Főoldal
Vendégkönyv      (Új)
A falu története
Földrajzi fekvés
Hagyományok
Lakosság, foglalkozás
a
Református egyház
A Magyarózdi Református   Egyházközösség honlapja
Önkormányzat
Horváth István költő
Az ózdi kastély

Képek Radák-Pekri kastélyról 
A magyarózdi Radák-Pekri kastély központi pincehelyiségének régészeti és művészettörténeti kutatásai  
Drogterápiás Otthon
Képek a Drogterápiás Otthonról
Testvértelepülésünk: Ózd
Magyarózdiak Ózdon (Új)
II. Országos Arvisura Találkozó
FOTOALBUM
Hettema Casey's pictures
Holland-magyar esküvő a faluban
Wedding in village Magyarozd 

Linkek Erdélyből

Ön a

látogató az oldalon!

 
evfordulo_flec.jpg (13038 bytes)

Évezredek és évszázadok találkozója

Templomuk építésének századik évfordulóját ünnepelték a hétvégén a magyarózdi reformátusok. A jubileum alkalmával Kató Béla püspökhelyettes leleplezte a Communitas Alapítvány támogatásával állított kopjafát.

Császár Béla lelkész kezdeményezte azt az ünnepet, amelyen pünkösd első napján a magyarózdiak templomuk építésének századik évfordulójára emlékeztek. Az 1909-ben épült és 2000-ben javított építmény ezúttal szűknek bizonyult, a helybéliek és a hazatérők egy része a templomkertben hallgatta az ünnepi istentiszteletet.

"Addig vagyunk, amíg velünk az Isten" 

A falu jeles ünnepén az örömigét Ötvös József, a Marosi Református Egyházmegye esperese olvasta, míg az igehirdetést főtiszteletű Kató Béla püspökhelyettes végezte. "Száz éve Isten adott erőt, lelkesedést a helyi gyülekezetnek, hogy csoda történjen, és felépüljön itt a templom" - hangsúlyozta a lelkész, kiemelve, hogy csak az isteni jelenlét által lehet hit, templom, gyülekezet, közösség és élet egy faluban. Isten áldását kérték azokra, akik itt maradtak, dolgoznak és ünnepelnek, és azokra is, akik ehhez a közösséghez tartozónak érzik magukat.

Évszázados tanú

A jelenlegi templomot egy régebbi épület lebontása után kezdték építeni, és 1909-ben fejezték be. A korabeli emléktábla szerint az építkezést a Radák család adományából és a falu filléreiből fedezték, az építményt Kenessei Béla frissen megválasztott püspök szentelte fel.

A jubileumi ünnepre nem csak az elszármazottak tértek haza, hanem a volt lelkészeket is meghívták. A gyülekezet könnyezve hallgatta a 95 éves Tomai László tiszteletes szavait, aki a második világháború után gondozta a közösséget, de eljöttek Árus és Harangozó lelkészek családtagjai is. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével a magyarországi Ózd testvérváros és a holland Hasselt gyülekezet küldöttsége, valamint egy fríz család is. Az úrvacsora után rövid műsort mutattak be a helyi gyerekek, akik a székely és a holland himnuszt is eljátszották furulyán.

"Legyetek!"

Az ünnepség keretében Kató Béla püspökhelyettes leleplezte és megáldotta azt a kopjafa jellegű emlékoszlopot, amelyet a nyárádszeredai Bíró János népművész faragott a közösségnek. Ezen az ősi elemek (tűz, víz, levegő, föld) mellett egyéb jelképeket is láthatunk: Erdély, a református egyház, a Radák család és Kálvin János címereit, de nem maradhatott el a falu egyköri szülöttének, Horváth István költőnek az ismert csuszatornya sem, amely itt a tízparancsolatot is jelképezi. Az alkotó sokatmondó üzenettel adta át a közösségnek művét: "A fa elpusztul, de az erdő örök. Ti is sokasodjatok és legyetek erdő, hirdessétek Isten örökkévalóságát".

Zsolnay Piroska, a magyarországi Ózd város önkormányzati képviselője: "Megtiszteltetés számomra, hogy ezen a csodálatos napon itt lehetek és együtt ünnepelhetünk. Amikor először jöttem ide és megpillantottam a házak között a templomot, olyan volt, mint a nyáját őrző pásztor. Csodálatos érzés járta át a szívemet, ahányszor megpillantom, mindig úgy érzem, hazajöttem".

Gligor Róbert László

(Vásárhelyi Hírlap, 3. évfolyam, 106. szám, 2009)

 Fotók az ünnepségről >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  Honlap  Tartalom  |  e-mail Webmester