Bubán István  - Lengyel  Szakfordító, Tolmács és Idegenvezető                                                                                                                            

                         Tłumacz, Przewodnik i pilot  turystyczny                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail: buban (kukac) bubanistvan (pont) hu                                             telefon: +36 20 213 7510                                     e-mail: buban (małpa) bubanistvan (kropka) hu

 

l

Bubán István honlapja • Képesítés • Ajánlatom • Olcsó fordítás • Fordítás-tolmácsolás • Turizmus-id.vez. • Referenciák • Ügyfeleim írták

l

 

 

         ●  Lektorálási díjak

Fordítási díjak (bruttó)

         Konszekutív tolmácsolás
         ●  Tolmácsolási díjak           Szinkrontolmácsolás

Magyar nyelvre  - 20 Ft /szó

vagy 3,20 Ft/karakter

vagy 2,80 Ft/leütés    

Idegen nyelvre   - 25 Ft /szó

Lengyel - Angol - 30 Ft /szó

Angol - Lengyel - 30 Ft /szó

Minimál díj - 10.000 Ft (30 EUR) + ÁFA / alkalom (1 A4-es oldal - 250 szó, 1800 karakter, vagy 2000 leütés)

HIVATALOS ÉS HITELES FORDÍTÁS:  

    Hivatalos dokumentumok hiteles fordítására kérje személyre szabott ajánlatomat - Céges iratok, üzleti tanúsítványok, műszaki dokumentumok hiteles fordítói záradékkal ELLÁTVA, amelynek külön díja van!

Pl: cégkivonat, aláírási címpéldány, közúti iratok, műszaki leírás, gépkönyv, jegyzőkönyv, biztonsági adatlap, termék tanúsítvány, egészségügyi iratok, adó és kereseti igazolás, szerződések, pénzügyi jelentések, intézményi határozatok, közjegyzői okirat.

24/1986. (VI. 26.) MT rendelet 6/A. §. szerint cégkivonat hiteles fordítására, valamint a cégjegyzékbe bejegyzendő adatoknak és cégiratoknak az Európai Unió bármely - a cég választása szerinti - hivatalos nyelvére történő hiteles fordítására a szakfordító vagy szakfordító-lektor képesítéssel rendelkezők is jogosultak.

Így én is. Tehát a céges papírok záradékolt és általam aláírt fordítását hiteles fordításként mindenhol elfogadják.

Ezek alól kivételt képeznek a személyes okmányok és közokiratok, (diploma, személyi igazolvány, lakcímkártya, útlevél, születési, házasságkötési, halálozási anyakönyvi kivonat, jogosítvány stb.) amelyek hiteles fordítását csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda - OFFI - végezheti, illetve kizárólag ezt fogadják el a hivatalok, intézmények Magyarországon.

De kérhet "Hivatalos fordítást" is.

 

   Mi az, hogy "Hivatalos fordítás" és miben tér el a hiteles fordítástól?

A hivatalos fordítás egy lektorált, szakfordítói pecséttel ellátott, nemzeti színű szalaggal összefűzött és hivatalos fordítói záradékkal ellátott, papírra kinyomtatott dokumentum, amit az eredetiből, fénymásolatból, vagy beszkennelt dokumentum alapján készítek el, s amelyben a hivatalos fordítói záradék tanúsítja, hogy az elkészült fordítás a hozzám eljuttatott dokumentum szövegével mindenben megegyezik.

Ilyet csak a megfelelő képesítéssel rendelkező szakfordítók és képesített szakfordítókkal dolgoztató Fordító Irodák készíthetnek.

Én 1988 óta rendelkezem ilyen képesítéssel.

Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) által készített hiteles fordítást Magyarországon csak néhány esetben teszi kötelezővé a magyar jogszabály.

 

   Miért előnyösebb a hivatalos záradékkal ellátott fordítás a hiteles fordításnál?

Az általam fordított és nemzetközi hivatalos záradékkal ellátott dokumentumokat külföldön és Magyarországon is elfogadják hivatalos ügyek intézésekor.

HITELES FORDÍTÁST is készíthetek céges iratokról úgy, mint cégbejegyzés, cégkivonat, aláírási címpéldány, egyéb hivatalos céges iratok.

Az OFFI-nál készített hiteles fordítások ugyanakkor sokkal drágábbak és elkészítésük sokkal hosszabb időt vesz igénybe, mint az általam záradékolt, hivatalos formában elkészített fordítások.

Országhatáron belül az intézmények és hivatalok már csak nagyon ritkán írják elő az OFFI által készített és hitelesített fordítások kizárólagosságát, és az OFFI hitelesítési joga kizárólag Magyarországra terjed ki.

