Ninahakuddu | Sumér Mitológia | Anunnakik a Sumér Mitológiában | A Sumérokról | Mezopotámia Történelme | A kereszt mint jelkép | Mazdaizmus | A színek mint jelkép
Útravaló:

 

Az oldalon használt javascriptet Krupa György készítette. A Clearbox JS2 letölthető innen:

 

Ninahakuddu | Sumér Mitológia | Anunnakik a Sumér Mitológiában | A Sumérokról | Mezopotámia Történelme | A kereszt mint jelkép | Mazdaizmus | A színek mint jelkép

Mitológia - Bilgames Ninahakuddu

Bilgames halála - sumér epikus költemény Ninahakuddu

Megjegyzés: Bilgames (Bilgameš) Gilgameš korábbi, sumér neve.

A fordítás a következő tanulmány alapján készült:
... A new interpretation of Bilgames' Death

Néhány szó a táblákról és töredékekről:
Bilgames halála c. sumér elbeszélő költemény több hitelesített táblán és töredékben Nippurból és Tell Haddadból (Tell Hada) (ősi neve: Meturan) Sziriából került elő. Egyik forrás sem teljes. Ráadásul, a táblák nem mindig másolatai egymásnak. A következő fordítás keverék. Ameddig lehetséges követi a Maturan (M) szöveget. Ahol a Nippuri (N) táblák olvashatóak gyakran javítja a bizonytalan, homályos, zavaros kapcsolat megértését. Alkalmilag a nippuri töredékek beilleszthetők egy hézag lefedésére a Meturan változatba. A két helyszínen talált táblák együtt nyújtja a legteljesebb változatot. Figyelem a költeménynek ez a felosztása a szakaszokban nem fizikai bázis az eredeti táblákon, a tanulmány írójának (Niek Veldhuis) szövegértelmezéséből fakad.

Bilgames halálát leíró Tell Haddadi táblatöredékeket (Meturan) mostanában (2000-ben) tették közzé Cavigneaux és Al-Rawi szerkesztésében. A Bilgames halála fordítás a "George"-ban jelent meg (1999:195-208). Samuel Noah Kramernek van egy több mint fél évszázados publikációja néhány Nippuri töredékből, ez azonban csak kis előrehaladást jelentett a Bilgames elbeszélések megismerésében. Bár a Meturan változat sok részletben különbözik a nippuri töredékektől, Cavigneaux és Al-Rawi munkáját siker koronázta. Mégis, annak ellenére, hogy drámai előmenetel történt a szöveg helyreállításában, az alaptörténet tájékoztató jellegű, nagymértékben homályos marad. A hiányos lexikális és nyelvtani ismeretből adódóan, a sumér irodalmi szövegeknek a helyreállítása mindig bizonytalansággal jár. A töredékes jelleg, a Meturan szövegek szokatlan helyesírása az értelmezések ideiglenes fordítását adja. A végeredmény azonban már egy összefüggő történeti vonal.

Különösen izgalmas a költemény 4. szakasza, "Bilgames fia építi apja sírját" - nagyon érdekes párhuzamot fedezhetünk fel Bilgames sírja és Attila sírja között.


Bilgames halála - sumér elbeszélő költemény
Fordította: Ninahakuddu

I. Bilgames a halálos ágyán

1. Ó, a nagy, vad bika letett róla, soha nem lesz képes felkelni
2. Bilgames úr letett róla, (feladja) soha nem lesz képes felkelni.
3. Ő, aki tökéletes fát hozott lemondott róla (letett róla) soha nem lesz képes felkelni
4. A hős, vállszíjjal övezett, lemondott róla, soha nem lesz képes felkelni.
5. Ő aki tökéletes volt erőben, letett róla, soha nem lesz képes felkelni.
6. Ő aki ócsárolta a gonoszt lemondott róla, többé nem lesz képes felkelni.
7. Ő aki bölcsen beszélt lemondott róla, soha nem lesz képes felkelni.
8. A föld tolvaja (cédrushegy) letett róla, soha nem lesz képes felkelni.
9. Ő aki tudta, hogyan kell megmászni egy hegyet, letett róla, soha nem lesz képes felkelni.
10. Kulab ura letett róla, soha nem lesz képes felkelni.
11. Namtar ágyán letett róla, soha nem lesz képes felkelni.
12. A gyászágyon letett róla, soha nem lesz képes felkelni.
13. Nem tud állni, nem tud ülni, gyászol.
14. Nem tud enni, nem tud inni, gyászol.
15. Namtar nyílvesszeje megakasztotta, nem tud felkelni.
16. Mint egy ... hal az ... egy üregben, kifogták (Bilgamest).
17. Mint egy gazella, aki beszorult a csapdába ő ... ágynemű(ben?).
18. (Namtar) akinek nincs keze, nincs lába, aki (elragadott) egy férfit az éjjel.

