Befejezett múlt idő

(Past Perfect Tense)

Képzése: had + főige 3. alakja

Kérdése: fordított szórenddel.

After I had had bath I went to bed. (Miután megfürödtem, aludni mentem.)

Had you had dinner before you had bath? (Megvacsoráztál, mielőtt megfürödtél?)

Válasz: Yes, I had, or No, I hadn't.

Használata:

1. Két múlt idejű cselekvésnél a korábban történt esetében. Időhatározói: when (amikor), before (mielőtt), after (miután), till, until (amíg), as soon as (amint).

After I had read the book I took it back to the library. (Miután elolvastam a könyvet, visszavittem a könyvtárba.)

2. Igeidőegyeztetés esetén:

Peter told me that he had already been to England. (Péter mondta, hogy már volt Angliában.)

Sarah asked me if I had been to Greece. (Sára kérdezte, hogy voltam-e már Görögországban.)

 

Folyamatos befejezett múlt idő

(Past Perfect Continuous Tense)

Képzése: had been + főige + -ing

Kérdése: fordított szórenddel.

He had been working for BP for 5 years before he retired. (5 évig dolgozott a BP-nél, mielőtt nyugdíjba ment.)

Had he been working …….? Yes, he had or No, he hadn't a válasz.

Használata:

1. A múltban kezdődött, hosszabb ideig tartó cselekvés kifejezésére, amely egy későbbi időpontig, vagy egy későbbi cselekvés megindulásáig tartott. Ilyenkor a cselekvés folyamatosságát hangsúlyozzuk. Időhatározói: when (amikor), after (miután), before (mielőtt), by (legkésőbb -ra, -re), since (azóta), for (mivel), etc.

After I had been cleaning the flat for five hours I decided to rest a little. (Miután

5 órán át takarítottam a lakást, elhatároztam, hogy egy kicsit pihenek.)

2. Igeidőegyeztetésnél:

He said that he had been waiting for hours. (Azt mondta, hogy órák óta vár.)

Peter told me that he had been learning English for two years. (Péter azt mondta nekem, hogy két éve tanul angolul.)

Kezdőlap
Szórend
Főnév
Határozatlan névelő
Határozott névelő
Melléknév
Melléknév (2.)
Egyszerű jelen idő
Folyamatos jelen
Befejezett jelen idő
Folyamatos befejezett jelen idő
Egyszerű múlt idő
Folyamatos múlt idő
Befejezett múlt idő
Jövő idők - Egyszerű jövő idő
Folyamatos jövő idő
Befejezett jövő idő
Feltételes mód
Felszólító mód
Szenvedő szerkezet
Függő beszéd
Főnévi igenév
Gerund
Gerund (2.)
Segédigék
Segédigék (2.)
Segédigék (3.)
Segédigék (4.)
Segédigék (5.)
Segédigék (6.)

Kezdőlap • Szórend • Főnév • Határozatlan névelő • Határozott névelő • Melléknév • Melléknév (2.) • Egyszerű jelen idő • Folyamatos jelen • Befejezett jelen idő • Folyamatos befejezett jelen idő • Egyszerű múlt idő • Folyamatos múlt idő • Befejezett múlt idő • Jövő idők - Egyszerű jövő idő • Folyamatos jövő idő • Befejezett jövő idő • Feltételes mód • Felszólító mód • Szenvedő szerkezet • Függő beszéd • Főnévi igenév • Gerund • Gerund (2.) • Segédigék • Segédigék (2.) • Segédigék (3.) • Segédigék (4.) • Segédigék (5.) • Segédigék (6.)