Trencsényi-Waldapfel Imre

MITOLÓGIA

 

A MÍTOSZOK EREDETE, FEJLŐDÉSE ÉS JELENTŐSÉGE

1. Mítoszok és mitológiai jelképek
2. Mitológiai irányok
3. A vallás és a mitológia a marxizmus-leninizmus megvilágításában
4. Az összehasonlító mitológia mai jelentősége

    A világ teremtése
    A fából faragott asszony
    A vízözön
    Sámson
    Amiran
    Völundr, a kovács
    Lippo és Tapio
    Csodaszarvas
    Dzsingisz
    Az Ég Királynője
    Szadko

A MÚZSÁK

Orpheus és Eurydiké
Arión
Pindaros

A VILÁG KELETKEZÉSE (KOZMOGONIA)
ÉS AZ ISTENEK SZÜLETÉSE (THEOGONIA)

Az emberi műveltség
Mómos
Pandóra
A világ korszakai
A Vízözön
Deukalión és Pyrrha

AZ OLYMPOS

Gigantomakhia
Philémon és Baukis

ZEUS ÉS HÉRA

Európé
Perseus

PALLAS ATHÉNÉ, ARÉS ÉS HÉPHAISTOS

Arakhné
Daidalos és Ikaros

APOLLÓN ÉS ARTEMIS

Apollón születése
Daphné
Melampus
Kyréné
Niobé
A kalydóni vadászat
Aktaión

APHRODITÉ

Ankhisés
Pygmalión
Narkissos és Ékhó
Héró és Leandros

HERMÉS

Hermés első tettei
Hermés és a favágó

POSEIDÓN ÉS A TENGER ISTENEI

Akis és Galateia
Théseus és Minós
Phrixos és Hellé
Az Argonauták
Melanippé

DÉMÉTÉR ÉS HADÉS

Persephoné elrablása
A másvilági igazságszolgáltatás

DIONYSOS

Dionysos és a kalózok
Ariadné
Érigoné

HÉRAKLÉS

Héraklés és Eurystheus
A gyermek Héraklés
A kithairóni oroszlán
Orkhomenos
A tizenkét munka

HOMÉROS ÉS A TRÓJAI MONDAKÖR

A trójai háború
Odysseus hazatérése

A GÖRÖG TRAGÉDIA MÍTOSZAI

A GÖRÖG ISTENEK RÓMÁBAN ÉS A RÓMAI MITOLÓGIA

Anna Perenna
Picus
Pomona és Vertumnus
Dea Muta
Camilla
Cacus

A RÓMAI HŐSMONDA

Aeneas
Romulus és Remus
Quirinus

KELET ISTENEI NYUGATON

Cybele
Isis és Osiris
Aión barlangja

MÍTOSZ ÉS MESE

Perdikkas
Amor és Psyche