N2 töredék:
2'' A Bölcs ...
3'' Az égben a tiszta első gyümölcs felajánlás [...]
4'' Hat napja betegen fekszik
5'' körülbelül "verejték, izzadság" (átterjed a testére)
6'' Bilgames úr beteg ...
7'' Uruk és Kulab [...]
8'' Az Ország szónokának? szava [...]

II. Bilgames álma
(Meturan verzió)

45. Akkor a fiatalúr, Bilgames úr
46. (fekszik) Namtar ágyán
47. ? (kitörve, elkopva)
48. (Ebben) az álomban
49. Az istenek szertartásának a helyén, a gyűlésbe
50. Amikor Bilgames úr közel kinyújtva
51. (az istenek) mondták neki, amíg Bilgames úr leült:
52. "Ebben az ügyben: minden utazásod és minden út
53. az elhozott cédrus, az az egyedülálló fa lehozatala a hegyekből
54. miután lesújtottál Huwawa erdejében,
55. felállítottad a domborművet az eljövendő napokra örökre
56. Az istenek templomait megalapítottad,
57. Elérkeztél Zi'uszudra lakóhelyére.
58. Elhoztad az Országnak Sumér isteni erejét (me), mindez elfelejtődött örökre,
59. A parancsolatokat és a szertartásokat
60. Kézmosást és szájmosást tetted jó rendben."
61. [...] az áradás lerombolta a lakott területeket és az idegen országokat [...]
62-65. ..... (megsemmisült)
66. most, Bilgamest nem kellene elvinni, úgy mint azt"
67. Ez volt Enlil tanácsa, amit adtak Enkinek.
68. Enki válaszolt Anunak és Enlilnek:
69. "Azokban a napokban, azokban a távoli napokban,
70. Ama éjszakákban, a messze éjszakákban,
71. Azokban az években, azokban a távoli években,
72. A gyűlés után létrehoztuk az Özönvízet ami végigsöpört
73. Úgy, hogy elpusztíthattuk az emberiség magját. (mondtuk:)
74. "közöttünk te vagy az egyetlen élő férfi,
75. Zi'uszudra az élő emberiség neve.
76. Attól a naptól (fogva) megesküdtem a Menny és a Föld életére,
77. Attól a naptól megesküdtem, az emberiség nem lesz örökéletű.
78. Most ők (= Anu és Enlil) szemeiket Bilgamesre emelik,
79. de nem tudom megmenteni őt az anyja jogán!
80. Bilgames, halott lelkek között az alvilágban
81. Hagyjuk őt, legyen az Alvilág kormányzója, hagyjuk őt, legyen ezeknek a lelkeknek a legelső!
82. Ő (=Enki) meghozta az ítéletet, döntést hozott:
83. Amikor beszélsz olyan fontos lesz, mint Ningizzida és Dumuzi szava."
84. Akkor a fiatalúr, Bilgames úr
85. (Ahogy?) minden az emberiségből, az ő egész élete is megsebzett szívű volt!
86. Kétségbeesett volt, megsebzett szívű!
87. az ami élet, halál [..]
88. A fiatalság és az erős férfiak ránézésre (mint) a növekvő hold.
89. Nélküle ők nem csinálhatnának fényt.
90. Sisig, Utu fia
91. Világítsd be a sötét helyeket!
92. Amit az én gonosz varázslatom az emberiségnek hozni fog, most neked hozta.
93. Amit az én vágásom a köldökzsinórnak hozni fog, most neked hoztam.
94. Az emberiség legsötétebb napja megérkezett neked.
95. Az emberiség legmagányosabb helye megérkezett hozzád.
96. Az árhullámok, melyek nem leküzdhetők, megérkezett neked.
97. Az egyenlőtlen harc megérkezett neked.
98. A harc ami elől nincs menekvés, megérkezett hozzád.
99. A gonosz, amitől nem lehet megszökni, megérkezett hozzád.
100. A dühös szíved nem fog lenyugodni a Nagy Városban.
101. Mielőtt Utu azt mondaná: "Ki fog oldozni engem."
102. Mint a pálmarost-kötél meglazítható, mint a hagymahéj lehántható.
103. Előre a temetési áldozatra a nagy istenek, az Anunnakik jelenlétében.
104. A helyre, ahol az en-pap nyugszik, ahol a lagar-pap nyugszik,
105. Ahol a lumah és az erešdiğir nyugszik,
106. Ahol az erešdiğir nyugszik, ahol az "Igaz-Egyetlen" nyugszik,
107. Ahol a guda nyugszik, ahol a gada nyugszik,
108. A hely, ahol apád nyugszik, nagyapád,
109. anyád, nővéred, testvéreid,
110. drága barátod, pajtásod,
111. Enkidu barátod, a fiatal férfi, az útitársad,
112. a kormányzó elé, akit a király kinevezett a Nagy Városba,
113. A helyre ahol a hadsereg vezetője nyugszik
114. Ahol a katonaság parancsnoka nyugszik,
115. A nagy városba, Arallu (Arali), ahol keresett a férfi [...]
115.a. azok akik belépnek az [...]
116. (azon a helyen) becsülni fogod a nővért aki jön hozzád a nővér házából.
117. becsülni fogod a testvért aki jön hozzád a testvér házából,
118. becsülni fogod a sajátjaidat, akik jönnek hozzád, becsülni fogod a te drágáidat, akik jönnek hozzád,
119. becsülni fogod a városod idősebbjeit, akik jönnek hozzád."
120. Kétségbeesett volt, sebzett szívű.
121. Most az Anunnakik maguk között számba vették a dolgait.
122. Számbavették őt a nagy isteneknek, már másodszor.
123. Enki előkészíti őt az alvilág kormányzójának.
124. Ítéletet hozott, elkészítette a határozatot:
125. "Amikor szólsz, az olyan fontos lesz, mint Ningiszida és Dumuzi szava."
126. Akkor a fiatalúr, Bilgames úr
127. felmerült. (felemelkedett.) [megj., Veldhuis: álom volt! Borzongott. Aludt.]
128. Ő [megdörzsöli] kezeivel a szemét. [vigasztalan csend volt]
129. Az álom [...]
130. Az álom [...]
131. ?
132. Tanács [...]
133. ?
134. [Ezen?] a napon [...] mint az anya aki szült engem
135. Ninsun istennő az ölében hordott engem, hogyan válhatnék újra olyanná? (magzattá)
136. [...] a nagy hegyek ...(?)
137. N[amtar, akinek nincs keze] és nincs lába, aki [nem létezhet] elillant
138. ?
139. Ennek az álomnak a [tartalma] Nudimmud úr (Enki) által kinyilatkoztatva.