Az én díjaim és a vállalási határidőim ezzel szemben sokkal kedvezőbbek és rugalmasabbak, jellemzően az OFFI árainak és vállalási határidőinek csak töredéke. 

 

   Mi a teendő, ha nem tudja, hogy hivatalos vagy hiteles fordításra van szüksége?

Elsősorban azt javaslom, hogy érdeklődjön a dokumentumot befogadó hely ügyintézőjénél. A kérdést lehetőleg így tegye fel: Megfelel, ha szakfordítói pecséttel és fordítói záradékkal ellátott hivatalos fordítást adok be?Mielőtt pedig az OFFI-hoz fordulna, javasolnám, hogy küldje el a fordíttatni kívánt dokumentumokat a buban@bubanistvan.hu email címre. Miután átnéztem az iratokat, meg tudom mondani, hogy a fordítással mindenképpen az OFFI-t kell-e megbíznia, vagy én is elvégezhetem. Ez utóbbi esetben azonnal árajánlatot is küldök Önnek a munkára, az elkészült fordítást pedig akár aznap át is veheti.

Normál fordítási határidők magyar és idegen nyelvre:

1. normál tempó 1500 szó / nap (1 oldal 250 szó, 1800 karakter, vagy 2000 leütés, így ez 6 oldalnak felel meg)

2. sürgős, soron kívüli - napi 3000 szóig 50 % felárral (munkanapokon)

   Az elszámolás alapja a megküldött anyag szószáma - kivételes esetben oldalszám alapján (1 oldal = 2000 leütés, vagy 1800 karakter, vagy 250 szó)

(leütés = karakterek száma a szóközökkel, vagyis a nem látható jelekkel együtt, a karakter = leütések száma szóközök nélkül - megtalálható a Word doc. korrektúra-szavak száma-statisztika menüsorban)

A megrendelt fordítás, lektorálás lemondása esetén (ha a fordító már elkezdte a munkát) a dokumentálhatóan elkészült fordítás, lektorálás munkadíját teljesítmény arányosan meg kell fizetni! (az elkészült fordítást a fordító e-mailben megküldött kész anyaga alapján kell elszámolni, de minimum 25 %-ot, a megküldött fordítandó anyag szószáma alapján!)

   A fordítások legtöbbször a szerkeszthető dokumentum felülírásával készülnek, az eredeti formátum, grafika, és betűk megtartásával. Ha nem szerkeszthető a megrendelés tárgya, pl. Pdf. vagy jpg. formátumú, és a megrendelő másként nem határozza meg, Word doc.-ba írva készítem a fordítást, 11-es méretű Ariel típusú betűvel. Ilyenkor a fordítás díja a WORD-be írt kész szöveg (cél dokumentum) szószáma alapján lesz elszámolva.

 

   A fordításokat és az árajánlatokat is az Önök által megküldött anyagok alapján készítem el, és az elszámolás is a megküldött anyag (forrás dokumentum) szószáma alapján kerül kiszámításra, igen fontos, hogy ezek szerkeszthető dokumentumok legyenek. (legjobb a Word. doc.) Ily módon gyorsabban tudok árajánlatot is adni, hisz könnyen megszámolható a dokumentum terjedelme, és a megrendelés előtt már megismerheti, mennyibe fog kerülni a fordítás! A fordítás díja akkor lesz a célnyelvi szöveg alapján kiszámolva, ha nem szerkeszthető dokumentumot küldenek fordításra.

(pl. másolás ellen védett PDF. vagy beszkennelt képi anyagok jpg.png. stb.)

 

   Ha szerkeszthető anyagot küld, akkor a fordítói díj meghatározása miatt nem kell megvárni, amíg elkészül a fordítás, így elkerülhető az a bizonytalan helyzet, amikor az árajánlat kérésnél hibásan lett megbecsülve a fordítandó szöveg hossza!

Már megrendelés előtt kiszámolhatja, mennyibe fog kerülni!

 

a lap tetejére

 

Lektorálási díjak (bruttó)

Magyar nyelvre - 10 Ft  / szó - 0,032 EUR

Idegen nyelvre  - 13 Ft  / szó - 0,039 EUR

 

Lengyel - Angol - 15 Ft / szó - 0,047 EUR

Angol - Lengyel - 15 Ft / szó - 0,047 EUR

 

Minimál díj - 9.5000 Ft (30 EUR) + ÁFA / alkalom (1 oldal - 250 szó)

A díjszámítás a lektorálásra megküldött szöveg szószáma alapján történik. (Word doc. - fájl - adatlap - statisztika - szavak száma)

 

Lektorálási határidők:

