05.15.12

Charlotte Renner: A Molloy, Malone meghal és A Megnevezhetetlen ön-megsokszorozó elbeszélői

Posted in Beckett, cikk at 21:03 by chale

Samuel Beckett fiatalkori regényében, A meglehetősen jó nőkről álmodomban, kijelenti: „Olvasóm élménye a mondatok között születik meg a csendben, a szünetekből, nem a közlemény szavaitól.” Az esztétikai szándék ilyetén megfogalmazását Beckett egyéb műveihez is alkalmazhatjuk, többféle módon. Beckett a lehető legnyilvánvalóbban vetíti előre Wolfgang Iser, Stanley Fish és mások a fiktív szöveg befogadására vonatkozó elméleteit, sok évvel ez utóbbiak születése előtt. Beckett „intervallumai” „hézagoknak” felelnek meg amelyek, Iser szerint nem csupán, mondatokat, bekezdéseket és fejezeteket választanak el egymástól, hanem az olvasó elvárásait is az események szerzői bemutatásától. Bárki, aki akár csak egyetlen Beckett regényt olvasott is, valószínűleg egyetért abban, hogy a szerző mintha szándékosan hozna létre sokféle intervallumot, amelyeket még a legvájtfülűbb olvasó sem tud mind kitölteni. Ez lehet az oka annak, hogy a trilógia (Molloy, Malone meghal, a Megnevezhetetlen) a modern irodalom egyik legnehezebb, egyszersmind legígéretesebb műve. Az olvasónak nem csupán a különféle elbeszélő hangok fergetegesen komikus szólamait kell összekapcsolni, hanem át kell hidalnia az egymástól elválasztott többszólamú szövegegységek tágabb „intervallumait” is.

Olybá tűnik, Beckett trilógiája strukturális szempontból példa nélküli az irodalom történetében. Bizonyos mértékig így is van. De ha valamelyest meg akarjuk könnyíteni e három regény megértését, összehasonlíthatjuk őket egyéb, konvencionálisabb, több szereplő által tudatosan elbeszélt fikciókkal. E közelítés megköveteli, hogy a trilógiát egynél több hang által elbeszélt folytonos fikciónak tekintsük. De azt is beláthatjuk, hogy mindhárom regény, a maga módján, elbeszélők „kórusának” terméke.

A teljes cikk itt olvasható: Charlotte Renner: A Molloy, Malone meghal és A Megnevezhetetlen ön-megsokszorozó elbeszélői

Forrás: Charlotte Renner: The Self-Multiplying Narrators of Molloy, Malone Dies and The Unnamable. In: The Journal of Narrative Technique, 11, no. 1, 1981. Romhányi Török Gábor ford.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.