Welcome to Magyar Ifjúság

Search   in  

 Create an AccountHome | Submit News | Your Account | Content | Topics | Top 10  

Korszakváltás

Hírek

Oroszország Hangja


Filmajánló

Könyvajánló

MIÉP

Döglött aknák

Döglött Aknák


Csurka István: Deficit

Csurka István: Deficit


Írószövetségek harca

Csurka István: Írószövetségek harca


Portréfilm Csurka Istvánról

Csurka István: Eredeti helyszín

Új Színház

Új Színház


Csurka István lesz az intendáns Dörner György mellett

Földindulással kezdődne Dörner színházának tavaszi évadja

Dörner György és Pozsgai Zolt az EchoTv-n

Csurka István nyilatkozata + Tarlós István közleménye

Közlemény: a főpolgármester kéri Dörnert, ne alkalmazza Csurkát

Csorja Gergely:
A szakmaiság

Bucz Hunor:
Szívből örülök Dörner kinevezésének


Csorja Gergely:
Náci vagyok, valószínűleg ön is az


Bayer Zsolt:
Húsevő virág


Csorja Gergely: Terror

Dörner György az EchoTv-n

Videó: Fábry Sándor esete a toleránsokkal

Csurka István: Ascher Café

Függetlenség: A szakma

Dózsa László:
Szétrohad az elkorhadt nómenklatúra

Harsányi Gábor:
A fiatalság kiéhezett a magyar drámákra

Jövőnk.info: Mi a bajuk az idegeneknek Dörnerrel és Csurkával?

Csurka István: Színház

Bayer Zsolt: Új Színház

Demokrata-kör

Falusy Márton:
Az Amerikai Népszava újra akcióban:
„…megnyitják az első náci, nyilas színházat - potenciális gyilkosokat nevel”

Újjáéledő Bocskai Színpad


  
Magyar Ifjúság: Csurka István

Keresés a rovat híreiben:   
[ Főoldal | Rovatok ]

Megemlékezés
2014. January 29. Wednesday, 16:28 Szerző: magyarifjusag (95 olvasás)
Csurka István
2014. február 4.-én (kedden) 15,00 órakor a Fiumei úti temetőben néma megemlékezést tartunk Csurka István halálának 2. évfordulója alkalmából.

Találkozunk egy szál virággal a Temető kapujában.

Minden megemlékezőt szeretettel vár a MIÉP vezetősége.


(Tovább... | Értékelés: 0)

Csurka István: Döntetlen
2012. February 10. Friday, 17:30 Szerző: magyarifjusag (451 olvasás)
Csurka IstvánTörténelemhamisítás

Amikor két sakkozó kezet nyújt egymásnak és döntetlenben egyezik meg, a partinak vége. Lehet, hogy otthon még elemzik az állást, de a sakktörténelembe a döntetlen végérvényesen döntetlenként vonul be. Magyarország, Orbán Viktor és az ellene és ellenünk dolgozó nemzetközi erők esetében ez másként van. A helyzet itt most döntetlenre áll, az euró–forint árfolyam szépen fekszik, mélyen a költségvetésben tervezett 299 forintos szint alatt, de mindenki tudja, hogy a játszmának nincs vége. A magyarságot másodrendűségbe taszítani igyekvő körök – ki tagadhatná ilyenek létezését, elég csak Konrád Györgynek a liberális kongresszuson kifejtett félreérthetetlen szavaira utalnunk – nem elégszenek meg döntetlennel, Orbán Viktor kétségtelen sikerével, hanem taktikát változtattak. Egyelőre feladták a gyors spekulációs akciókkal és EU bizottsági parancsokkal, nyomásgyakorlással való harcot, mert ennek most rendkívül rossz visszhangja volna Európa népeinek körében. Köszönhető mindez annak a hatalmas menetnek, annak a többszázezres, sőt soha nem látott méretű felvonulásnak, amelyben a magyar középosztály, határokon innen és túl kifejezte akaratát. Mind a hazai, mind a külföldi tudósítások bal és liberális része igyekezett ezt ugyan elbagatellizálni, de maguk a döntnökök és az illetékesek pontosan látták, és meglepődve látta Európa érdeklődő közössége is. Meg kellett állapítaniuk, hogy ilyet még nem láttak.


(Tovább... | 9543 betű van még | Értékelés: 0)

Az Új Színház társulatának írt levele a váltást követő első társulati ülésre
2012. February 05. Sunday, 09:30 Szerző: magyarifjusag (143 olvasás)
Csurka István

Kedves magyar testvéreim!