III. Az álom valóra válik

140. A gyűlésben, az istenek szertartásának helyén
141. Amikor Bilgames urat közel vonzották
142. Ők (az istenek) beszélnek hozzá, míg Bilgames úr leült:
143. "Ebben az esetben: mindegyik utazásod és minden egyes út,
144. (mikor) elhoztad azt a cédrust, azt a páratlan fát lehoztad a hegyekből,
145. miután legyőzted (lesújtottad) Huwawát az erdejében,
146. felállítottad a domborművet az eljövendő napokra örökre
147. megalapítottad az istenek templomait,
148. elérkeztél Zi'uszudra otthonához.
149. Elhoztad az Országnak Sumér isteni erejét (me), az elfelejtődött örökre,
150. a parancsolatokat és szertartásokat.
151. A kézmosást és szájmosást jó rendben megtartottad.
152. [...] az özönvíz, az a [kitörve] a benépesített területek valamint az egész idegen föld [...]
153-155. [...]
156. Most Bilgamest nem kellene eltávolítani, úgy igazságos."
157. Az volt Enlil tanácsa, ezt (az ügyet) adják át Enkinek.
158. Enki válaszolt Anunak és Enlilnek:
159. "Ama napokban, a távoli napokban,
160. ama éjszakákban, távoli éjjeleken,
161. ama években, távoli években,
162. a gyűlés után létrehoztuk az Özönvízet ami végigsöpört
163. úgy, hogy elpusztíthattuk az emberiség magját (mondtuk):
164. "köztünk, te vagy az egyetlen élő férfi,
165. Zi'uszudra az élő emberiség neve."
166. Attól a naptól fogva esküt tettem a menny és föld életére,
167. Attól a naptól fogva esküt tettem, az emberiség nem lesz örök életű.
168. Most ők (Anu és Enlil) szemeiket Bilgamesre helyezik,
169. de nem tudom megmenteni őt az anyja jogán!
170. Bilgames, halott lelkek között az alvilágban
171. Hagyjuk őt, legyen az Alvilág kormányzója, hagyjuk őt, legyen ezeknek a lelkeknek a legelső!"
172. Enki ítéletet hozott, elkészítette a döntést:
173. "Amikor beszélsz, az olyan fontos lesz, mint Ningiszida és Dumuzi szava."
174. Akkor a fiatalúr, Bilgames úr
175. (Ahogy?) az emberiségnek, az ő egész élete megsebzett szívű volt.
176. Kétségbeesett volt, megsebzett szívű!
177. Az ami él, halál [...]
178. A fiatalság és az erős férfiak, ránézésre a növekvő hold,
179. nélküle ők nem csinálhatnak fényt!
180. Sisig, Utu fia
181. Csinálj fényt azokon a sötét helyeken!
182. Amit gonosz varázslatom hoz az emberiségnek, most elhozza neked.
183. Amit a köldökzsinórnak hoz az én metszésem, most el fogja hozni neked.
184. Az emberi faj legsötétebb napja megérkezett hozzád.
185. Az emberiség legmagányosabb helye megérkezett hozzád.
186. Az árhullám, ami leküzhetetlen megérkezett hozzád.
187. Az egyenlőtlen harc megérkezett hozzád.
188. A csata amiből nincs menekülés, megérkezett hozzád.
189. A gonosz, ami elől nincs szökés, megérkezett hozzád.
190. Dühös szíved nem nyugodna le a Nagy Városba.
191. Mielőtt Utu azt mondhatná: "ő feloldoz engem.
