fejlec

Elérhetőség


Vásárosdombói Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

7362 Vásárosdombó
Szabadság tér 16.

Tel.: 72/553-013
Fax: 72/453-304

E-mail: vdombo.iskola@gmail.com

KÖZZÉTÉTELI TÁBLA
általános iskola

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához, művészeti áganként

Általános iskola

 

Alkalmazott, pedagógus

Végzettség

Tanított tantárgy

Szakvizsga

Besorolás

1.

tanító

főiskola, műveltségterület: testnevelés, pedagógiai

minden tárgy alsó tagozaton

közoktatás vezető

mesterpedagógus

2.

tanító

főiskola, műveltségterület: magyar nyelv

minden tárgy alsó tagozaton

közoktatás vezető

pedagógus 2.

3.

tanító

főiskola

minden tárgy alsó tagozaton

 

pedagógus 1.

4.

tanító

főiskola

minden tárgy alsó tagozaton

 

pedagógus 1.

5.

tanító, középiskolai tanár

főiskola, műveltségterület: német nemzetiség, egyetem

német nyelv, német nemzetiségi nyelvtanár

 

pedagógus 1.

6.

tanító

főiskola, műveltségterület: Ének-zene

minden tárgy alsó tagozaton

szakvizsgázott pedagógus, mentortanár

pedagógus 1.

7.

gyógypedagógus, tanító

főiskola, tanító, műveltségterület: TAP, ének-zene

minden tárgy alsó tagozaton

szakvizsgázott pedagógus, mentortanár

pedagógus 1.

8.

tanító

főiskola, műveltségterület: népművelés

minden tárgy alsó tagozaton

 

pedagógus 1.

9.

tanító

főiskola, műveltségterület: ének, pedagógia

minden tárgy alsó tagozaton

 

pedagógus 1.

10.

tanító

főiskola, műveltségterület: könyvtáros

minden tárgy alsó tagozaton

 

pedagógus 1.

11.

tanító

főiskola, műveltségterület: testnevelés

minden tárgy alsó tagozaton

gyógytestnevelés

pedagógus 2.

12.

tanító

főiskola, műveltségterület: német nyelv

minden tárgy alsó tagozaton

közoktatás vezető

pedagógus 1.

13.

tanító

főiskola, műveltségterület: angol nyelv, informatika

angol nyelv 5-6. o, napközi, tanulószoba

 

pedagógus 1.

14.

tanító

főiskola, műveltségterület: ének-zene

minden tárgy alsó tagozaton

 

pedagógus 1.

15.

gyógypedagógus, középiskolai tanár

egyetem, művelődésszervező, magyar szak
főiskola, gyógypedagógus - TAP, műveltségterület: ének-zene

SNI, magyar, rehabilitáció

szakvizsgázott pedagógus, mentortanár

pedagógus 1.

16.

tanító, középiskolai tanár

főiskola, műveltségterület: angol nyelv
egyetem, angol- pedagógia szak

angol nyelvtanár

 

pedagógus 1.

17.

tanító

főiskola, műveltségterület: német nemzetiségi tanító

minden tárgy alsó tagozaton

 

pedagógus 1.

18.

tanár

főiskola, történelem, könyvtár-informatikus, magyar szak

történelem, erkölcstan, magyar

 

gyakornok

19.

tanár

főiskola, biológia, rajz, technika szak, művészetterapeuta

biológia, rajz, technika, képzőművészet terápia, technika

 

pedagógus 1.

20.

tanár

egyetem, orosz, testnevelés szak
sportoktató- úszás, labdarúgás

testnevelés

 

pedagógus 1.

21.

tanár

főiskola, történelem, földrajz szak

természetismeret, földrajz, honismeret, történelem

 

pedagógus 1.

22.

tanár

főiskola, mérnök informatikus

informatika

 

pedagógus 1.

2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

munkakör iskolai végzettség szakképzettség
iskolatitkár középiskola ügyintéző titkár, pedagógiai asszisztens
pedagógiai asszisztens középiskola pedagógiai asszisztens
rendszergazda főiskola mérnök informatikus

3. Technikai dolgozók

takarító
takarító
karbantartó

 

4. Az országos mérés-értékelés eredményei

Országos kompetenciamérés eredménye
  Szövegértés Matematika
  6. osztály 8. osztály 6. osztály 8. osztály
2004 441 450 428 469
2006 350 351 359 375
2007 436 489 377 465
2008 453 462 380 522
2009 491 430 459 381
2010 1602 1589 1520 1473
2011 1461 1576 1555 1514
2012 1352 1453 1369 1340
2013 1310 1522 1343 1522
2014 1469 1541 1492 1676
2015 1326 1386 1357 1464
2016 1371 1456 1361 1441
2017 1484 1434 1757 1559

 

5. Intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

Tanév

Évfolyamismétlők száma

Lemorzsolódás

2004-2005

6

 

2005-2006

5

 

2006-2007

2

 

2007-2008

8

 

2008-2009

2

 

2009-2010

6

 

