FŐOLDAL

LEZÁRULT PROGRAMJAINK [utolsó módosítás: 2009.08.31.]

TERMÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELMÉT MEGALAPOZÓ TEVÉKENYSÉGEK A RÉTKÖZBEN

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szinte minden kistája jól ismert természeti értékeiről. A Tisza mente, a Bereg-Szatmári-sík, a Nyírség és az alsó-szabolcsi tájegység (a Nyíri-Mezőség) is legalább egy, de inkább több nevezetes védett értékkel büszkélkedhet. A Rétköz, ez a hajdani lápvidék az egyetlen kivétel. A tiszai hullámtér, néhány kastélypark és pár ''ex lege'' védett láp kivételével ezen a több mint 50 000 hektáros kistájon belül nincsenek természetvédelmi oltalom alatt álló területek.

Ennek szerencsére nem a természeti értékek hiánya az oka, hanem sokkal inkább az, hogy Rétközben igen kevés természetvédelmi kutatás történt, s a helyben lakók és a szélesebb közönség sincs tudatában az itteni gazdag természeti örökségnek.

   
BŐVEBBEN
 
Rétköz

TÁJBEJÁRÁSI SOROZAT MEGVALÓSÍTÁSA NYÍREGYHÁZÁN

KEOP-6.1.0/A-2008-0010

Sikeres KEOP pályázatot zárt a nyíregyházi Ifjú Botanikusok Baráti Köre, mivel az elmúlt egy év során összesen 163 nyíregyházi általános iskolás vett részt az általunk szervezett ingyenes kirándulásokon.
A túrákon a résztvevők megismerkedhettek a környékbeli természeti értékekkel, valamint a természeti értékekhez kötődő fenntartható viselkedés mintákkal: a szabadidő környezetbarát eltöltési módjaival, a fenntartható gazdálkodás alapértékeivel, a tanyasi életmóddal, a helyi természeti területekről származó élelmiszerek és egyéb termékek sokrétű felhasználási lehetőségeivel.
A sikereken felbuzdulva idén ősszel egy másik KEOP pályázat keretében folytatódik ez a kirándulás sorozat, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy minél több gyerek kerüljön kapcsolatba a fenntartható fejlődés értékvilágával, viselkedésmintáival.


A projekt tanulási tartalma letölthető itt.

 
Szórólap
 

SPANYOLORSZÁGI
TAPASZTALATCSERE

A program keretében 2006 tavaszán szakmai tapasztalatcserét bonyolítottunk le a spanyolországi Ecologistas en Acción nevű civil környezetvédő hálózattal közösen. A spanyol szervezet két képviselője részére Magyarországon szerveztünk szakmai programot, melynek során a hazai zöld mozgalom több szervezetével is megismerkedtek. Ezt követően mi vettünk részt az Ecologistas en Acción munkatársai által megszervezett egyhetes spanyolországi programon (IBBK és E-misszió Egyesület munkatársai).

 

 

 

TÁJTÖRTÉNETI VIZSGÁLATOK ÉS A TÁJREHABILITÁCIÓ LEHETŐSÉGEI A NYÍRSÉGBEN

A Nyírség egykori, eredeti, természetes képére ma már alig utal valami, a táj jelentősen átalakult. Az emberi tevékenység hatására az egykori erdős, lápos vidék helyett ma akácosok, szántók tengerében kalandozhatunk, a Nyírség vizét csatornák vezetik el. A jelenlegi tájhasználat, gazdálkodás következményeként a töredékesen, többnyire leromlott állapotban megmaradt természetközeli élőhelyek jelentős részét ma is közvetlen, vagy lassú megsemmisülés fenyegeti. Ennek megfelelően szegényedik az élővilág, emelkedik a defláció okozta kár, növekszik a porszennyezés, egyre inkább terjednek a tájidegen, agresszív özöngyomok, allergén gyomok, sokszor egy évben, egy területen számolhatunk belvízzel és aszállyal, romlottak a természetszerű erdőgazdálkodás feltételei, csökkenek a termésátlagok. Ez a tájegység minden kétséget kizáróan mielőbbi ökológiai tájrehabilitációra szorul.

 

 

MINTATERÜLETEK:

  1     2     3     4

Natura 2000 területek felmérése Nyíregyházán 

Nyíregyháza város területén 4 közösségi jelentőségű (Natura 2000) terület található, ami regionális szinten kiemelkedő szám és területnagyság. Ezek közül korábban jogi védelmet egyetlen kis kiterjedésű területrész kivételével egyik sem élvezett, kutatottságuk, ismertségük, a velük kapcsolatos természetvédelmi kezelésekben felhasználható ismeretek hiányosak. Tapasztalataink szerint ezen területek ismertsége és megbecsültsége is - egyetlen terület kivételével - igen csekély a lakosság körében, éppúgy, mint maga a Natura 2000 hálózat ténye, jelentősége is. Ahhoz, hogy a közösségi jelentőségű területek védelme ténylegesen megvalósulhasson, és az ezzel kapcsolatos helyi felelősség tudatosuljon, szükséges a területek természeti értékeinek részletes feltárása és a nagyközönséggel való megismertetése.

 

 

Bővebben

 

kunhalmoK, földvárak, felhagyott szőlőhegyek értékeinek védelme

A kunhalmok és földvárak természeti és kulturális, régészeti örökségünk részét képezik. Számos védett, és a régióban ritka növényfajnak, életközösségnek adnak otthont, és tájképi értékük is jelentős. A természetvédelmi törvény országos jelentőségű védett területi státuszt biztosít számukra, azonban ezeknek az objektumoknak egy része régiónkban a korábbi felmérésekből kimaradt, így jogi értelemben nem kaptak védett státuszt; többségük a nagyobb közönség számára ismeretlen. A régióban ugyancsak speciális (elsősorban természeti és tájképi) értéket képviselnek az évtizedek óta nem művelt szőlőhegyek, amelyeken igen értékes élővilág regenerálódik. Értékeik megvédése érdekében szükség van a kunhalmok és földvárak, régi szőlőhegyek felmérésére és a nagyközönséggel való megismertetésére.

 

 

Bővebben

Gyakorlati tevékenységek a nyírségi lápok védelmében

A nyírségi lápok hazánkban egyedülálló hidegidőszaki növény- és állatvilág hordozói. Olyan ritkaságok élnek itt, mint a hazánkban csak ezen a tájegységben előforduló réti angyalgyökér (Angelica palustris). A közép-nyírségi régióban ezek a lápok különösen kis kiterjedésűek, a környező mezőgazdasági művelés, kiszáradás, és a hagyományos művelés elmaradásával járó becserjésedés a jogi védelem ellenére erősen veszélyezteti őket
A közelmúltban számos kisebb nyírségi lápterület került természetvédelmi vagyonkezelésbe egy LIFE program keretében, melynek koordinátora az E-misszió Egyesület volt, s melyben a botanikai szakmai munka jelentős részét, az Ifjú Botanikusok Baráti Köre végezte. Egyesületünk elhatározta, hogy 2007-ben olyan gyakorlati tevékenységekkel segíti ezeknek a lápoknak a védelmét (cserjeirtás, kaszálás, inváziós fajok irtása, monitoring, bemutatás, őrzésben való közreműködés), amelybe érdeklődő önkéntesek és a szélesebb nagyközönség is bevonhatók.

 

 

Bővebben