1. normál tempó 3000 szó / nap

2. sürgős - napi 6000 szóig 50 % felárral (munkanapokon)

 

a lap tetejére

Tolmácsolási díjak (bruttó)

1.) Kísérőtolmácsolás           -  79.500 Ft - 240 EUR/nap - Óradíj: 30 EUR

2.) Konszekutív tolmácsolás -  89.500 Ft - 280 EUR/nap - Óradíj: 35 EUR

3.) Szinkrontolmácsolás        -  19.500 Ft / óra - 60 EUR

4.) Külföldi tolmácsolás - a tolmácsolás jellegétől függően a fenti kategóriák szerint + 50 EURO napidíj (költőpénz) - előre fizetendő előleg gyanánt  + teljes ellátás. (a tolmácsolás jellegétől függően) (részletezést lásd alább)

Tolmács útiköltség: gépkocsival a távolság, az átlag üzemanyag fogyasztás (10 lit./100km), és az aktuális üzemanyag ár szerint számolva.

 

A tolmácsolás Általános Feltételei:

Minden tolmácsolásnál minimál tolmácsdíj van megállapítva, amely a napidíj 50 %-ának felel meg, és ennek jelentése, hogy 4 óránál rövidebb tolmácsolás esetén is ennyi a díjazás.

Tehát 1-2 óra esetén is. (Hisz ugyanolyan előkészületeket igényel és időben is a munkanap kettéosztását jelenti)

A tolmácsolás előtt ajánlott írásos segédanyagot biztosítani annyival korábban, amely elegendő időt biztosít számomra a nyelvi felkészülésre, általában 1-2 nappal korábban.

A tolmács díjazása a megadott óradíj, vagy napidíj szerint történik, amelybe bele számítanak a tolmácsolási szünetek is.

Vidéki, vagy külföldi tolmácsmunka esetén az utazás idejének 25 %-a is beleszámít a tolmács munkaidejébe.

 

A tolmács esetleges utazási és szállásköltségeit is a megrendelő fedezi, megegyezés szerint.

A tolmács munkanapja 8 óra, munkaideje a megérkezéstől a távozásig tart. Esetleges túlórákért plusz tolmácsdíj fizetendő, tolmács óradíj + 25 %.

A megrendelt tolmácsolási megbízás 3 napon belüli lemondásakor 25 %, 24 órán belül történő lemondása esetén a megállapodás szerinti tolmácsdíj 50%-át kell megfizetni!

4 óránál rövidebb tolmácsolás fél napnak számít - ez a mindenkori tolmácsdíj 50 %-a.

 

 1. Kísérőtolmácsolás - 240 EUR - 79.500 Ft / nap

Hogyha Ön üzleti találkozóra, vagy kiállításra, vásárra készül, és olyan profi tolmácsra van szüksége, aki külföldi vendégeinek segít oda-vissza kommunikálni, akkor erre van szüksége.

Válassza az asszisztens, vagy kísérő tolmácsolást.

Eseti jellegű kommunikáció támogatása. Általában egy személyhez kötődik, ám kisebb csoport mellett is előfordul, nemcsak a  forrásnyelvről a célnyelvre, hanem visszafelé is.

Tipikus esetei: látogatások, bemutatók, csoportos munka, turisztika. Túlóradíj + 25%: 12.500 Ft - 38 EUR / óra

 

2.  Konszekutív tolmácsolás - 280 EUR - 89.500 Ft / nap

Hogyha Önnek profi tolmácsra van szüksége üzleti tárgyalásához, üzletkötéshez, vagy dolgozói továbbképzésének vezetéséhez...esetleg konferenciára,

vagy egyéb üzleti találkozóra készül, aki tolmácsolni fog Önnek a találkozó teljes időtartama alatt....esetleg csak súgva, hogy ne zavarjon másokat, akkor ez kell Önnek.

Válassza a konszekutív tolmácsolást.

Konszekutív jellegűnek minősül minden olyan tolmácsolás, amelynek eredményeként a célnyelvi szöveg a forrásnyelvi szöveg egy blokkja (amely lehet egy vagy több mondat)

után hangzik el, és a forrásnyelvi szöveg előadója és a hallgatóság, valamint a tolmács között közvetlen kapcsolat létezik.

Többnyire tárgyalásokon alkalmazzák, a tolmács közvetlen résztvevője a megbeszélésnek, és a szöveget azonnal tolmácsolja, szinte szó szerint, amint a beszélő befejezte a mondatát.

Ez a tolmácsolás többnyire nem egyirányú, hanem mindkét irányba történik. Ilyen a legtöbb műszaki és szaknyelvi tolmácsolás.

