Főoldal
A falu története
Földrajzi fekvés
Hagyományok
Lakosság, foglalkozás
Református egyház
Önkormányzat
Horváth István költő
Az ózdi kastély

Drogterápiás központ
Testvértelepülésünk: Ózd
Fotoalbum
Linkek Erdélyből
 

Ami a falu régi történetét illeti, a birtokosságot érintő okmányokból kiderül, hogy Pekri Lőrinc fennhatósága után a Radákokig nem volt állandóan itt lakó földesúr. Az urak élete nagyon különvált a faluétól. Habár a földek a földesúréi voltak, az emberek szabadon, a saját belátásuk szerint használhatták. Közülük voltak fél - vagy negyedbirtokosok (jobbágytelkes), de egészbirtokosról sehol nem lehet említést találni. Hasonlóképpen hiányoztak a zsellérek is.

 

A falu lakossága foglalkozását tekintve mezőgazdasággal, állattenyésztéssel és szőlőtermeléssel foglalkozott. A XIX. századból még ismertek a kezdetleges munkaeszközök, mint faeke, cséphadaró. Kezdetben naturál-gazdálkodást folytattak, azaz önellátásra rendezkedtek be. Maguk állították elő a mindennapokhoz szükséges munkaeszközöket, ruhaneműt, ennivalót.

Némileg változott a helyzet a XIX. század végétől, amikor az uradalmi mezőgazdaság országos színvonalon is korszerű szinte emelkedett és ez magával vonta a falu tanulékony lakóinak fejlődését is.

Két igazságot is rejt magában a még ma is emlegetett ózdi közmondás: "Ózdon még az ökör is bort iszik". Egyrészt valóban keresettek voltak az ózdon tenyésztett nagyszarvú magyar fajta ökrök. A környező piacokon nagy keletjük volt ezeknek. Másrészt még híresebb volt az ózdi bor, melyért messze vidékről eljöttek, hogy megvásárolják.

Orbán Balázs egyenesen kijelenti: " Ózd nemcsak sok bort, hanem oly jó minőségűt is termel, melynek az egész országban híre van, s mely Erdély bora közt a legkiválóbb helyet foglalja el.

A lakosság megélhetését   napjainkban is a mezőgazdaság, a háztáji gazdálkodás biztosítja. A falu lakossága azonban az utóbbi évtizedekben folyamatosan csökkent. Az iparosítás és az abból fakadó urbanizáció folytán szinte rákényszerültek az emberek, hogy a megélhetés miatt elhagyják lakóhelyüket és a városokba költözzenek. A kor szerinti megoszlást figyelembe véve megállapítható, hogy éppen az a középgeneráció hiányzik, aki annak idején fiatal munkáskorszakát élve a megélhetését csak úgy látta biztosítottnak, ha városra költözik.

isk_ovicsik.gif (5440 bytes)

 

A faluban működik általános iskola és óvoda. Az általános iskola tavaly felvette a falu híres szülötte, a költő Horváth István nevét. Az iskola I-VIII osztályában összesen 41 gyermek tanul a következő felosztásban:

I-III osztályban:  11 gyerek
II-IV osztályban: 14 gyerek
V-VI-VIII osztályban: 16 gyerek

Az alsó tagozatban (I-IV osztály) tanuló 24 gyermeket két tanitónő oktatja. Mindketten a 20 km-re levő Marosludasról járnak ide naponta. Amint a fenti kimutatásból is kiderül az I-III osztályban és a II-IV osztályban összevont oktatás keretében tanulnak a gyerekek.

Az iskolai berendezés nagyon hiányos, mindössze néhány szemléltető eszköz, didaktikai anyag, tábla, pad, szék, katedra található. Azt is hozzá kell tenni, hogy nagyon szűkös a hely. Az oktatás magyar nyelven folyik.

A felső tagozaton az  V.osztályba 6 gyerek, a VI.osztályba 4 gyerek, a VIII.osztályba 6 gyerek tanul. Kilenc tanár oktatja a gyermekeket a szaktantárgynak megfelelően. A tanárok fiatalok, lelkesek. Mindannyian Marosludas városából ingáznak naponta.

Az óvoda vegyes cspoortként működik. A 17 óvódás gyermek három csoportra oszlik. A három csoportnak egy óvónője van, aki helyben lakik.

Kis csoport  10 gyerek (3évestől-4 évesig)
Középső csoport: három gyerek (5 évestől-7 évesig)
Nagy csoport: 4 gyerek (6-7 évesek)

A 17 gyerekből 8 kislány és 7 kisfiú. Mindannyian anyanyelvükön magyarul tanulnak. A foglalkozás keretén belül heti két alkalommal 10-15 perces román nyelvű tanitás folyik. A csoportban van 3 cigány gyerek, de ők is tökéletesen beszélik a magyar nyelvet. Az óvodai program rövid: reggel 8 órától déli 12 óráig tart.

Az óvóda felszerelése a városiakhoz képest  igen szegényes, de azért itt falun is lehet kellemes, családias otthont varázsolni. Szeretet és akarat kell, mert aki jóságot vet, szeretet arat.

 

  Honlap  Tartalom  |  e-mail Webmester