Nem a hatalomhoz való feltétlen igazodás hajlama, hanem egy súlyos betegség gátol meg abban, hogy személyesen vegyek részt, mint intendáns a várva várt társulati ülésen. Ezt a betegséget rajtam felülálló hatalmasság a Jóisten vette a kezébe. Ezért most arra kényszerülök, hogy ennek a színháznak a genezisét ebben a levélben magyarázzam el. Amikor ugyancsak a Jóisten jóvoltából és sok előtanulmány alapján megírtam A hatodik koporsó című drámámat, amely az egész trianoni kérdést -legnagyobb nemzeti tragédiánkat - új megvilágításba helyezi, látnom kellett, hogy ennek számára csak akkor nyílik tér –élettér- ha teremtek, teremtünk. A teremtéshez két ember volt adva: Dörner György, régi barátom és áldozatom. Bűne, hogy egykori százezres nagygyűléseinken elszavalta a Talpra magyart, valamint a Kő marad c. Wass Albert verset. Kitűnő színész, nagyszerű rendező, élete a színház. Mostanában vidékre szorították, de ott is missziót teljesít. A másik Pozsgai Zsolt, a legtermékenyebb és legtehetségesebb drámaíró és rendező. Összeültünk és megvetettük A hatodik koporsó bemutatásának alapjait. Éppen akkor hirdették meg az Új Színház esedékes pályázatát, amelyre beadtuk a magunkét és megnyertük. Azóta mocskos harc folyik ellenünk. De az állam és a főváros mellettünk áll. Ezért tarthatunk most társulati ülést.

Az intendánsnak ebben a helyzetben nincs más lehetősége, minthogy így adja elő mondanivalóját. Az utcai harcok el fognak múlni, bent a színházban is. A kérdés csak az marad, milyen színházat teremtünk. Lesz-e erős társulat, összetartás, jószándék és barátság. Mert a feladat nemcsak az, hogy egy-két szerző számára színpadot teremtsünk, hanem az, hogy a lomtárbörtönre ítélt magyar klasszikusok egész sorát feltámaszthassuk. Móricz Zsigmondtól, Németh Lászlón át Páskándi Gézáig elfelejtett, zseniális alkotásokat fogunk előásni és bemutatni. Ehhez társulat kell, szellemileg egy irányba húzó, küldetésével tisztában lévő, igen a küldetés, legalábbis addig ameddig egyedül vagyunk. Majd, ha lesz másik hasonló társulat, a küldetést felosztjuk, mint a földet. Ezek tehát az intendáns kérései egy rászakadt sors, betegség távolából. Ha Isten segít, ott leszek. Amit eddig elértünk, az maga is eredmény. Köszönöm, hogy meghallgattatok.

Cs. I.

„Csak a test."


(Tovább... | 2666 betű van még | Értékelés: 0)

Csurka István: „Mit ér az ember, ha magyar?”
2012. February 01. Wednesday, 08:16 Szerző: magyarifjusag (150 olvasás)
Csurka IstvánTörténelemhamisítás

A kormány és személy szerint Orbán Viktor mögött kiálló, minden túlzás nélkül elmondhatjuk soha nem látott méretű, tudatos tömeg számszerű és jelentőségbeli alá- és mellébecslése bel- és külföldön azonnal megindult. Jelenleg ugyanis valóban nincs Európában olyan törvényes, minden tekintetben szabályos körülmények között, kétharmados felhatalmazással kormányzó és alkotmányozó kormány és országgyűlési többség, amelyet hívó szóra ekkora tömeg támogatna. Ha ezt azok, akik ma Magyarországot egy Izrael által igényelt állapotba akarják kényszeríteni, figyelembe veszik, akár számszerűség akár az erkölcsi tartás tekintetében, azaz tudomásul veszik a megnyilvánult népakaratot, akkor a következő és a folyó tárgyalásokon a népek önrendelkezési joga előtt, valamint az eredeti európai normák, a maastrichti kritériumok előtt meg kell hajolniok.


(Tovább... | 4684 betű van még | Értékelés: 0)

Csurka István: Mi jogon?
2012. January 25. Wednesday, 16:31 Szerző: magyarifjusag (1395 olvasás)
Csurka István

Amikor kinyitottam a tévét, hogy megnézzem a Strassbourgi közvetítést, Göncz Kingával találtam szemben magam, aki egy furcsa fehér ruhában olvasott fel egy papírlapról. A szöveg a szocialista frakció később szakmányban megismételt hazugságait tartalmazta. A különbség mindössze az volt, hogy ezt Göncz Árpád – nyolc évig Magyarország köztársasági elnökének – lánya, korábban külügyminiszter mondta el, akitől elvárható volna a pártszempontokon való felülemelkedés, amikor a haza élet-halál kérdéseiről van szó. Arról aztán nem is beszélve, hogy Göncz Árpád maga sohasem volt MSZP-s és Kinga sem. Göncz az SZDSZ ügyvivőjeként lett elnök, Kingája pedig az elnöki exkluzivitást élvezte hol Bécsben, hol másutt. Az MSZP csak a nagy szövetséges volt számukra, amelynek az apa közvetíti a legfontosabb izraeli és New York-i parancsokat, Kinga pedig a dolog természeténél fogva a legtöbbjébe bele van avatva. Göncz Kingának tehát semmi keresnivalója nincs most a szocialisták frakciójában. Még akkor sincs, ha Kinga egy ideig az MSZP, a Gyurcsány-kormány külügyminisztere volt, mert ezt a posztot is mint SZDSZ-es, mint apuka lánya kapta Gyurcsánytól, akinek fő törekvései közé tartozott valamilyen SZDSZ keverékké liberalizálni és elfoglalni az MSZP-t.


