D R Á M A P E D A G Ó G I A - D R Á M A J Á T É K


Dráma és tánc tanmenet 9. évfolyam - Révai 2013 (jelszavas)

Fekete Anikó - Interjú Sárosi Gáborral 2013

Ez itt a www.drama.hu, a Magyar Drámapedagógiai Társaság honlapja - talán nem ismétlem eléggé nyomatékkal ezt a címet. Bocsánat érte. WI - 2013

Az AJTP lehetséges Drámajáték MŰHELYének programvázlata 2013. március WI (jelszavas)

Felkérő levél az AJTP lehetséges Drámajáték MŰHELYének vezetésére 2013. március WI (jelszavas)

Válasz a felkérő levél az AJTP lehetséges Drámajáték MŰHELYének vezetésére 2013. március WI (jelszavas)

A révaisok 9. évfolyamának dráma tantárgyához egy lehetséges helyi 'kerettanterv' 2013. márciusában WI (jelszavas)

Az AJTP 'előkészítős' évfolyamának révais önismereti tantárgy lehetséges helyi 'kerettanterve' 2013. március WI (jelszavas)

Az AJTP 'előkészítős' évfolyam utáni révais önismereti tantárgy lehetséges 'kerettanterve' 2013. március WI (jelszavas)

Kapcsolat az Indavideo videómegosztójához - a Révai-színkörök néhány produkciójának felvétele látható itt a 225 éves révais jubileum kapcsán

Kapcsolatok egyéb wenczel weblapokkal

Drámajáték tanmenet a 9.A AJTP számára 2012 (jelszavas)

Drámajáték tanmenet a 10.A AJTP számára 2012 (jelszavas)

TK színháztörténet vizsgához a minimum meghatározása és felkészülési segédlet 2012 májusában

TK színháztörténet vizsga érdemjegyei 2012. január 14 (jelszóvédett)

TK színháztörténet vizsga érdemjegyei 2012. január 13 (jelszóvédett)

href="TK_szinhaztortenet_vizsganap_2012_jan_jsz.doc"> TK színháztörténet vizsganapok beosztása 2012. január 13-14 (jelszóvédett)

TK színháztörténet vizsgához 2012. január 13-14 (jelszóvédett)


TK hatáselemzés érdemjegyek 2011 december (jelszóvédett)

TK színháztörténet 2011. október.14. a konzultáció vázlata (jelszóvédett)

TK hatáselemzés, hatásvizsgálat 2011. szept.16. névsor (jelszóvédett)

TK konzultációs rend terve 2011. őszi szemeszter WI

Letölthetők a dramacsoport_atw-s weblapomról a Komárom (Komárno) 2011-es drámapedagógiai kurzusának felvételei


Letölthető az atw-s weblapomról az AJTP 9. A osztályának 2011-es pécsi felvétele (csak a versenyszereplés) -- Wenczel Imre

TK hatáselemzés érdemjegyek - 2011. 1. évfolyam 2. félév -- Wenczel Imre

TK színháztörténet vizsga emlékeztető - 2011. 2. évfolyam -- Wenczel Imre

TK konzultációkhoz - 2010. őszi 2. évfolyam -- színháztörténet -- Wenczel Imre --- Pataky Adrenne által kidolgozott tétel (9. tétel, elméleti kérdések)

TK konzultációkhoz - 2010. őszi 1. évfolyam -- képességfejlesztő gyakorlatok adatok, érdemjegyek -- Wenczel Imre


TK konzultációkhoz - 2010. őszi 1. évfolyam -- kreatív tréning adatok, érdemjegyek -- Wenczel Imre

TK konzultációkhoz - 2010. őszi 2. évfolyam -- hatáselemzés adatok, érdemjegyek -- Wenczel Imre

TK konzultációkhoz - 2010. őszi 2. évfolyam -- színháztörténet -- Wenczel Imre

TK színháztörténethez => Bevezető (jelszóvédett ppt)

TK Antik kultúra (jelszóvédett ppt az internetről)

TK A görög istenek (jelszóvédett ppt az internetről)
TK Az olümposzi istenek (jelszóvédett ppt az internetről)
TK A görög színház kialakulása (jelszóvédett ppt az internetről)
TK A görög tragédia szerkezete - Antigoné (jelszóvédett ppt)

TK Goethe és Schiller színháza (jelszóvédett ppt az internetről)

TK a középkori színjátszás (jelszóvédett ppt)

TK konzultációk - őszi - 1. - 2. évfolyam -- hatáselemzés, színháztörténet 2010 Wenczel Imre

TIE - programhoz 2010

Hatás- és előadáselemzés érdemjegyei TK 2010. május 28. -- Wenczel Imre

Dráma osztályozó vizsga 2 eredményei 2010. április 22. -- Wenczel Imre


Dráma osztályozó vizsga megoldás 2. -- 2010. április -- Wenczel Imre

Dráma osztályozó vizsgára felkészülés 2. -- 2010. március -- Wenczel Imre (html)

