Minőség és Garancia !

logo

Új jogszabály érvényes 2013.02.01-től az adásvételi szerződések kötése esetén

Új jogszabály készült, amely ismét megnehezíti az autósok mindennapját és borsot tör az orruk alá. Itt egy újabb jogszabály módosítás amin lehet bosszankodni! Változott ismét az adásvételi szerződések tartalmi elemi illetve pontosabban fogalmazva további pontok kerültek be a nyomtatványba, melyek kötelező tartalmi elemei az adásvétel tárgyának!

Alábbi tartalmi elemekkel rendelkező teljes bizonyító erejű magánokirat ( adásvételi szerződés ) szükséges:

  • a jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegének meghatározása;
  • a jogügylet tárgyát képező jármű azonosító (rendszám, alvázszám) és gyártmány adatai illetve fontos a kilométer óra állása és annak a rögzítésének időpontja az adásvételi szerződésben;
  • a felek természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve; születési helye és ideje; anyja születési családi és utóneve), a személyazonosságát igazoló okmány sorszám adata, típusa, valamint lakcím adata, állampolgársága, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezése, képviselőjének adatai, székhelyének (telephelyének) címe, cégjegyzék-, illetőleg nyilvántartási száma;
  • a járműhöz tartozó okmányok (forgalmi engedély és törzskönyv) sorszáma, az okmányok átadásának-átvételének ténye, időpontja;
  • a járműnek a vevő birtokába kerülési időpontja;
  • a jogügylet hatályba lépésének napja;
  • a felek nyilatkozata, mely szerint mindkét fél teljesíti bejelentési kötelezettségét a közlekedési igazgatási hatóságnál a tulajdonjog változás hatálybalépését követő, jogszabályban meghatározott határidőn belül eladó 5 napon belül köteles lejelenteni, míg a vevőnek 15 napja van erre;
  • a felek nyilatkozata arról, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéséhez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit.

A mostani jogszabálynak teljesen megfelelő adás-vételi szerződési iratminta innen letölthető: Adásvételi szerződés 2013

Forrás: Rabóczki Sándor

 

line

Autó átírás menete

Az autónk megvásárlását követően, ahhoz hogy valóban ténylegesen is a birtokunkba kerüljön az új autónk egy sor kötelezettségünk van még. El kell végeztetni az eredetvizsgát, biztosítást kell kötni és végül az okmányirodán be kell jelenteni a tulajdon jog változását, amivel nevünkre kerül az autónk. További hasznos tippek a részletekre kattintva találhatók.

Részletek.....

 

nr1biztositas.hu

Kattintson a képre és kösse meg maga online a biztosítását!

line

Eredetiségvizsgálat....

Kattintson a képre és rendelje meg az eredetvizsgálatot Budapesten.

További hasznos linkek