Kötetek

A bicskafaló csuka

A Horgásztam az emlékek tavában és megfogtam egy kis halat. Nem ő az a bizonyos csuka, aki lenyelte a bugylibicskát. Nem is az aranyhalacska, amelyik zokszó nélkül tejesíti mindhárom kívánságunkat. Csupán egy keszeg, egy garda a sok közül, mely az emlékek mesebeli aranyfodrú, égszínkék tavában úszkált, és véletlenül az én horgomra akadt. Mint ahogy azok az idő feneketlen, mély tavából felmerült történetek is, amelyeket közre adok ebben a könyvben. Igaz mesék - mesés igazságok az én gyermek- és ifjúkoromból, mely lehet, hogy a Kedves Olvasóé is. Számunkra ez volt, ilyen volt a gyermekkorunk, eszmélkedő ifjúságunk. Az elsőtől az utolsó szóig igaz. Gyermekeink, unokáink számára, akik nejlonzacskóban csomagolva találkoznak a csirkével, és még soha sem vakargatták meg a kese süldő füle tövét, talán mindez csak a múlt század meséje. Letűnt világ, melyet a lenyugvó nap aranyló sugarain hintáztat a tovatűnő idő.

Tovább>>

Csendélet tigrissel

Durci, a hat hetes ordas macskakölyök a sors kegyeltjeként csöppent be a család életébe. Miután felnőttek a gyerekek, akik helyett az ötliteres uborkásüvegben gondozni lehetett a Guppit, a Szivárványos Öklét, meg Artúrt, a folyami rákot, minden lépésre éberen vigyázni a szobában, hogy el ne tapossuk a hétvégi kiránduláson gyűjtött termetes csigákat, eltemettük, a ház előtti fenyőfa tövébe, s meggyászoltuk a matuzsálem kort megért két hullámos papagájt, Lujzát és Pityust, kellett Valaki, aki a “tenyerünkből kinőtt gyerek” helyett igényli a gondoskodást. Ő lett hát Durci, a tigrisbundás, fehér szakállas, igazi macskaönérzettel megáldott cica.

Tovább>>

Bumeráng

novelláskötet

Nem véletlenül emeltem ki a Bumeráng című novellát a kötet címadó írásának, ugyanis a kötetbe szerkesztett 16 novella, elbeszélés mindegyike tartalmaz olyan elemeket, az emberi sors olyan meghatározott momentumait, melyek akaratunktól függetlenül hozzánk tartoznak, meghatározzák, mintegy determinálják a világban elfoglalt helyünket. Ezek lehetnek pozitív vagy negatív töltésűek, s hiába akarjuk megváltoztatni őket, netán megszabadulni tőlük, bumerángként csapódnak vissza hozzánk.

Tovább>>


Eltékozolt évek
novelláskötet

Az ember sorsát két dolog határozza meg. A jelleme és "tehetsége", melyet a génjeiben hordoz, valamint az a társadalom, amelyikbe beleszületik. E kettő találkozása, egymásra hatása alakítja azt a 60 -70 -80 évet, amelyet e "sártekén" töltünk.

A kötet első 12 novellája egy novellafűzért képez, mely P. úr életének két évtizedét követi nyomon. P. első generációs értelmiségi, aki a nagyvárosba magával hozza a vidéki, puritán kisparaszti ősök erkölcsét. Szinte törvényszerű, hogy mind a magánéletében, mind a hivatásában kudarcot kell vallania. Az első stáció magánéleti, P. éppen a válóper után próbál új életet kezdeni. A következőkben nagy szerepet játszanak a nyolcvanas évek, majd a rendszerváltás erkölcsi, politikai, emberi tényezői. A megváltozott társadalmi és emberi viszonyok között ő is megpróbál talpon maradni.... S a sor P. nyugdíjazásával, lányai "önálósulásával" megszakad a 12. stációnál...

Ugyancsak a rendszerváltás anomáliáival találják magukat szemben a kötet következő tíz novellájának szereplői is. A vidéken munkanélkülivé vált targoncavezető, aki a fővárosban remél megélhetést, a szélhámos maszek munkaközvetítő, a főnökének falazó portás, az öregasszony, akinek nem érnek rá a fiai rendbe hozni a rozzant házát, az üzemvezető, aki már csak a macskájában bízik...

Tovább>>


Lenkey huszárok
dokumentumkötet

1977-ben jelent meg Nemeskürty István “Kik érted haltak szent Világszabadság!” című könyve. Petőfi verse, és az ebben talált dokumentumok keltették föl az érdeklődésemet Lenkey János ‘48-as honvédtábornok, majd fivére, Lenkey Károly honvédezredes személye iránt. No, meg talán az, hogy az én dédapámat is Zádiorfalvi Lenkey Pálnak hívták. Hamarosan “előbújt belőlem” az oknyomozó újságírói énem, s éveken át tartó levéltári, könyvtári, családi nyomozásba kezdtem a két Lenkey fivér ügyében. Így született meg A két Lenkey című történelmi regémyem, mely ez év elején látott napvilágot.

