fejlec

Elérhetőség


Vásárosdombói Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

7362 Vásárosdombó
Szabadság tér 16.

Tel.: 72/553-013
Fax: 72/453-304

E-mail: vdombo.iskola@gmail.com

Bázisintézmény

 

2003 tavaszán az Oktatási Minisztérium háttérintézményeként működő Országos Oktatási Integrációs Hálózat (OOIH) pályázatot hirdetett azon intézmények számára, akik a társadalmi szempontból hátrányos helyzetű diákok integrált oktatását megvalósítják, és részt vesznek egy adaptálható modellprogram kidolgozásában az integrációs felkészítést bevezető vagy bevezetni szándékozó intézmények számára.
Intézményünk sikeresen pályázott, így 2003 őszétől az OOIH Dél-dunántúli Bázisintézménye lett, részt vett egy modellprogram kidolgozásában, valamint elkezdte az integrációs felkészítés bevezetését első és ötödik évfolyamon, a képesség-kibontakoztatást pedig az iskola többi évfolyamán.
Iskolánkban már eddig is megvalósult a különböző szociális, kulturális és etnikai hátterű tanulók együttnevelése. A 2003./2004. tanévtől úgy bővítettük pedagógiai szolgáltatásaink körét, hogy az integrációs felkészítésre vonatkozó kritériumoknak még inkább megfeleljünk, oktató-nevelő munkánk hatékonyabb és eredményesebb legyen.
Programunk az integrációt elsősorban a tanórán kívüli szabadidős tevékenységekből indítja. Azért választottuk az iskolai életnek, illetve nevelésnek ezt a területét, mert tapasztalataink szerint az utóbbi tíz évben az intézmények döntő többségében ez a tevékenység jelentősen csökkent illetve megszűnt, holott ez az a terület, melyen keresztül biztosíthatjuk a hátrányos helyzetű, a roma valamint a speciális képzést igénylő tanulóink egész napos iskoláztatását, elősegítve ezzel hátrányaik leküzdését, továbbá utat mutatunk nekik a szabadidő helyes eltöltésére.
Éppen ezért, jelentős mértékben bővítettük a tanórán kívüli szabadidős tevékenységeink körét, amiből minden tanuló érdeklődésének és képességeinek legmegfelelőbbet választhatja, elősegítve evvel a már meglévő képességeik fejlesztését és egyéb képességeik felszínre hozását, tehetségük kibontakozását.
Célunk olyan toleráns, másságot elfogadó és tiszteletben tartó, gyermekközpontú iskola létrehozása, mely minden gyermek számára a saját komplex személyiségének leginkább megfelelő, számára optimális fejlesztést biztosítja.

"Az a mód, ahogyan egy társadalom a gyerekeket kezeli, nemcsak törődésének és együttműködésének fokát jelzi, hanem jól tükrözi az adott társadalom igazságérzetét, jövő iránti elkötelezettségét, valamint azt is, mennyire fontos számára az eljövendő generációk emberi feltételeinek javítása."
/Javier Peres de Cuellar/