(Tovább... | 4234 betű van még | Értékelés: 4.84)

Csurka István: Visszavonulás és ellenállás
2012. January 25. Wednesday, 16:17 Szerző: magyarifjusag (365 olvasás)
Csurka IstvánTörténelemhamisítás

A kormány a rá nehezedő roppant nyomás hatására kénytelen volt visszavonulni. A kinevezett IMF-tárgyaló kénytelen volt elfogadni, hogy az IMF, ha jön egyáltalán, beleszólóként és utasítóként települ be, megszüntetve a függetlenséget. A jegybanktörvény további gyomlálására is ígéretet tett a kormány, biztosítva az ellenséges erőket, hogy Simort, a nemzetközi megalázás és kiszipolyozás főemberét futamideje végéig helyén hagyja és eltűri az MNB  további nemzetellenes működését.

A nemzeti bankok függetlenségének elve, már ami elsősorban a kis államokat, a gyengéket és a ráutaltakat illeti, az egyik legrégibb liberális gyarmattörvény, amely éppen hogy nem függetlenséget, hanem sorba állítottságot jelent. A nemzeti bankok közös háttérhatalmi irányításban vannak láncba fűzve, és nemcsak a váltakozó előjelű kormányoknak nincsenek kiszolgáltatva, ami önmagában helyes volna, hanem a nemzetek sorsalakításába sincsenek beleállítva, sőt, ha találnak élükre egy olyan sötét nemzetközi tárnokmestert, mint Simor, a nemzetellenesség erődítmény-rendszerévé válhatnak. Ezért az MNB kulcskérdés. Simorék kamatpolitikája roppantul megnehezíti és megdrágítja a kormány pénzhez jutását, együttműködése a Soros-féle spekulánsokkal halálos veszedelem.


(Tovább... | 10424 betű van még | Értékelés: 5)

Csurka István beszéde Szegeden
2012. January 21. Saturday, 13:39 Szerző: magyarifjusag (204 olvasás)
Csurka István
Magyarország függetlenségét, az Alkotmány védelmét és a kormány intézkedéseit támogató szimpátia felvonuláson és nagygyűlésen.

Megtekinthető itt.


(Tovább... | Értékelés: 5)

Csurka István: Belső tartalom nélküli szavak
2012. January 18. Wednesday, 11:48 Szerző: magyarifjusag (404 olvasás)
Csurka IstvánTörténelemhamisítás

Ma, amikor a válság dübörög és a legkülönbözőbb szinteken és minőségekben érzékelő emberek és csoportok is egyöntetűen állapítják meg, hogy nagy baj van a világgal és talán még nagyobb baj van szegény hazánkkal, amelynek hajója hánykolódik és az elsüllyedés fenyegeti, most aztán volna égető szükség a pontos jelentésű, s mindenki számára ugyanazt üzenő szavakra. De ilyenek már szinte nincsenek is. Szavainkra rátette a piszkos kezét a válságcsináló pénzügyi nagyhatalom, a megnevezhetetlen elkülönülés, a nem – Thomas Mann-i Varázshegy fent Davosban vagy lent a tenger szintjén, éppen a New York-i Szabadság-szobor tövében, ahol locsog az örökös hullámzás. A világuralomhoz és a mai háborúkkal teli irányításhoz mindenképpen kibelezett, üres szavakra van szükség. A rablóháború legyen „demokrácia-terjesztés”, a nyomorgó tömeget nevezzük „leszakadók”-nak, amelyben benne foglaltatik az önhiba és az elmaradottság, sőt még a népiség is. Aki sok pénzt összeharácsolt, összeprivatizált, összeközvetített, fel- és leminősített, az sohasem leszakadó, legfeljebb néha séta közben leszakad egy kicsit a többitől a börtönudvaron. De akinek még ennél is több összejött, azt még ez a veszély sem fenyegeti, mert azt megvédi off-shore-ja és őkelme már a nemzetköziek csapatába tartozik, akit hivatalból megvédenek.


(Tovább... | 12346 betű van még | Értékelés: 0)

Csurka István: Ősi kultúrák kisajátítása
2012. January 11. Wednesday, 08:03 Szerző: magyarifjusag (226 olvasás)
Csurka IstvánTörténelemhamisítás

A történelemhamisítás bandita módszerekkel folytatódik, ergó a sorozatcím marad. Ki tudja, meddig nem kezdhetek újba.
A magyar sors talán legsötétebb veszélyekkel terhes esztendejének küszöbén állunk, holott lehetne a legígéretesebb kibontakozás ideje is. Az elmúlt másfél évben a kétharmados felhatalmazású kormány és a kormánytöbbség a társadalom hatalmas többsége által helyeselt igazságos intézkedésekkel jelentősen csökkentette az államadósságot, új alkotmányt hozott, magyar alapra helyezett, magyar célúvá tett sok mindent a Kárpát-medencében, magyar állampolgárságot adott százezreknek, akik ezt kérték, a keresztény hit és erkölcs visszagyökeresítéséért, a család intézményének a megerősítéséért is sokat tett. Összevonva mindezt, elindította a társadalmat a liberál-bolsevizmussal szembefordulva a kiteljesedő magyar sorsalakítás kaptatóján felfelé.