192. Mint egy pálmarost kötél ami kibontható, mint egy hagyma, ami lehántolható."
193. Előre a temetési adakozáshoz a nagy istenek, az Anunnakik jelenlétében!
194. A helyhez, ahol az en-pap fekszik, ahol a lagar-pap fekszik,
195. ahol a lugah és az erešdiğir fekszik,
196. ahol a guda fekszik, ahol a gada fekszik,
197. ahol az erešdiğir fekszik, ahol az "Egyetlen Igaz" fekszik
198. A hely, ahol apád fekszik, nagyapád,
199. anyád, nővéreid, testvéreid,
200. drága barátod, pajtásod,
201. barátod Enkidu, a fiatalember, a te társad,
202. a kormányzóhoz akit a király kijelölt a Nagy Városba,
203. A helyhez ahol a hadsereg vezetői fekszenek
204. ahol a katonaság parancsnokai nyugszanak,
205. A nagy városhoz Aralihoz, ahol keresett egy férfi?,
206. azok akik belépnek [...],
207. (arra a helyre) amit készíteni fogsz a nővérnek, aki a nővérek házából jön,
208. készíteni fogsz a testvérnek, aki a testvérek házából jön,
209. készíteni fogsz saját magadnak, készíteni fogsz a drága egyetlenjeidnek, akik jönnek hozzád
210. készíteni fogsz az idősebbeknek akik a városodból jönnek hozzád."
211. Kétségbeesett volt, összetört szívű!
212. Most az Anunnaki számba vette közöttük
213. Csak a másodrendű nagy istenekhez sorolták őt!
214. Enki az alvilág kormányzójának készítette.
215. Ítéletet hirdetett, döntést hozott:
216. Amikor szólsz, olyan fontos lesz mint Ningiszida (Ningizidda=akkád Gizzida, Ninazu fia, termékenység isten, mint Dumuzi) és Dumuzi szava."
217-230. eltűnt
231 ? (nem olvasható)
232 ?
233 ?
234 ?

4. Bilgames fia építi apja sírját

235. Az ő ... kijelölte a sírját mint egy ékességet.
236. Az ő istene Enki, amíg (szédültek?) voltak
237. feltárta nekik Bilgames álmának megfejtését.
238. Urlugal (Enki) megoldotta ezt a rémálmot, amíg nincs ember, aki kibogozta volna azt!
239. Az Úr (Enki) csatornáztat Bilgames városába,
240. A hírnök megszólaltatta a kürtöt egész Sumérban.
241. Csatornázott Uruk megnyitotta az Eufráteszt.
242. Csatornázott Kulab kiürítette az Eufráteszből a vizet.
243. Uruk csatornája özönvíz volt!
244. Kulab csatornája nehéz felleg volt!
245. Eltelt fél hónap
246. Nem is öt vagy tíz nap volt!
247. Megnyitották az Eufráteszt, Kiürítették a vizét
248. Szóval, a kagylók csodálhatták a napot.
249. Akkor az Eufrátesz közepén nem volt víz.
250. Ő építette ezt a sírt kőből,
251. Ő építette a falakat kőből,
252. Ő készítette a kapu ajtószárnyait kőből.
253. A retesz és a küszöb erős dioritkőből volt,
254. A forgócsap dioritból készült.
255. A keresztrudat aranyból készítette.
256. ... Ő elmozdított egy nehéz tömböt kőből,
257. Mindenfelé fekete föld volt szétterítve
258. (szóval ez a sír(emlék)) a távoli napokban
259. ((nincs)senki (aki)) felfedezhetné.
260. (Szóval az) Az ember, aki keresi a homlokzatát, nem fogja felfedezni.

