Illatos út...
   
ILLATOS ÚT... MA MÉG SEGITHETSZ!
„Egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven tükröződik abban, ahogyan az állatokkal bánik.” Mahatma Gandhi
„Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, akit megszelídítettél...” Antoine de Saint-Exupéry

FONTOS TUDNIVALÓK

FIGYELEM: AZ „ILLATOS ÚT” NEM MENHELY, EZ BUDAPEST SINTÉRTELEPE!!!

A telep a jelenleg érvényes vonatkozó rendeletek értelmében 14 nap után már nem köteles benttartani egy-egy BEFOGOTT állatot, tehát helyhiány esetén a már ennél régebben bentlévő állatokat - más megoldás híjján - ELALTATHATJÁK!!! A gazdájuk által LEADOTT állatokat elvileg még ennyi ideig sem kell tartaniuk, életüket akár a bekerülésük napján is kiolthatják!!! (A leadott állatok lehetnek eredetileg elveszett és megtalálójuk által leadottak is.)

Épp a fentiek miatt fordultak a telep vezetői az állatvédőkhöz, hogy segítsenek minél több állatot eredeti vagy új gazdájához juttatni!

A kennelszámok csak tájékoztató jellegűek, azt jelentik, hogy az adatfelvétel napján abban a kennelben volt az adott állat - az állatok elhelyezését változtathatják!

Az állatoknál feltüntetett nevek nem biztos, hogy a saját neveik, legtöbbször csak a gondozók adták nekik a könnyebb megkülönböztethetőség érdekében.

Nyomatékosan kérünk minden kedves segíteni szándékozó Állatvédőt, Állatbarátot, segítsenek megőrizni a telep dolgozóival, vezetőivel a BÉKÉS viszonyt - az állatok érdekében való FOKOZATOS előrehaladásunkhoz ez nélkülözhetetlen!!! A telep jelenleg a rá vonatkozó rendelkezések szerint, az önkormányzat által támogatottan működik - az állatbarátok, állatvédők nem egyeztetett, esetlegesen túlzottnak ítélt lépései csak elmérgesíthetik a helyzetet!

Kérjük, SENKI NE VIGYEN A TELEPRE EGYETLEN ÁLLATOT SEM, mert nem biztos, hogy nem a halálba viszi őket!

AKI ELVESZITETTE ÁLLATÁT, ANNAK AJÁNLATOS A LEHETŐ LEGSÜRGŐSEBBEN - és ha nem találta meg, később is legalább hetenként - SZEMÉLYESEN KIMENNI A (KÖRNYÉKBELI) „ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI”, GYEPMESTERI TELEP(EK)RE!!! Vigyázat, telefonon nem adnak pontos felvilágosítást és honlapunk sem pótolja a személyes látogatást!!!

Kérjük, AKI ÁLLATOT SZERETNE, MENJEN KI A TELEPRE ÉS PRÓBÁLJON AZ OTTANI ÁRTATLAN ÁLLATOK KÖZÜL VÁLASZTANI, HISZEN VÁLASZTÁSÁVAL NEMCSAK EGY HÁLÁS, SZERETŐ TÁRSAT NYERHET, DE ÚJ KIS TÁRSÁNAK EZZEL AZ ÉLETÉT IS MEGMENTI!

Kérem, ha a teleppel kapcsolatban bárkinek, bármilyen kérdése, megosztani kívánt JÓ VAGY ROSSZ TAPASZTALATA, javaslata, véleménye van, TUDASSA VELEM - amint lehet, igyekszünk minden tudomásunkra jutott információt az állatok érdekében felhasználni!

Nagyon szépen köszönöm Mindenkinek a segítségét, megértését!

Pásztor Zsuzsa, Illatos úti állatvédő projekt, 30-429-2923

Elérhetőség, megközelíthetőség ->

 

Ebrendészeti díjváltozások 2006-ban

A Fővárosi Közgyűlés Városrendészeti Bizottsága úgy döntött, hogy a Fővárosi Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzata 10. számú melléklete 1. számú függelékében meghatározott szolgáltatásokat és térítési díjakat a 2006. évre a következők szerint állapítja meg:

A TELEP SZOLGÁLTATÁSAINAK DÍJAI

1. A Telepre beszállított (befogott) eb igazolt gazdája által történő elvitele esetén bruttó 500.-Ft/nap tartási díj fizetendő.

2. Az új gazdához juttatott eb ára bruttó 1000.-Ft/állat, amely tartalmazza a kombinált védőoltásnak, belső élősködők elleni féregtelenítésnek és az oltási igazolvány kiadásának díját.

3. A veszettségre irányuló hatósági megfigyelés esetén a tulajdonos által visszavett állat után a megfigyelési időtartamra fizetendő tartási díj bruttó 500.-Ft/nap.

4. A tulajdonos kérésére a gyógyíthatatlanul beteg, öreg állat Telepen történő túlaltatásának díja bruttó 3.000.-Ft.

5. A tulajdonos kérésére a gyógyíthatatlanul beteg, öreg állatnak a tartás helyén történő túlaltatásának díja bruttó 5.000.-Ft.

6. A telepen nyújtott szolgáltatásokat és azok térítési díjait elektronikus úton a Fővárosi Önkormányzat, valamint a Fővárosi Közterület-felügyelet honlapján, továbbá Ügyfélszolgálati Irodáikban és az Állategészségügyi (Ebrendészeti) Telepen kifüggesztéssel közzé kell tenni. A lakosság szélesebb körű tájékoztatása céljából a közzétételhez a kerületi önkormányzatok ügyfélszolgálati irodáinak közreműködését is igénybe kell venni.

2005. 12. 23. - www.budapest.hu