(Tovább... | 14711 betű van még | Értékelés: 1)

Csurka István: Tönkretételünk hullámai
2012. January 07. Saturday, 19:26 Szerző: magyarifjusag (156 olvasás)
Csurka IstvánTörténelemhamisítás

A szokásos év végi összefoglalóra készülve egyszer csak elém meredt, hogy a 2011-es esztendő nem tárgyalható és nem elemezhető évkrónikaként, hanem csak trianoni sorsfordulóként. A magyarság tönkretételének s végül az ország súlyos megcsonkításának terve, szándéka, a külső és belső ellenerők összeműködése már 1917-ben, Amerika hadba lépésének és a bolsevikok uralomra jutásának idején elkezdődött, és folytatódott a békeszerződés kényszerű aláírása után a megmaradt országban rendet teremteni törekvő Horthy-rendszer ellehetetlenítésének politikájával.

A hasonlóság kísérteties. Kik kínálták fel önként szétosztásra egy soha senki által komolyan nem gondolt elv – a népek önrendelkezési joga, wilsoni elv – nevében Magyarországot? Károlyi Mihályék. És kik alkották Károlyi közvetlen környezetét? Azok, akiket Franchet d’Esperey tábornok a szövetséges erők balkáni főparancsnoka így illetett 1918 novemberének legelején, amikor Károlyi és társasága leszaladt hozzá aláírni egy megalázó fegyverszünetet: „Az urak mind zsidók?” Hatvani Deutsch Lajos, Jászi Oszkár, Linder Béla és más hasonlók álltak vele szemben, Károlyi legközvetlenebb munkatársai, tartói és orránál fogva vezetői. Károlyi mint pacifista térd alatt csatolt, buggyos térdnadrágban feszített, mintha erdei túrázásra indult volna. A tábornok mélyen megvetette őket. Nem zsidóságuk, hanem gyülevész voltuk, felelőtlenségük miatt. Megvolt a véleménye azonban a magyarságról is, amely hagyja, hogy ilyenek képviseljék.


(Tovább... | 27484 betű van még | Értékelés: 0)

Csurka István: Szembenézés
2011. December 20. Tuesday, 23:58 Szerző: magyarifjusag (281 olvasás)
Csurka IstvánTörténelemhamisítás

A kormányfő hazatért Brüsszelből a nappalokat az éjszakákkal egybeölelő, de hosszadalmasságuk ellenére csekély eredményre vezető tárgyalásokról és bejelentette, hogy kormánya átdolgozza a költségvetést, mert az európai helyzet erre kényszeríti. Ez súlyos dolog, de nem végzetes. A kormány rákényszerül erre a lépésre, mert az Euro-zóna tagországai központilag vezérelt megszorításokkal és ennek következtében gazdasági visszaeséssel néznek szembe, tőlük nemhogy segítség, támogatás nem várható, de még a spekulációs tőke forintellenes fellépéseinek kivédéséhez szükséges hatalmi védelem sem.
Egész Európa egy hosszú ideje folyó eladósodás következményeit nyögi. Ezt az eladósodást azonban nemcsak felelőtlen kormányok okozták, hanem ez is ugyanazon bankok által lett rájuk erőszakolva, amelyek most a szigorú megszorításokat követelik. Ezek a bankok vagy más néven befektetők évek óta mit sem törődtek az adósságterhek tömegével, visszafizethetetlenségükkel, mert bőséges profitot zsebeltek be abból, hogy az egyes államok az előző adósságaik kamatainak és tőketörlesztéseinek fedezetére is újabb hiteleket vettek fel, vagy magas hozamú államkötvényeket kényszerültek kibocsátani.


(Tovább... | 12041 betű van még | Értékelés: 0)

Csurka István nyilatkozata + Tarlós István közleménye
2011. December 15. Thursday, 18:25 Szerző: magyarifjusag (516 olvasás)
Csurka István

Tarlós István főpolgármester 2011. december 14-én felszólította Dörner György barátomat, az Új Színház általa korábban kinevezett igazgatóját, hogy elhatárolódva tőlem vonja vissza intendánsi kinevezésem a február elsejétől az igazgatása alá kerülő színházban. Ellenkező esetre nézve kilátásba helyezte még az igazgatói kinevezés visszavonását is. Körülbelül egyidejűleg tett nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy minderre azért kerül sor, mert én saját hetilapomban az európai értékrendtől eltérő írásokat teszek közzé.

Tekintettel arra, hogy a közönség ebből a nyilatkozat és utasítás özönből semmit sem ért, kötelességemnek érzem megvilágítani a hátteret.