5. Bilgames békében belép az Alvilágba

261. Most ez az erős ház Urukban megalapíttatott.
262. az ő szeretett felesége, szeretett gyermekei
263. szeretett első felesége, szeretett második felesége
264-94 (összesen 30 sor!) hiányzó sorok vagy a Meturan változatban töredékes.
A Nippuri N3 szöveg tartalmazza ezt a szakaszt és folytonos a kompozíció végéig.
Ahol a Meturan szöveg olvasható, (kibetűzhető) újra feltűnik a változatok közötti eltérés.

N3.

1. az ő szeretett felesége, szeretett gyermekei,
2. szeretett első felesége, második felesége,
3. szeretett énekesei, gondnokai, [...],
4. szeretett földművesi
5. szeretett kiszolgálói, akik készen álltak a palotában,
6. szeretett alkotásai(?),
7. Saját helyükre rakta őket, mint saját palotájában, a karámba, Urukban.
8. Bilgames, Ninsun fia
9. Kiállította ezeket a meghallgatási ajándékokat Ereskigalnak.
10. Kiállította ezeket az ajándékokat Namtarnak.
11. Kiállította ezeket a meglepetéseket Dimpikugnak.
12. Kiállította ezeket az ajándékokat Bittinek.
13. Kiállította ezeket az ajándékokat Ningiszidának és Dumuzinak,
14. Enkinek és Ninkinek, Enmulnak és Ninmulnak
15. Endukuga és Nindukuga
16. Endasurima és Nindasurimma,
17. Enmu-utula és Enmesarra
18. az asszony és férfi Enlil ősei.
19. Sulpae, A Táblák ura
20. Sumukan és Ninhurszag
21. A szent dombok Anunnakija
22. A szent dombok Nungáljai (=Igigik)
23. a halott en-papoknak és a halott lagar-papoknak,
24. a [halott] lumah-papoknak és erešdiğir-papoknak,
25. a [halott] guda-papoknak és gada-papoknak,
26. [Kiállította] a meghallgatási ajándékokat.
27. ?
28. [....]úrnak? kiállította ezeket az ajándékokat.
29. [..] lefekteti (meghatározza)
30. Bilgames, Ninsun fia
31. [...] kiönti a vizet?
32. ?
33. [...] érte fújják az orrukat.
34. Emberiség [...] az (ő) városából
35. nem helyez [...]
36. Szétterítik [...] a porban.
37. Akkor a fiatalúr, Bilgames úr
38. [...], Enlil szakadatlan törődésében,
39. Bilgames, Ninsun fia
40. [...] sarj, egy király akihez mérhetnénk őt [...] soha nem született
41. [...]nem lelhető, nem létezik,
42. Bilgames, Kulab Ura, édes a te magasztalásod!

Meturan verzió:
M4 töredék (parallel N1-el, viii)

[1-4 nagyon töredezett]
5. [...] ők belépnek, kapujában ...
6. Az Eufrátesz nyitva volt, vize végigsöpört
7. csordultig volt a vize
8. Akkor a fiatalúr, Bilgames úr
9. Akiért az orrukat fújják
[ érte lesimítják a hajukat (N1 viii 8)]

M1 vége és M2:

295. és piszok ... sárral.
296. Most Bilgames úr
297. Hangulatát áthatja az öröm, szíve boldog volt.
298. Férfiak, ugyanannyian mint a keresztnevek,
299. Szobraik megmunkáltak az ősidők óta,
300. és azokat az istenek templomaiba, kápolnákba helyezték,
301. Szóval neveiket, míg fennhangon olvassák az emberi lények, nem felejthetik el.
302. Aruru, Enlil idősebb nővére
303. Készített az ő (Bilgames) ivadékainak (szobrot) olyan sokat mint a facsemeték.
304. Ezért építették ezeket a szobrokat ősidők óta, hogy fennhangon olvassák az Országban,
305. Ereskigal, Ninazu anyja, édes a te magasztalásod.


vissza a lap tetejére® by Ninahakuddu, 2008