fejlec

Elérhetőség


Vásárosdombói Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

7362 Vásárosdombó
Szabadság tér 16.

Tel.: 72/553-013
Fax: 72/453-304

E-mail: vdombo.iskola@gmail.com

Vásárosdombói Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

Az intézmény fotója (helikopterről)

Egy élet a kezedben.

Ha a gyerekek kritizálva élnek, Megtanulják megbecsülve érezni magukat.
Megtanulnak megbélyegezettnek lenni. Ha a gyerekek méltányosságban élnek,
Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek, Megtanulják az igazságosságot.
Megtanulnak veszekedni. Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat,
Ha a gyerekek kicsúfolva élnek, Megtanulnak hittel élni.
Megtanulnak szégyenlősnek lenni. Ha a gyerekek megerősítve élnek,
Ha a gyerekek megszégyenítve élnek, Megtanulják magukat szeretni.
Megtanulják bűnösnek érezni magukat. Ha a gyerekek elfogadva és barátságban
Ha a gyerekek bátorítva élnek, élnek,
Megtanulnak bízni. Megtanulják megtalálni a szeretetet a
Ha a gyerekek dicsérve élnek, világban!

    

Beiskolázási körzetünket a Hegyhát-térségben fekvő, halmozottan hátrányos helyzetű kistelepülések (Vásárosdombó, Ág, Gerényes, Tékes, Kisvaszar) alkotják. A lakosság összetételére jellemző a magas munkanélküliség, alacsony iskolázottság, szakképzetlenség és a roma lakosság nagy száma.

A térség gazdasági, társadalmi, szociális helyzetéből adódik, hogy intézményünk tagozatain magas a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma. Beiskolázási körzetünkből jelentős számban érkeznek hozzánk sajátos nevelést és oktatást igénylő gyermekek is, ami jelentős szakmai kihívás az intézményben dolgozó pedagógusok számára.
A 2003-as tanévtől intézményünk az OOIH Bázisintézményeként működik a fent említett problémák kiküszöbölése, orvoslása céljából. Pedagógusaink fontosnak tartják a gyermekek esélyegyenlőségének biztosítását, a nyitott, kirekesztéstől mentes, gyermekközpontú oktató-nevelő munkát, a továbbtanulási esélyek növelését, a szegregáció- és diszkriminációmentesség folyamatos biztosítását.
Mivel igen nagy problémát jelent térségünkben a tartósan munkanélküli, leszakadó rétegek alacsony iskolai végzettsége, ezért szükségessé vált az integrációs illetve képesség-kibontakoztató nevelés és oktatás, melynek legfőbb célkitűzése, hogy minél több tanulónk jusson el legalább középfokú végzettségig (szakközépiskolai, gimnáziumi érettségi).

Fő feladatuknak tekintjük a szocio-kulturális hátránnyal rendelkező gyerekek oktatását-nevelését már óvodás (lehetőleg 3 éves) kortól megkezdeni, majd az általános iskolában -zeneiskolai képzéssel kiegészítve - folytatni úgy, hogy a hozzánk járó gyerekek továbbtanulását, későbbi elhelyezkedését oktató-nevelő munkánkkal hatékonyan segítsük.

A vásárosdombói Általános Iskola, Egységes Oktatási és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény többcélú intézmény, közös igazgatás alatt - szakm
ailag önállóan - működik:

általános iskola
zeneiskolai tagozat.


Gyermeklétszámok a 2015/2016-os tanévben a tagozatokon:

ÁLTALÁNOS ISKOLA
186 fő
ZENEISKOLA
64 fő

Intézményünk 2006-os évben jelentős változáson ment keresztül:

  • egy ROP pályázat segítségével - akadálymentesítve lett, aulával, tantermekkel bővült, új berendezést kapott,
  • HEFOP pályázatnak köszönhetően megtörtént a tanulóbarát iskolai környezet kialakítása, valamint a szakmai, módszertani változások bevezetése és alkalmazása.
  • TÁMOP pályázat segítségével intézményünk Referencia intézményként és jó gyakorlat bemutatóhelyként funkcionál.