Lapom két előző számában, a december elsejeiben és a december nyolcadikaiban is Soros György tevékenységével foglalkoztam, különös tekintettel a Magyarországra, a forint árfolyamára és a korábban titkosszolgálati eszközökkel is felderíteni ígért spekulációs tevékenységekre. A múlt heti számban feltártam Soros Györgynek az OTP bedöntésére tett sikertelen kísérletét, amelyért 500 millió forintra büntette a PSZÁF. Írtam a fontsterling elleni hasonló akciójáról, amely miatt Angliában nem szívesen látott személy és természetesen származásáról, amelyet ő maga is minden alkalommal hangsúlyoz. Ezeknek és más tényeknek alapján megállapítottam Soros György magyarországi tevékenységnek kétségtelen idegen célúságát.


(Tovább... | 8923 betű van még | Értékelés: 5)

Csurka István: Fegyelmink kilátásai
2011. December 15. Thursday, 17:41 Szerző: magyarifjusag (203 olvasás)
Csurka István
Történelemhamisítás

Az, hogy fegyelmi folyik ellenünk, kétségtelen. Ezen az újságoldalon ezt már hetek óta tárgyalom. Nem is tudok másra gondolni, latolgatom a célszerű magatartásokat, a lehetséges ellenállásokat, a megmenekülés útjait. Forgolódom, fővök saját keserű levemben. Közben kissé elhűlve tapasztalom, hogy a társadalom nagy része, s még a nemzeti gondolkodású része is mennyire tájékozatlan a dolog lényegét illetően. Sokan azt hiszik, hogy ez csupán egy párt- és kormánypolitika időszakos, esetleg múló veresége. Vissza kellett szívni az IMF kiutasítását, kicsit meg kellett alázkodni a visszahívásával, de ez kibírható. (Na bumm, ez kibírható.) A legtöbb embernek a spekulációs tőke mozdulatai, fenyegetései sem mondanak sokat, jóformán ezekről is most hall először. Néhányan talán halványan emlékeznek még arra, hogy Soros György néhány éve megtámadta az OTP-t, be akarván dönteni, és bedöntés után megszerezni, de ez az emlék is halvány már, mert annak idején sem kapott a közvélemény nyílt tájékoztatást és magyarázó jegyzetekkel ellátott tényfeltárást az ügyben, mert ez kínos lett volna. Soros rá tudta tolni az ügyet egyik részlegére, a kapott büntetést a szivarzsebéből kifizette, és megmaradt spekulációs nagyhatalomnak.


(Tovább... | 16655 betű van még | Értékelés: 0)

Csurka István: Az idő összetorlasztása
2011. December 07. Wednesday, 08:32 Szerző: magyarifjusag (245 olvasás)
Csurka IstvánTörténelemhamisítás

Az emberiség a történelem előtti barlangidőktől fogva a történelem évszázadain át a változások lassú, szinte észrevehetetlen élményét hozta magával idegeiben, génjeiben és egész emlékezetében. A változások évszázadok alatt következtek be, tudomásul vételük ezzel párhuzamos vagy utólagos volt. A barokk, a felvilágosodás és a XIX. század hozott ugyan némi felgyorsulást, s ehhez még tudott alkalmazkodni a közember érzékelése, mert ez a felgyorsulás még nem szaggatta szét időérzékelése és az időérzékelésben feldolgozható változás-érzékelés tíz- vagy százezer éves törvényeit. A XIX. században azonban már keletkeztek a társadalom egyes rétegeit elkülönítő különbségek a változások megértésében és feldolgozásában. Másképpen fogta fel a változásokat és a felgyorsulást a parasztság és másként egyes nagyvárosok közönsége. Azt is mondhatnók, más időben élt a falu és más időben a nagyváros és azon belül is egy kisebb rész, amely tobzódott a felgyorsulásban – és idegbajt kapott tőle.


(Tovább... | 11802 betű van még | Értékelés: 0)

Csurka István: Café Ascher-Hanti
2011. November 23. Wednesday, 00:18 Szerző: magyarifjusag (428 olvasás)
Csurka IstvánTörténelemhamisítás

Megszaporodtak és elaljasodtak a személyem elleni támadások. Sértegetések és aljas célzatú lejáratások, a nácizás és az írásaim hitelességét, tényszerűségét kétségbevonó odaköpések járják. Mivel emellett kiderült az is, hogy akár akarom, akár nem, immár nemcsak magamat képviselem, hanem személyemben a magyarság egyáltalán nem elhanyagolható részét, magyar keresztény nagyságrendjét is támadás érte – ezt a mellénk álló művészi-értelmiségi felsereglés is bizonyítja –, árulásszámba menne, ha nem állnék ki újra a pástra. Kötelességem megvilágítani, mi van a háttérben.


(Tovább... | 16849 betű van még | Értékelés: 5)

Csurka István: Ötvenkét egész hattized
2011. November 16. Wednesday, 20:51 Szerző: magyarifjusag (124 olvasás)
Csurka István
Ebben az arányban győzött az időközi választáson a Fidesz–KDNP jelöltje, Láng Zsolt a budai választókerületben, 38%-os részvétel mellett. A választás érvénytelen volt mint választás, de megmutatott valamit, amit különösen a mai válságos időkben nem árt hangsúlyozni.


