13 AdarII 5779
2019-03-20
Útravaló:

 

Az oldalon használt javascriptet Krupa György készítette. A Clearbox JS2 letölthető innen:

 


Galéria - Feljegyzések

Rövid-hosszabb kiegészítések, gondolatok, fordítások, melyek nem kaptak külön oldalt, de a sumér témához szorosan kapcsolódnak.  Ninahakuddu

Várkonyi Nándor írta Ki volt Berosszosz?
Városnév variációk Indus-völgyi civilizáció
A Necronomiconról A Szent Nász szertartása
Az istenek neve Párthusok, A Párthus Birodalom
A kunhalmokról Sumér és a sumér nép megnevezései
Az Ur-i királysírok és temető Szabír, Kabar
Nimrod - avagy Bábel tornya Nimrod álma
Bevezetés a sumér nyelvbe A Kárpát-medence népeiről

Városnév - variációk

Város Név változatok Mai neve - helye
Eridu Eridug
Uru-ze-ba-ke
Urudu
Ku'ara
Tell Abu Shahrain
Urtól 12 km-re
Bad-Tibira - lehetséges helye a mai Tell al-Madineh
másképp Tell al-Madaint, dél Irakban, Larsa közelében
Larak Larag
La-ra-ag
Helyileg nincs beazonosítva.
Valószínűleg téves nézet, hogy azonos Larszával. - S. Langdon 1917-ben a "Sumér szertartási szövegekben" még úgy ír Larakról, mint ami Isin város egy kerülete, vagy része. Ez azt is megmagyarázza, miért nem találják mint önálló ősi várost. Többek között ez is, hogy Larak Isin város egy része, felveti azt a gyanút, hogy a Sumér királylista amit az isini dinasztia idején készítettek hiteltelen hamisítvány. Nem csak kiegészítettek egy létező (csak ez az isini dinasztia korából származó királylista van, így csak feltételezhetjük, hogy létezett eredeti is - a kérdésről lásd még: Isin városáról lejjebb.) listát, hanem alaposan át is írták, annak érdekében, hogy a sumér királyok leszármazási ágának tüntessék fel magukat. Így véleményem szerint, minden írást, másolatot ami az isini dinasztia idejéből származik, és a múltra vonatkozik, erős kétkedéssel kell szemlélni.
Zimbir Szippar
Sippar
Sippara
Abu Habba avagy Tell Abu Habbahval való beazonosítása, Bagdadtól 60 km-re északra valószínűtlen. Ha mégis, akkor hamisítványként került a királylistába.
Surripak Shuruppak, Suruppak
Shuruppag, Surrupak, Surripak,
Šuruppag
valószínűsíthető
helye: Tell Fara
(Al-Qudisyyah)
Lagasz Lagash
Lagas
Lagaš
Tello al Hiba
Tell al-Hiba
modern Al-Hiba
a mai Telloh-hoz közel
Girszu Ĝirsu, Girsu, Jitsu, Ngirsu Tell Telloh
Lagasztól É-nyugatra.
Eleinte önálló városállam lehetett, később Lagasz városállamhoz tartozott.
a mai Telloh-hoz avagy Tellohoz közel.
Nina Niğin
Ninaki
Lagasz városállamhoz tartozott
a mai Surghul vagy Surgul
Uruk Unug
Erech
Erekh, lásd Genesis 10:10
Warka
Kulab Kullaba
Kulaba
Kul-aba
Helyileg nem azonosított település, mely Uruk városállamhoz tartozott.
Ur Urim Tell Muqajjar
Tell el-Mukayyar
Nasiriyah várostól 16 km-re
Ubaid - El-Ubaid
Tell-el-Obeid
Eridu és Ur között.
Nibru Nippur
Nibbur
Nuffar
Ad-Diwaniyahtól északra
Larsza Larsa
Larsam
Tell Sankara,
Tell Sankarah,
Tell as-Senkereh,
Senkerch, Senkere
Umma - Tell Jokha
Lagasztól É-Nyugatra
Kish Kiš Tell-Oheimir
Tell-al-Uhaymir
Szentélyének neve Hursağkalama - az Ország dombja. Sumér legészakibb városa.
Kesh Keš Sumér déli részén, helye nem ismert. Valahol Eridu és Ur környékén valószínűsítik. Ninhurszág templomhimnuszából ismert a neve.
Uraš Dilbat Dilbat Tel Delem
Tell ed-Duleim
a mai Al-Qadisiyyahtól délre
Ninurta egy városa.
Drehem Puzrish-Dagan Helyileg: Nippurtól 10 km-re délre. A várost Shulgi alapította, az Új sumér kor (sumér reneszánsz) végén, tehát nem ősi sumér város. Sok táblatöredék került elő innen.
Isin - Ishan al-Bahriyat
Bahriya
Nibrutól délre, nem igazi sumér város, valószínűleg az amorita-akkád isini dinasztia idején alapították. Hogy Larakot nevezték volna át Isinre azért nem valószínű, mert Larak városának neve olyan táblákon tűnik fel először, ahol a "sumérok" feketefejűnek nevezik önmagukat. (Eridui teremtés, Vízözön történet) Másrészt a térségben nincs rá példa, hogy átneveztek volna városokat, ellentétben a talán egy tucatnyi istenre visszavezethető számtalan isten-név variációkkal. Egy biztos, az Eridui Teremtés, a Vízözön történet szövegemlékek eredeti táblájának megtalálása, az elfogulatlan tábla-időrend és általában a korrekt időrendiség felállítása sokat lendíthetne a kérdés megoldásában. (Ugyanis, ezek a fentebb említett művek akkád és későbbi másolatok - mindenesetre annyira sok az akkád másolatú tábla, és annyira kevés az eredeti sumér tábla, hogy már többször feltettem magamnak a kérdést, lehetséges, hogy az akkádok miután lemásolták és megfelelően átírták ezeket a táblákat, megsemmisítették az eredetieket? A válasz nem megnyugtató, és sok mindent megmagyarázna. Például azt, hogy miért nem találtak eddig eredeti sumérok által írt, sumér korból származó, Sumér Királylistát. És azt is, hogy miért másoltak olyan megszállottan. És megmagyarázza azt is, hogy miért is van viszonylag olyan sok a sumér elő-írásból (protosumér) aztán miért van nagy hézag, majd megjelennek az akkád másolatok! Gondolom, a kutatók már rég tutdták ezt, csak hát nem publikus. Ebből az is sejthető, mikor az akkádok lerombolták Eridu városfalait, a szent várost, sumér ikonját, nem egy szelíd uralom kezdődött. Egy biztos, az akkádok mindent megtettek, hogy Sumért saját képükre formálják, és a későbbi korok Sumér népével azonosítsák őket. A mai kor emberében inkább az akkád kép él, az amivé az akkádok és a későbbi dinasztiák formálták, semmint az eredeti sumér kultúra.
Borsippa - Birs Nimrud
Kishtől és Babilontól délre. Itt található a "Bábel tornyaként" ismert zikkuratu.

 vissza a lap tetejére


® by Ninahakuddu, 2008