotlik, egyéb adatunk sajnos nem áll rendelkezésre. Tartás: Eddig nem sikerült huzamosabb ideig emberi oltalom alatt tartani, a madarak sajnálatos módon csakhamar elpusztultak, az elégtelen ismeretek miatt. Tenyésztés: a fentiek miatt a tenyésztése még nem sikerült.

Swinderniana képekben