(Tovább... | 2250 betű van még | Értékelés: 1)

Csurka István: Görög–magyar viszonylatok
2011. November 15. Tuesday, 17:24 Szerző: magyarifjusag (170 olvasás)
Csurka IstvánTörténelemhamisítás

Amikor Görögországot más dél-európai országokkal együtt beemelték az EU-ba, Görögország egy sajátságosan kommunistagyanús múlttal, de óriási adottságokkal rendelkező szociálisan szegény, a kihasználhatóság szempontjából azonban gazdag ország volt. Viharos előélete során volt kommunista korszaka, majd olyan katonai diktatúrája is, amelyben a kommunistáknak menekülniük kellett az országból. Ezeknek a menekülteknek egy részét Magyarország fogadta be, akik itt hazára leltek, és ma is itt élnek, és régen elfelejtették a kommunizmust. A bővítést végrehajtó mag-országok vezetői pontosan tudták, mit kebeleznek be. Természetesen a görög társadalom és a görög kormányzat is tudta, milyen üzletet köt és ugyanolyan önző számításokkal, elhallgatásokkal ment bele az üzletbe, mint amilyen hátsó szándékokkal, kizsákmányolási és hatalombővítési, piacszerzési szándékokkal a bővítők bevették. Az EU tagság mindkét félnek valamilyen rendszerváltást ígért, de nem változott semmi.


(Tovább... | 11028 betű van még | Értékelés: 0)

Csurka István: A Károlyi Mihály métely
2011. November 08. Tuesday, 23:19 Szerző: magyarifjusag (314 olvasás)
Csurka IstvánTörténelemhamisítás

Balliberális körök Schmitt Pál köztársasági elnökhöz fordultak, hogy ne engedje Károlyi Mihály szobrát eltávolítani az Országház környezetéből, mert mégiscsak ő volt az első magyar köztársaság elnöke. Ilyenformán Schmitt Pál előde. Ez a mai köztársaság aljas célzatú káromlása, mondhatnók: Hazakáromlás.


(Tovább... | 18308 betű van még | Értékelés: 0)

MR1 - Vasárnapi Újság interjú
2011. November 07. Monday, 07:31 Szerző: magyarifjusag (159 olvasás)
Csurka IstvánPozsgai ZsoltCsurka repes az Új Színház körüli vitáktól

Csurka István író, politikus az Új Színház körüli viták kapcsán azt mondta, számított a konfliktusra, belekalkulálta majdani sikereikbe, ugyanis szerinte ennél jobb közönségtoborzó nincs. „Akit évtizedekig elhallgattak, mint engem, az repes ilyenkor” – mondta a drámaszerző, aki egyben a MIÉP elnöke. A feszültséget az váltotta ki, hogy Tarlós István Budapest főpolgármestere – februári kezdéssel –  Dörner Györgyöt nevezte ki az Új Színházba igazgatónak, aki viszi magával pályázó társait: Csurka Istvánt a színház szellemi atyjának, Pozsgai Zsolt drámaírót pedig főrendezőnek. 

Meghallgatáshoz kattintson ide.


(Tovább... | 3848 betű van még | Értékelés: 0)

Csurka István: Az Intendáns rovata II.
2011. November 06. Sunday, 17:58 Szerző: magyarifjusag (98 olvasás)
Csurka István
Dörner György kapott egy hivatalos levelet felzetes papíron Márta Istvántól, az Új Színház ügyvezető igazgatójától. Mielőtt akármit is hozzáfűznék betű szerinti hűséggel közlöm.


(Tovább... | 4790 betű van még | Értékelés: 0)

Csurka István: Az Intendáns rovata
2011. November 02. Wednesday, 17:30 Szerző: magyarifjusag (121 olvasás)
Csurka István
A magyar drámának, sem a születő jelenkorinak, sem a klasszikusnak mindeddig nem volt műhelye a fővárosban. Pályázatunk benyújtásával éppen ezt a kiáltó hiányt akarjuk orvosolni. A tulajdonos fenntartó méltányolta ezt a szándékot és 2012. február elsejével Dörner Györgyöt nevezte ki az új műhely igazgatójává. Magam, a gondolat megfogalmazója koromnál fogva – 77 – az operatív irányításban nem kívánok részt venni, hanem régebbi és új drámáimmal és a szellemi irány tartásával akarom az ügyet előbbre vinni.