A fent említett kutatrások során több olyan dokumentum - családi levelek, Kossuth - levelezés, egyéb dokumentumok - kerültek e kezembe, amelyeket ugyan a regény megírása során csak háttéranyagként, vagy egyáltalán nem használtam föl, de kortörténeti érdekességnek, s közreadandónak találtam. Így születtek meg azok a tanulmányok, amelyek különböző folyóiratokban jelentek meg (Honismeret, Hevesi Szemle, Polisz Palócföld, Somogy, Hévíz, Szövétnek,Napút, stb.) vagy díjat nyertek az írószövetség, illetve a NKÖM milleneumi pályázatán. Ezekből, és az FMK 1986-os drámapályázatán III. díjat nyert egyfelvonásosból állítottam össze a kötet anyagát.

E dokumentumok - néhány korabeli illusztrációval, s a két Lenkey fivérről készült festmény - borítóval - méltó emléket állíthatnak a szabadságharcnak és a két méltatlanul elfeledett főtisztjének.

Tovább>>

A két Lenkey 1. kiadás

A két Lenkey - történelmi regény

Az 1848 - 49 - es szabadságharc mintegy vízválasztóként osztotta meg a XIX. század közepének európai és egyben a magyar társadalmát is.
Nemcsak a társadalmi forma váltásáról, hanem annak reformok, illetve forradalom útján történő megvalósításáról is döntenie kellett a politikai elitet képviselő nemességnek. A polgári átalakulás nemcsak a nemesi kiváltságok megnyirbálását jelentette számukra, hanem az ország függetlenségének visszaállítását, az osztrák - magyar monarchia felbomlását is.
E politikai döntések vállalása, illetve elutasítása mentén alakultak ki a társadalmi és katonai erővonalak, melyek a szabadságharc kirobbanásához vezettek.

Tovább>>

Hol lakik az Isten? - mindannyian ezt kutatjuk, Őt keressük a kötet szerzőjével együtt.

T. Ágoston László elbeszélései, tárcanovellái többségében hol romantikus románc - elemek keverednek már - már "szocreál" riportelemekkel, hol krimifordulatok családi krónikával. Álmaink a valósággal! Főleg az utóbbi, ahol apák, nagyapák szállnak angyalként a hosszúorrú, meg a kézhezsímuló formagyaluk jóvoltából forgácsnyelvek fényében az elhagyott műhelyekből az alig háztájinak, éppencsak "hobbykertnek" meghagyott bakhátakig, ahol - és ez a szerző egyik legtiszteletreméltóbb érdeme! - mégis az ő arcuk, mármint a sajátjukból elűzött apáké, nagyapáké " mosolyog vissza a sárguló barackban; és nevetésük bujkál a frissen fejtett borban."

Tovább>>


Aranyka- gyermektörténetek

- Aranyhal - állapította meg a fiam. - Mint a mesében...

- Nem, Lacikám, ez keszeg. Vörösszárnyú keszeg - oktatgattam. - Az aranyhalnak az egész teste piros.

A fiam boldogan cipelte a nehéz vödröt, s mindenkinek elújságolta, hogy ő fogta ki a Dunából Aranykát, ezt a gyönyörű, nagy halat, amelyik mától fogva az ő barátja.

Tovább>>Ördögszekér

Az emberiség történelme a hatalom és az egyes emberek, emberi csoportok kapcsolatának fejlődéstörténete. Ez a megállapítás nemcsak a nagy történelmi távlatokra igaz, hanem a jóval szerényebb, egyetlen emberéletre korlátozódó időszakokra is. Minden ember élettörténete része az adott kor történelmének még akkor is, ha ezt nem érzékeli, vagy nem akarja tudomásul venni. A XX. század második felének konfliktusairól ad számot az a 12 novella és elbeszélés, amelyeket az Ördögszekér című kötetben gyűjtöttem csokorba.


Tovább>>


Kinek dolgozik az idő?

A XXI. században már szinte minden olyan betegség gyógyítható., mely egy - két évszázaddal korábban még járványszerűen pusztította az emberiséget. Egyetlen kivétel maradt, amelyikkel nem tudott, s feltehetően a jövőben sem tud majd mit kezdeni a tudomány. Ez az emberi butaság. Ez ellen hatástalan a védőoltás, és a műtéti beavatkozás is legföljebb átmeneti javulást eredményezhet. Egyetlen humánterápiás kezelési mód kecsegtet némi eredménnyel, a kinevetés. A kutatások pillanatnyi állása szerint napi két tabletta humor és egy evőkanálnyi szatíra már tünetmentessé teheti betegünket.


Tovább>>


Egy pohár vihar - kisregény

A kisregény címe, vagy mottója akár a szocializmus végnapjai is lehetne. A történet Budapesten játszódik az l986 - 89 - es években, amikor már mindenütt megérett a helyzet a gyökeres társadalmi, politikai, gazdasági változásra, de a "létező szocializmus" megkövült káderei végső erőiket megfeszítve küzdenek bármiféle változtatás ellen. A helyszín egy társadalmi szervezet központi székháza, afféle politikai káder lerakóhely, ahonnét a bármiféle irányításra alkalmatlan vezetők irányítanak bármiféle tevékenységre alkalmatlan szervezeteket.


Tovább>>

Comments are closed.