Dráma osztályozó vizsga eredményei 2010. február -- Wenczel Imre (jelszavas doc)

Dráma osztályozó vizsga feladatlapja 2010. február Wenczel Imre (jelszavas doc)

Iszméné szerelme - letölthető videórészletek a drámafoglalkozásból 2009 november

TK-2009 elemzésekhez - drámapedagógia második évfolyam - hatáselemzés 1-2
href="kozellenseg_revais.html"> Tasnádi István Közellenség c. drámájának letölthető változata - az 'Utópia' színkör előadásában - Rendező: Varju Nándor (wmv)

Dráma osztályozó vizsga jegyzőkönyve 2009 április (jelszavas pdf)

Tananyagrészletek drámaérettségihez és osztályozó vizsgához

Dráma osztályozó vizsga feladatlapja


Arany János Tehetséggondozó Program szegedi konferencia - Tánc és dráma, önismeret szekció => a moderátor programvázlata szakirodalommal

Országos elméleti drámaverseny javítókulcsa

Dráma érettségi elméleti felkészítő kérdések Plautus komédiájához 2008. december W.I.

Dráma érettségi elméleti felkészítő jelenléti íve - 2008. november vége

Dráma érettségi elméleti felkészítő tanulói jegyzetei 02 - 2008. nov. Jegyzetelő: Horváth Hajnalka


Dráma érettségi elméleti felkészítő tanulói jegyzetei 01 - 2008. nov. Jegyzetelő: Horváth Hajnalka

Apáczai Cs. J. T. F. Képességfejlesztő gyakorlatok tematikája - Wenczel Imre 2008

Apáczai Cs. J. T. F. Információk a kreativitás tréninghez - jelszóvédett - Wenczel Imre 2008

Apáczai Cs. J. T. F. Szakirodalom a kreativitás tréninghez - jelszóvédett - Wenczel Imre 2008

Apáczai Cs. J. T. F. Kreatív tréning tematikája - Wenczel Imre 2008


Egy dráma érettségi írásbeli feladatlapja - emelt szint

Egy dráma érettségi szóbeli témakörei

A dráma érettségi vizsgakövetelményei

Olvasmányok emelt szintű drámaérettségihez -- Vigyázat! -  Egyelőre csak  töredék!

Kérdések drámaérettségire való felkészüléshez - 2008. nov.  6. 16 órától 17.30-ig

Kérdések drámaérettségire való felkészüléshez - 2008. okt. 30.

Figyelem! Érdekes előadások a Marczibányi Téri Művelődési Központban! A részletekhez kattintson erre a linkre!

Az AJTP fesziválon készített képek 2008 - RÉVAI 9.a
VERS-JÁTÉKOK: az AJTP fesziválon készített videófelvétel részlete 2008 - RÉVAI 9.a (wmv)


A www_drama_hu ismertetése és ajánlása
Színköri tábor - CSORNA 2007
Második körlevél a kocséri műhelytalálkozóhoz
Információk a kocséri - harmadik - drámapedagógiai műhelytalálkozóhoz (*.zip)
KÉPZÉSI PROGRAM - AJTP 2005. okt. 7.


A drámapedagógia Magyarországon

A drámapedagógiai műhely tagjainak listája 2007
Drámapedagógiai publikációk (töredék)
Szakirodalomjegyzék egy tantervemből
Interaktív térkép (Nagy fájl, lassan jön le!)
ARC MAGAZIN - drámaóra

Élet a paszulylevélen - színköri előadás terve (zip)
Egy velem készült interjú szövege a Drámapedagógiai Magazinból
"ARANYOS TANTERV" 1
"ARANYOS TANTERV" 2
"ARANYOS TANTERV" 3

A www_drama_hu ismertetése és ajánlása
A walesi bárdok - drámaóra
ŐRKÖDÉS - drámaóra
Kádár Kata - színköri előadás terve
Orpheusz második esélye - drámaóra

A Drámapedagógiai Magazinból
A ritmus és tempó szerepe a drámajátékban
Drámajátékok tanórákon
A baleset c. komplex drámafoglalkozás vázlata
Drámatanárok képzési programja (régi - félig kész)

A Szabadhegyi Közoktatási Központ integrált drámajáték tanmenete - 9. évfolyam - készítette: Háda Ágnes -- 2009
A Szabadhegyi Közoktatási Központ integrált drámajáték tanmenete - 10. évfolyam - készítette: Háda Ágnes --2009

Drámatörténet tematika kollokviumhoz az ACSJTK Főiskolások számára
Kötelező szakirodalom a drámatörténet tantárgyhoz
Teszt a kollokviumhoz