(Tovább... | 4240 betű van még | Értékelés: 0)

Csurka István: Zavargás elhárítva
2011. November 01. Tuesday, 08:01 Szerző: magyarifjusag (393 olvasás)
Csurka IstvánTörténelemhamisítás

Brad Pitt produkciója hozta a fegyvereket egy filmforgatás ürügyén. A rendvédelmis bohócok az MSZP segítségével összeszervezték a tömeget az Erzsébet híd lábához, ha nem is az ígért milliónyi mennyiségben, de legalább tízezres nagyságrendben. Fegyvert itt is lehetett feltételezni, valamint idegen erőket is. A háttérben ott ágált a Jobbik, amelynek jelentéktelen tömegei azonnal kiegészülhettek volna gárdistákkal és félkatonai beszervezettekkel, így, ha a Fidesz akár Orbánnal, akár Orbán nélkül befekszik a katlan közepébe, a szokásos Astoria előtti térbe, könnyűszerrel előhívható lett volna a 2006-os helyzet fordítottja, amelyben a kormány rendőrségének, kommandósainak kellett volna, ha másként nem megy, erőszak alkalmazásával fenntartani a rendet. Vagy ha kell, visszalőnie. Akár utcai harcokig is mérgesedhetett volna a helyzet. A kormány vert helyzetbe került volna, még az új alkotmány életbe lépése előtt. Kétségessé vált volna az igen sok elkerülhetetlen nehezítést tartalmazó költségvetés elfogadása. A kudarc nyomán belső bomlás indulhatott volna meg a Fideszben. Megbukhatott volna a kétharmados rendszer.


(Tovább... | 8514 betű van még | Értékelés: 2.5)

Csurka István: A Mindszenty-dráma
2011. October 26. Wednesday, 18:52 Szerző: magyarifjusag (122 olvasás)
Csurka István
Október 23-án este a Magyar Televízió főcsatornája Pozsgai Zsolt Mindszenty drámáját tűzte műsorára, mint az ünnepnek leginkább megfelelő sorsdrámát. Tulajdonképpen tragédiát. Pozsgai Zsolt művét már évekkel korábban bemutatták és valamelyes méltatást is kapott, ez a kiemelt, ünnepi műsorra tűzés azonban végre a műnek nem csak rehabilitációja, hanem a vitán felüli nagy alkotások, az alapművek közé emelése. Mert bizony ez az, a kor egyik alapműve.


(Tovább... | 2156 betű van még | Értékelés: 5)

Csurka István: Ascher Café
2011. October 24. Monday, 10:03 Szerző: magyarifjusag (912 olvasás)
Csurka IstvánTörténelemhamisítás

Ha pályázaton nem nyerjük el Dörner Györggyel és Pozsgai Zsolttal a magyar drámának, egy magyar szellemi műhelynek az Új Színházat és nem támad a fővárosi döntés ellen eszement hajsza, ennyire világosan talán sohasem látom át, miben élünk. Egy gyehenna nyílt meg előttem, amelynek létezéséről tudtam, írtam is – ezért neveztek ki antiszemitának – de azt, hogy ennyire szervezett, ennyire gátlástalan és ennyire fajilag meghatározott, azt sokszor még magamnak sem hittem el. Mert nem gondoltam, hogy egy hisztériát az értelmetlenségig lehet fokozni, sőt az önpusztításig és a teljes lelepleződésig.


(Tovább... | 22204 betű van még | Értékelés: 5)

Csurka István: A költségvetés körülményei
2011. October 16. Sunday, 09:12 Szerző: magyarifjusag (103 olvasás)
Csurka IstvánTörténelemhamisítás

Talán soha nem készült magyar költségvetés kiterjedtebb és veszélyesebb nemzetközi bizonytalanság közegében, mint az Orbán-kormány 2012-es költségvetése. Az egész világgazdaság, és benne különösen az európai, recseg-ropog, inog, váratlan és kierőszakolt összedűlések, még nagyobb pénzügyi válságok keletkezhetnek. Meghasonlottá teszi Európát és Amerikát és ezeknek kormányait – tisztelet a kivételnek –, hogy a világ két legnépesebb országa és ezek közül is a nagyobbik, Kína, nemhogy nincs válságban, hanem fényesen halad, és fölébe kerekedni készül az euro-atlanti államok gazdaságának.


(Tovább... | 15796 betű van még | Értékelés: 0)

Csurka István: Színház
2011. October 14. Friday, 18:30 Szerző: magyarifjusag (563 olvasás)
Csurka István
Lapunk tisztelt olvasói nyilván értesültek róla, hogy Tarlós István főpolgármester úr pályázat alapján Dörner Györgyöt nevezte ki a fővárosi Új Színház igazgatójává, mert maga is elsőrendűen fontosnak tartja, hogy legyen végre a magyar drámának egy korszerű, a való élettel és a társadalmi problémákkal és a nemzeti sorskérdésekkel lépést tartó és abba beleszóló műhelye, otthona. Egy színház, amely a magyar drámáért van, és nem a nemzetközi giccsért, nem szorítja ki a magyar szerzőt a stúdiószínpadra, s nem ad elő jobb esetben valami vegyeset, ami végül is nem mond semmit a ma emberének. Vidéken már vannak efféle kezdeményezések, sikeresek is, óriási támadások kereszttüzében. A pályázat ezt tartalmazta. Ezért döntött mellette a főpolgármester. A színház, melynek kezdeményezője vagyok és szellemi vezetője leszek, különösen amióta megírtam a „Hatodik koporsó” című, a trianoni tragédiánk helyszínén játszódó drámámat.


