6. modul

A nemek közötti esélyegyenlőséget – beleértve a béregyenlőséget – elősegítő, a szociális partnerek rendelkezésére álló eszközök és alkalmazásuk. Béralku és kollektív alku a gyakorlatban


 

Tools available for social partners to promote equal opportunities - including wage equality - between genders and their applications. Wage agreement and collective bargain in practice

 
English version
Vissza a segítséghez
Back to the help


Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány finanszírozza.


The EQUAL Programme is financed by the European Social Fund and the Hungarian Government.