Üdvözöllek az oldalamon        

            A lovakat csak szeretni lehet!   

        

Főoldal

www.lovak-ponik.atw.hu

 

Az ősi lovak

A lovak története

A lovak rokonai

A lovak ősei

 

Ismertetőjegyek a lovon

Ismertetőjegyek a fejen
Ismertetőjegyek a lábon

 

Lónevek / Lószínek

Lónevek
Lószínek

 

Viselkedéstan

A lovak hangulata
Bakkolás

 

Hogyan értsük meg a lovakat?

A lovak érzékszervei

A lovak nyelve

 

Egyéb dolgok

Lovas viccek

Lovas versek

Lovasterápia

Lovas szótár

Lovas teszt

 

 

Fontos kérdések

Hogyan alszik a ló?
Hány évig él egy ló

 

Tudtad????

A legelésző lovak megfigyelésével gyorsan el lehet sajátítani a lovak viselkedésének alapjait.

A ménesben élő lovaknál az azonos színű lovak  nagyobb érdeklődést mutatnak egymás iránt.

 

Nyereg

 

 

 

Nyereg

A lóra vagy más hátas állat hátára erősített készülék, amely az ülést biztosabbá és kényelmesebbé teszi. Készítésénél, alakja meghatározásánál fő tekintettel kell arra lenni, hogy a lónak olyan részeire helyezze saját és a rajta ülő lovas súlyát, amelyek alkatuknál fogva teherviselésre alkalmasak, tehát nem a hátgerincre, hanem az oldalbordákra, amelyek boltozott, dongaszerü alakjuknál s a rajtuk fekvő izomzatnál fogva erre kiválóan alkalmasak. A Ny. eredetéről semmi bizonyosat nem tudunk. Első nyomait Ázsiában találjuk meg. A kujundsii faragványokon a keleti népek mostani nyergéhez hasonló nyergeket láthatunk, amelyeken azonban még kengyel nincs. Rómában eleinte ephippiának nevezett gyapjuszövetet helyeztek a ló hátára. Szt. Jeromos az első iró, aki kr. u. 340. a Ny.-ről szól, de alakját nem említi. 385. kelt Theodosius császárnak egy rendelete, amely a postalovak nyerge súlyát határozza meg, a nélkül, hogy szerkezetét érintené. A régi germánok elpuhult embernek tartották azt, aki Ny.-ben lovagolt. Később azonban állati bőrt (Bast) tettek a ló hátára. A középkori Ny. eleinte székhez volt hasonló. Az arabok nyergén a hátsó kápa igen magas volt, hogy a dsidával való döfésnek nagyobb nyomatékot kölcsönözzön, és kengyel is volt rajta. A normannok nyergeit a bayeuxi falszőnyegen látjuk, kápájuk művészileg van faragva, s a hátsó igen magas. Ugy látszik, hogy a nyergek fa alkotó részei festett bőrrel voltak bevonva s a heveder ugy volt rá alkalmazva, hogy a lovas megszoríthatta, a nélkül hogy leszállt volna. Alakja olyan, hogy a lovas kinyujtott lábszárral ült rajta, egész súlya a kengyelben nyugodott, hogy a dsidadöfésnek nagyobb nyomatéka legyen. A normann Ny.-ből fejlődött a lovagi Ny., amelynek készítésénél arra voltak fő figyelemmel, hogy az ülést biztossá s a dsidával való döfést nyomatékossá tegye. Jelenleg a Ny.-nek következő nemei vannak használatban: a német vagy iskola-Ny., amelyen elül és hátul 3-4 hüvelyknyi kolbászszerü párnázat van s bőrrel - gyakran szarvasbőrrel - van bevonva. Előnye, hogy benne a lovas igen erősen és biztosan ül, s a nélkül, hogy feszélyezve volna. Katonai használatra azért nem alkalmas, mert könnyen romlik. A francia Ny. hasonló az előbbihez, csakhogy hátul nincs párnázata. Az angol Ny., amelyet mai napság minden úrlovas használ, alkatára nézve nagyjában hasonlít a német Ny.-hez, csakhogy párnázata nincs és disznóbőrrel van bevonva; ez minden Ny. között a legkönnyebb, de csak jó lovasnak való, mert minden Ny. között legkevésbbé kölcsönöz biztosságot az ülésnek. A magyar Ny. katonai célokra a legalkalmasabb, mert ha jól illik a lóhoz, nem töri fel a hátát, gyakran még hanyag ülés mellett sem; az idő viszontagságait jól állja s ha egyes részei eltörnek, könnyebben lehet pótolni, mint más nyergeknél. E Ny. is több tekintetben változáson ment át, de nagyjában olyan mint régen volt (l. Magyar nyereg).

A lovak tartása

Pataápolás
Csutakolás, lemosás
Lóbetegségek
Fogak és paták
Téli lótartás
A lovak takarmányozása

 

Lovaglás

Felülés, leszállás 
Futószárazás
Lovardai lovaglás
Terepen lovaglás

Lovaglás hideg időben

 

Lovas versenyek

Lovas versenyek
Díjlovaglás
Díjugratás
Fogatversenyek

 

A lovak jármódjai

Lépés, ügetés, vágta

      

A lovak fajtái

A lovak fajtái
Amerikai lófajták
A musztáng
A törpelovak

 

Lovas felszerelések

A lovas felszerelése
Kantár
Zabla
Nyereg
Hám
Kengyel
Kötőfék

 

 

 

 

 

Ha nekem lovam lenne...

Ha nekem lovam lenne,
Rengeteket lennék vele,
Ha beteg,az álmára én vigyáznék,
Ha szomorú volnék, vigasztalásért hozzá fordulnék.

Ha nekem lovam lenne,
Engem ő a fellegekbe vinne,
Szárnyalnánk fenn,fenn az égben,
És mindent megadnék,amit kérne.

Ha nekem lovam lenne,
Tudásom csak úgy növekedne,
Eredményem mind közül kitünne,
Mindenkit lehagynék gyorsan ügetve,

S anyukám ezt elhinné,
Holnap már a nyergemet vinné.