Minőség és Garancia !

logo

Az illetéktörvény gépjármű vagyonszerzésre vonatkozó területi hatályával kapcsolatos változás 2014. január 1-jétől

Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CC. törvény 133. § 1. pontja 2014. január 1-jei hatállyal módosította az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 2. § (2) bekezdését.

A módosítás alapján egyértelművé vált az a jogalkotói szándék, hogy az illetéktörvény gépjármű és pótkocsi tulajdonjoga, vagyoni értékű joga (haszonélvezete, használata, üzembentartói joga) megszerzésének ajándékozási és visszterhes vagyonátruházási illetékre vonatkozó rendelkezéseit nem csak abban az esetben kell alkalmazni, ha a gépjárművet, pótkocsit korábban belföldön nyilvántartásba vették, hanem akkor is, ha a vagyontárgyat csak később veszik Magyarországon nyilvántartásba - kivéve, ha erről nemzetközi szerződés másként rendelkezik. Vagyis 2014-től a belföldi nyilvántartásba vétel céljából megszerzett gépjárművek, pótkocsik után - a vagyonszerzés helyétől függetlenül, tehát akár belföldön, akár külföldön adják át a vagyontárgyat - vagyonszerzési illetéket kell fizetni. Az Itv. 2. §-ának 2013. december 31-éig hatályos (2) és (3) bekezdéseiből aggálytalanul csak azt lehetett levezetni, hogy a külföldről Magyarországra szállított és itt átadott - a közúti közlekedési nyilvántartásban még nem szereplő - gépjárművek megszerzése után keletkezett illetékkötelezettség.

Figyelemmel arra, hogy az Itv. 2014. január 1-jei hatállyal módosult, ezért az idézett rendelkezést azokban az ügyekben kell először alkalmazni, melyekben az illetékkötelezettség keletkezése (a gépjármű, pótkocsi átadása, illetve a szerződés megkötésének napja) 2014. január 1-jét követően történt.

Amennyiben tehát valaki 2014-ben külföldön gépjárművet vásárol, majd ezt követően kezdeményezi a gépjármű hazai nyilvántartásba vételét, akkor a gépjármű megszerzése után az Itv. 24. §-a alapján vagyonszerzési illetéket kell fizetnie. [Gépjármű, pótkocsi ajándékozása esetén az Itv. 12. § (4) bekezdése szerint a visszterhes vagyonátruházási illeték (Itv. 24. §) kétszeresét kell megfizetni.]

Ha a külföldön vásárolt gépjárművet a nyilvántartásba vétel előtt Magyarországon értékesítik, akkor a gépjárművet külföldön megvásárló személynek és a gépjárművet Magyarországon megszerző személynek egyaránt keletkezik illetékfizetési kötelezettsége. Az Itv. 26. § (1) bekezdés l) pontja szerinti illetékmentesség a gépjármű-forgalmazókat és a pénzügyi lízinget folytató vállalkozókat a megváltozott jogszabályi környezetben természetesen továbbra is megilleti.

[Nemzetgazdasági Minisztérium NGM/2779/3/2014.  - NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 3157940094]

Forrás: nav.gov.hu

 

line

Autó átírás menete

Az autónk megvásárlását követően, ahhoz hogy valóban ténylegesen is a birtokunkba kerüljön az új autónk egy sor kötelezettségünk van még. El kell végeztetni az eredetvizsgát, biztosítást kell kötni és végül az okmányirodán be kell jelenteni a tulajdon jog változását, amivel nevünkre kerül az autónk. További hasznos tippek a részletekre kattintva találhatók.

Részletek.....

 

nr1biztositas.hu

Kattintson a képre és kösse meg maga online a biztosítását!

line

Eredetiségvizsgálat....

Kattintson a képre és rendelje meg az eredetvizsgálatot Budapesten.

További hasznos linkek