Minőség és Garancia !

logo

buy carAutó átírás költségei

Az állam remekül szabályozza az átírás folyamán felmerülő költségeket. Az eredetvizsga illetve az átírás költségeit a vagyonszerzési illetéket illetve a forgalmi és egyéb eljárások dijait. Az alábbi táblázatok részletesen tartalmazzák az eljárási díjakat a 2014-es évre értendően.

Számolja ki költségeit alábbi táblázataink segítségével! A táblázatokban szereplő adatok tájékoztató jelegűek és csak az alap esetekre értendőek, a táblázatok nem tartalmazzák azon költségeket melyek az elidegenítési, avagy terhelési tilalom törlése során felmerülő költségek, illetve ha a gépjármű ki van, vonva a forgalomból stb. illetve az átírás ügyintézés díját sem tartalmazza! A szolgáltatásunk díja a mindenkori hivatalos költségeken túl plusz 6000* Ft-ot jelent.

Eredetiségvizsgálat:

Személygépkocsi
Motorkerékpár
Tehergépkocsi
Autóbusz
Mezőgazdasági v. lassú jármű
Pótkocsi
1400 ccm-ig 17.000 Ft
500 ccm -ig 15.500 Ft
3.5 t-ig 20.000 Ft
20 fő-ig 21.000 Ft
20.000 Ft
könnyű pótkocsi 16.000 Ft
1401 - 2000 ccm 18.500 Ft
500 ccm felett 17.000 Ft
3.5 - 7.5 t 21.000 Ft
20 fő felett 22.000 Ft
 
nehéz pótkocsi 17.500 Ft
2000 ccm felett 20.000 Ft.
 
7.5 t felett 22.000 Ft
   
különleges pótkocsi 19.000 Ft

Átírási költségek:

Gépjármű és pótkocsi visszterhes vagyonátruházási illetékének mértéke
24. § (1) Gépjármű tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértékét a jármű hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban feltüntetett - kilowattban kifejezett - teljesítménye, és a jármű gyártástól számított kora alapján kell meghatározni az alábbiak szerint:

Jármű hajtómotorjának teljesítménye ( kw)
0-3 év
4-8 év
8 év felett
0-40
550 Ft/kW
450 Ft/kW
300 Ft/kW
41-80
650 Ft/kW
550 Ft/kW
450 Ft/kW
81-120
750 Ft/kW
650 Ft/kW
550 Ft/kW
121 felett
850 Ft/kW
750 Ft/kW
650 Ft/kW


Ha a hatósági nyilvántartásban a gépjármű teljesítménye csak lóerőben van feltüntetve, akkor a lóerőben kifejezett teljesítményt 1,36-tal kell osztani és az eredményt a kerekítés általános szabályai szerint egész számra kell kerekíteni. Ha a hatósági nyilvántartás a gépjármű teljesítményét nem tartalmazza, akkor az adóhatóság a gépjármű azonosító adataival megkeresi az illetékes közlekedési hatóságot a gépjármű teljesítménye közlése végett. Ez esetben ezt az adatot kell a gépjármű tulajdonjogának megszerzése után fizetend illeték alapjának tekinteni.

(2) Pótkocsi tulajdonjogának megszerzéséért, ha a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 2500 kg-ot nem haladja meg 9000 forint, minden más esetben 22 000 forint illetéket kell fizetni.
(3) Gépjárműre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezet, használat, illetve üzembentartói jog megszerzése esetén az (1), (2) és (7) bekezdésben meghatározott illetékek 25%-ának megfelelő illetéket kell fizetni.
(4) Amennyiben gépjármű , pótkocsi tulajdonjogának megszerzésével egyidejűleg haszonélvezeti, használati vagy üzembentartói jog alapítása történik, illetve gépjármű , pótkocsi tulajdonjogát az azon fennálló használati, haszonélvezeti, illetve üzembentartói jog jogosítottja szerzi meg, a tulajdonjog megszerzőjét terhel illeték megállapítása során az (1)-(2) és (7) bekezdések alkalmazásával megállapított illetéket csökkenteni kell a haszonélvezeti, használati, illetve üzembentartói jog megszerzéséért a (3) bekezdés szerint fizetendő illeték összegével.
(5) Gépjármű , pótkocsi tulajdonjoga, illetve gépjárműre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezeti, használati jog meghatározott hányadának megszerzése esetén a megszerzett hányadra arányosan eső illetéket kell fizetni.
(6) Nem kell az illetéket megfizetni, ha a vagyonszerző a tulajdonszerzés bejelentésével egyidejűleg külföldi kivitel céljából "Z" betűjelű ideiglenes rendszám kiadását kéri, mindaddig, míg a gépjármű tartós belföldi használatához szükséges forgalmi engedély kiadását nem kéri vagy a gépjárművet belföldön nem értékesíti.
(7) A 120 kW-nál nagyobb teljesítményű hajtómotorral rendelkező autóbuszok, tehergépkocsik és vontatók tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértékét úgy kell meghatározni, mintha a gépjármű 120 kW teljesítményű hajtómotorral rendelkezne.

Hívja az alábbi képen látható telefonszámot MOST!

line
 

nr1biztositas.hu

Kattintson a képre és kösse meg maga online a biztosítását!

line

Eredetiségvizsgálat...

Kattintson a képre és rendelje meg az eredetvizsgálatot Budapesten.

További hasznos linkek