2010-2011

5

 
2011-2012 2  

2012-2013

17

 
2013-2014 10  
2014-2015 6  
2015-2016 7  
2016-2017 0 7

6. Az intézmény továbbtanulási mutatói

Gimnázium

Szakközépiskola

Szakiskola

Speciális szakiskola

Nem tanult tovább

HÍD
2004- 2005 0 5 8 1 0  
2005- 2006 1 8 13 4 0  
2006- 2007 2 5 13 2 0  
2007- 2008 3 3 15 1 1  
2008- 2009 0 6 15 1 2  
2009- 2010 1 14 12 0 0  
2010- 2011 3 11 10 0 0  
2011- 2012 11 1 7 2 0  
2012- 2013 2 5 13 0 0  
2013- 2014 2 5 13 2 0  
2014-2015 2 3 19 1 0  
2015-2016 2 3 13 1 0 1
2016-2017 1 7 13 1 0  

7. Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapi testedzés

Az idei tanévben diákjaink a délutáni órákban történelem, néptánc előkészítő, angol szakkörök, énekkar, valamint atlétika és labdarúgó edzések, illetve versenyekre felkészítő tehetséggondozó foglalkozások közül választhatnak.

8. A tanév helyi rendje

Tanév: 2017-2018

HÓNAP

NAP

ESEMÉNY

AUGUSZTUS

22.

Tanévnyitó értekezlet

SZEPTEMBER

1.

Tanévnyitó, első tanítási nap

SZEPTEMBER

12.

Szülői értekezlet

SZEPTEMBER

29.

Európai sportnap

SZEPTEMBER

30.

Papírgyűjtés

OKTÓBER

 

Őszi túra

OKTÓBER

9-13.

Filléres vásár

OKTÓBER

20.

Október 23-ai megemlékezés

OKTÓBER 30- NOVEMBER 5.
ŐSZI SZÜNET

NOVEMBER

 

Márton- napi vetélkedő

NOVEMBER

10.

Halloween- party

NOVEMBER

22;23.

Szöveges értékelés

NOVEMBER VÉGE- DECEMBER ELEJE

 

adventi megemlékezések hetei

DECEMBER

1.

DIFER mérés leadási határideje

DECEMBER

5.6.7.8.

Adventi vásár

DECEMBER

22.

Karácsonyváró projektnap

DECEMBER

22.

Karácsonyi ünnepély

2017. DECEMBER 23- 2018. JANUÁR 2.
TÉLI SZÜNET

2018. JANUÁR

 

Maratoni Mindentudó jótékonysági bál

JANUÁR 26. ELSŐ FÉLÉV VÉGE

JANUÁR 2. HETE

 

Félévi osztályozó értekezlet

FEBRUÁR

2.

Félévi bizonyítványosztás

FEBRUÁR 2. HETE

 

Szülői értekezlet

FEBRUÁR 2. HETE

 

Félévi nevelési értekezlet

FEBRUÁR

10.

Falvak farsangja

FEBRUÁR

21-22.

Szöveges értékelés

FEBRUÁR VÉGE

 

Alsós farsang

MÁRCIUS

14.

Március 15-ei műsor

MÁRCIUS

15.

MUNKASZÜNETI NAP

MÁRCIUS 28-ÁPRILIS 4.
TAVASZI SZÜNET

ÁPRILIS KÖZEPE

 

Föld napja vetélkedő

MÁRCIUS KÖZEPE

 

Húsvéti vásár

MÁRCIUS VÉGE

 

Húsvétváró nap

ÁPRILIS KÖZEPE

 

Első osztályos beiratkozás

ÁPRILIS MÁSODIK FELE

 

Rendőrnap

ÁPRILIS

27.

NETFIT mérés elvégzésének határideje

MÁJUS

 

Tavaszi túra

2017. április 24-28.

 

Fenntarthatósági témahét

MÁJUS

2;3.

Szöveges értékelés

MÁJUS

11.

Maratoni Mindentudó

MÁJUS

16.

Nyelvi kompetenciamérés

MÁJUS

23.

Országos kompetenciamérés

MÁJUS VÉGE

 

Projektnap: Sport-és gyermeknap

MÁJUS

21.

PÜNKÖSD- MUNKASZÜNETI NAP

JÚNIUS

1.

NETFIT adatok felvitelének határideje

JÚNIUS ELSŐ HETE

 

Év végi osztályozó értekezlet

JÚNIUS

15.

Tanévzáró ünnepély

JÚNIUS

 

Ballagás

9. Az iskolai osztályok száma, az egyes osztályokban tanulók létszáma

Tanév: 2017-2018.

osztály

létszám

1.

20

2.

23

3.a

10

3.b

14

4.

20

5.

24

6.

17

7.

26

8.

22

10. erkölcstan- hittan létszámok

 

1.o

2.o

3.o

4.o

5.o

6.o

7.o

8.o

hit-és erkölcstan

15

13

15

14

18

1

11

13

erkölcstan

5

10

9

5

6

16

15

9