Minőség és Garancia !

logo

A 2011-es évre vonatkozó fedezetlenségi díjak!

A biztosítók a szerződéskötéskor kötelesek meggyőződni arról, hogy a szerződő eleget tett a korábbi biztosítási időszakokban fennálló díjfizetési kötelezettségének. Az új törvényi szabályozás az elmaradt díj fogalom helyett 2010. január 1-jével bevezette a "fedezetlenségi díj" fogalmát. A fedezetlenségi díj az adott gépjármű vonatkozásában az üzemben tartó biztosítási kötelezettségének díjfizetés hiányában kockázatviselés nélküli időtartamára (a fedezetlenség időtartamára) a Kártalanítási Számla kezelőjét megillető, előre meghirdetett tarifa alapján utólagosan megállapított díj. A jogszabály a Kártalanítási Számla kezelőjét hatalmazza fel és egyúttal kötelezi is a fedezetlenségi díj egységes, járműkategóriák szerinti mértékének évenkénti meghatározására és meghirdetésére a biztosítók díjhirdetésére előírt azonos határidővel, azaz október 30-ával. Az üzemben tartó köteles a fedezetlenségi díjat megfizetni. A teljes fedezetlenségi díjat az a biztosító köteles kiszámítani és beszedni, amely az üzemben tartóval a fedezetlenség időtartamát követően szerződést köt. Az üzemben tartó a kiszámított fedezetlenségi díjat az esedékes biztosítási díjrészlettel együtt - a biztosítási időszakra járó díj teljes megfizetése esetén 30 napos határidővel köteles megfizetni. A fedezetlenségi díj meg nem fizetése esetén a biztosító ugyanazt az eljárást követi, mint a biztosítási díj meg nem fizetése esetén, azaz a fedezetlenségi díj meg nem fizetése is a szerződés díjnemfizetéssel történő megszűnéséhez vezet.

A MABISZ, a biztosítók díjhirdetésével együtt, az alábbiakban teszi közzé a fedezetlenségi díjak 2011. évre érvényes tarifáit az egyes kategóriákban:

Személygépkocsi

Ft/nap

0-37 kW 270
38-50 kW 320
51-70 kW 350
71-100 kW 430
101-180 kW 500
180-kW felett 560
Motorkerékpár
1-12 kW 100
13-35 kW 100
36-70 kW 110
70 kW felett 110
Autóbusz
10-19 férőhely 330
20-42 férőhely 740
43-79 férőhely 740
79 férőhely felett 1050
Trolibusz 1020
Tehergépkocsi
500-3500 kg 300
3501-12000 kg 640
12000 kg felett 960
Vontató 1650
Mezőgazdasági vontató 100
Pótkocsik, félpótkocsik
1-750 kg össztömeg 100
751-10000 kg össztömeg 100
10000 kg össztömeg felett 100
Lassú jármű 100
Munkagép 100
Segédmotoros kerékpár 0
4 kerekű segédmotoros kerékpár 100
 

A táblázatból látható, hogy egy adott időszakra számított fedezetlenségi díj jóval magasabb az adott járműkategória ugyanekkora időszakra eső "normál" biztosítási díjánál. Ez szándékosan van így, a jogalkotó ezzel is ki akarja kényszeríteni a jogkövető magatartást, a felelősségbiztosítás megkötését és díjfizetéssel való hatályban tartását. A jogszabály nem ad lehetőséget sem a fedezetlenségi díj elengedésére, sem a részletfizetés engedélyezésére.

Azt javasoljuk tehát, hogy mindent kövessenek el azért, hogy esetükben ne álljon elő fedezetlenségi időszak, ezért ha a befizetési csekk nem érkezik meg, a banki átutalás, inkasszó nem történik meg a fizetési határidőt megelőzően, akkor feltétlenül vegyék fel a kapcsolatot biztosítójukkal, illetve bankjukkal és jelezzék a problémát. Ha pedig hosszabb ideig nem használják a járművűket és nem akarnak erre az időszakra biztosítási díjat fizetni, akkor a közlekedési hatóságnál vonassák ki ideiglenesen a járművet a forgalomból, ugyanis csak ez esetben mentesülhetnek a díjfizetés terhe alól erre az időszakra.

Forrás: mabisz.hu

line

Autó átírás menete

Az autónk megvásárlását követően, ahhoz hogy valóban ténylegesen is a birtokunkba kerüljön az új autónk egy sor kötelezettségünk van még. El kell végeztetni az eredetvizsgát, biztosítást kell kötni és végül az okmányirodán be kell jelenteni a tulajdon jog változását, amivel nevünkre kerül az autónk. További hasznos tippek a részletekre kattintva találhatók.

Részletek.....

 

nr1biztositas.hu

Kattintson a képre és kösse meg maga online a biztosítását!

line

Eredetiségvizsgálat....

Kattintson a képre és rendelje meg az eredetvizsgálatot Budapesten.

További hasznos linkek