- Fülbesúgó - tolmácsolás: Egy nagyobb csoportban, egy vagy néhány, az idegen nyelvet nem értő személy részére végzett, lényegében konszekutív jellegű tolmácsolás, amikor a

tolmács a szó szoros értelmében az említettek fülébe súgja, vagy halk hangon tolmácsolja az elhangzottakat. Túlóradíj + 25 %: 14.500 Ft - 44 EUR / óra

 

a lap tetejére

 

3. Szinkrontolmácsolás - 60 EUR - 19.500 Ft / óra

Hogyha Ön konferenciát rendez tolmácsberendezéssel hangosított teremben, sok különböző nyelvű résztvevővel, és profi kabintolmácsra van szüksége, aki mikrofon segítségével

tolmácsolja a vendégek fülhallgatóján keresztül a konferencia előadásait, esetleg közjegyző előtt, vagy rendőrségen, bírósági tárgyaláson, anyakönyvi hivatalban van szükség azonnali

oda-vissza tolmácsolásra, akkor ez kell Önnek.

Válassza a szinkrontolmácsolást.

 

Előadás-követő szimultán tolmácsolás: A tolmács az előadó, vagy beszélő közelében helyezkedik el (rálátással a táblára, vetítővászonra, hallgatóságra), és a szöveget azonnal, szó

szerint tolmácsolja, amint az előadó befejezett egy gondolatot. (Lényegében szimultán tolmácsolás)

 

Szimultán, vagy szinkrontolmácsolás: A tolmács az előadót fejhallgatón keresztül hallgatja, közvetlen rálátása van a teremre (pl. vetítővászonra, előadóra stb.) és egyidejűleg folyamatosan

mikrofonba tolmácsolja az elhangzottakat (esetenként elfüggönyözött kabinban ülve). Kabintolmácsolás esetén általában második tolmács is szükséges (egy-egy anyanyelvű), akik fél

óránként váltják egymást.

A tolmácsolás történhet hivatalos szervek, rendőrség, bíróság, közjegyző hivatalában, külföldi állampolgárok ügyeinek hivatalos tárgyalásán, ahol a tolmács a beszélő szavait folyamatosan,

hangosan, szó szerint közvetíti a teremben ülők felé. Ezt nevezik szimultán, vagy szinkrontolmácsolásnak.

Szinkrontolmácsolásnál is minimál díj van megállapítva, amelynek jelentése, hogy 4 óránál rövidebb tolmácsolás esetén is fél napidíj, azaz 78.000 Ft fizetendő, tehát 1-2 óra esetén is.

 

4. Külföldi tolmácsolás - a tolmácsolás jellegétől függően a fenti kategóriák szerint + 50 EURO napidíj (költőpénz) + teljes ellátás. Csak utazással töltött nap esetén is jár

a tolmácsdíj 25%-a + napidíj.

Mivel a lengyel nyelv a kevéssé ismert európai nyelvek kategóriájába tartozik, ezért a díjak általában 20%-al magasabbak, mint a legnagyobb európai nyelveknél - angol, francia, német.

Ez egész Európában így van.

A megadott honoráriumok bruttó áron értendők, mivel alanyi adómentes számlát állítok ki.

Az euróban megadott díjak átszámítása (igény esetén) forintra a Magyar Nemzeti Bank Internetes honlapján közzétett hivatalos napi devizaárfolyam szerint történik.

Napi árfolyamok

 

l

Bubán István honlapja • Képesítés • Ajánlatom • Olcsó fordítás • Fordítás-tolmácsolás • Turizmus-id.vez. • Referenciák • Ügyfeleim írták

l

 

 

 

 

lmács, lengyel fordító, lengyel szakfordító, lengyel szinkrontolmács, lengyel forditólengyel tolmács, lengyel fordító, lengyel szakfordító, lengyel szinkrontolmács, lengyel forditlengyel tolmács, lengyel fordító, lengyel szakfordító, lengyel szinkrontolmács, lengyel forditólengyel tolmács, lengyel fordító, lengyel szakfordító, lengyel szinkrontolmács, lengyel forditó

Copyright © 2020  - Bubán István okleveles szakfordító, tolmács, és idegenvezető - Budapest

Adószám / NIP: 76766729-1-33

e-mail: buban /kukac/ bubanistvan /pont/ hu

A weblap készítője Bubán István - Frissítve: 2020. június 08..

 

Tłumacz przysięgły i przewodnik turystyczny István Bubán - Budapeszt

adres e-mail: buban /małpa/ bubanistvan /kropka/ hu

Autor wytryny internetowej: István Bubán - aktualizowano 08 czerwca 2020 roku

 

lengyel tolmács, lengyel fordító, lengyel szakfordító, lengyel szinkrontolmács, lengyel forditó