(Tovább... | 3470 betű van még | Értékelés: 0)

Csurka István: Szegény Walesa
2011. October 09. Sunday, 20:52 Szerző: magyarifjusag (273 olvasás)
Csurka IstvánTörténelemhamisítás

Hétfőn a Népszabadság első oldalán adta tudtul: „Itt a magyar szolidaritás.” Nagybetűvel írni ugyan nem merte a világjelentőségű gdanski munkásmozgalom nevét, de a cikkben megszólaló Kónya Péter, a leningrádi iskolákat és a Szolidaritás és a szolidaritások letörésének fortélyait kitanult KGB-tanuló rendvédelmi, a tegnap még bohóc-forradalmár félreérthetetlenül utal az ősi szolidaritásra.

„Hangsúlyozta: a lengyel Szolidaritás 1980 augusztusában alakult meg és hamarosan tízmillióan csatlakoztak a gdanski hajógyár munkásaihoz, és ezzel létrejött Európa legnagyobb civil szerveződése, amely elsöpörte az aktuális hatalmat.” – írja Népszabadság. Azt persze nem elemezve, hogy ebből Kónyánk szeme előtt egy lebeg: elsöpörni az „aktuális” magyar hatalmat.(Tovább... | 12811 betű van még | Értékelés: 0)

Csurka István: Az új felsőbbrendűség
2011. October 07. Friday, 19:13 Szerző: magyarifjusag (110 olvasás)
Csurka IstvánTörténelemhamisítás

A múlt héten Chrudinák Alajos alapos elemzését közöltük a Közel-keleti helyzetről, a palesztin emberek kiszolgáltatottságáról és az USA elnökének kiszolgáltatottságáról. Nem szoktak róla beszélni, de tény, állapította meg Chrudinák, hogy egy roppant erős és erőszakos zsidó csoport, amelyet most Netanjahu vezet, pórázon vezeti az Egyesült Államokat. Chrudinák Obama amerikai elnök kiszolgáltatottságot tükröző mondatát adta írása címéül: Izraelnek akkor is igaza van, ha nincs. Menynyi ebből Obama meggyőződése, mennyi a kényszer következménye, nem tudjuk.


(Tovább... | 10724 betű van még | Értékelés: 0)

Húszéves szilencium után Csurka-bemutató
2011. September 22. Thursday, 18:06 Szerző: magyarifjusag (718 olvasás)
Csurka IstvánSzínház. Titkos igazgatóképezde a pincében? – a színház vezetőjét nem érdeklik a várható vádak

Több mint húszéves mellőzés után ismét színpadra viszik Csurka István művét: a Karinthy Színház a szerző Eredeti helyszín című darabjának bemutatására készül az új évadban. A szerzővel és Karinthy Márton színháztulajdonossal a magyar dráma napja alkalmából beszélgettünk a bemutató előtt.


(Tovább... | 4892 betű van még | Értékelés: 0)

Csurka István: A következmények
2011. September 18. Sunday, 10:41 Szerző: magyarifjusag (176 olvasás)
Csurka IstvánTörténelemhamisítás

A huszonegyedik század a nagy New York-i történelemhamisítással kezdődött és a fél emberiség ma is ennek a következményei alatt nyög. 2001. szeptember 11-én két amerikai utasszállítógép csapódott bele a WTC ikertornyaiba, amely gépek a közeli Bostonból szálltak fel. A gépeken mindenki szörnyethalt, az utaslisták arabnak vélt terroristái közül több jelezte, hogy él, köszöni, jól van. Az elkövetők kilétét, a bűntett megszervezőit soha nem igazolták. A tornyok a becsapódás után összeomlottak. Azt állították, hogy a gépek tartályaiban lévő égő kerozintól. A kerozin nyolcszáz fokon ég, az acél, amely az épületet tartja, 1300 fokon lágyul és 1500 Celsius fokon olvad el. A tornyok és néhány környező nagy épület mégis összedőlt és közel háromezer, részvétünkre méltó áldozat között hatszáz volt az odavezényelt tűzoltó. Amerika társadalma, amely megnyert két világháborút a belterületét ért egyetlen karcolás nélkül, most kapott egy fröccsöt a háború valóságából, és vezetői a felkorbácsolt sértettség és önérzet hazafiúi erényeit is felhasználva megindították az antiterrorista világháborút, amely ma is folyik. Lerohanták Irakot, majd Afganisztán ellen indítottak háborút, Izrael megtámadta a Gázai övezetet, amikor ott a terroristának nyilvánított Hamasz került választás útján kormányra, most pedig egy furcsa forradalom söpört végig az arab országokon, amelynek a végkimenetelét még nem látjuk.


(Tovább... | 12048 betű van még | Értékelés: 0)

  
"A magyar vér oly nagy értéke Európának és a szabadságnak, hogy óvnunk kell minden cseppjét."


 
PHP-Nuke © 2005 Francisco Burzi. A PHP-Nuke terméktámogatás nélküli szabad szoftver, amelyre a GPL licensz érvényes.
Oldalkészítés: 0.33 másodperc