Egyszerű múlt idő

(Simple Past Tense)

Képzése: az ige 2. alakja, azaz ige + -ed

Helyesírási tudnivaló:

Kiejtési tudnivalók:

A rendhagyó igék 2. alakját külön meg kell tanulni! Ilyenek, mint például did, wore, rang, came, won. Ezeket az igéket általában minden tankönyvben felsorolják az utolsó oldalak valamelyikén.

Kérdésnél és tagadásnál a do segédige múlt idejét, azaz a did alakot használjuk, utána a főige to nélküli alakja következik.

Did you meet him yesterday? (Találkoztál vele tegnap?)

I didn't see her last week. ( Nem láttam őt a múlt héten.)

Használata:

1. Konkrét múlt idejű, akár egyszeri, pillanatnyi, akár szokásos cselekvéseknél.

Időhatározói: last night/week/month/year (múlt éjjel, héten, hónapban, évben, yesterday (tegnap), two days ago (két napja), once (egyszer), one day/morning/ afternoon (egy napon, reggel, délután), then ( azután), at that time (abban az időben), when (amikor) etc.

Például: I bought a new dress last week. (A múlt héten vettem egy új ruhát.)

2. Két múlt idejű időpont között lezajlott cselekvéseknél:

I worked here from 1982 to 1992. (1982-től 1992-ig dolgoztam itt.)

Régi szokás kifejezésére, amely ma már nem jellemző az alanyra, a used to-t használjuk: I used to smoke when I was younger. (Dohányoztam, amikor fiatalabb voltam.)

Kérdése: Did you use to play football when you were younger? (Fociztál, amikor fiatalabb voltál?)

Tagadása: I didn't use to play football when I was ten years old. (10 éves koromban nem fociztam.)

Kezdőlap
Szórend
Főnév
Határozatlan névelő
Határozott névelő
Melléknév
Melléknév (2.)
Egyszerű jelen idő
Folyamatos jelen
Befejezett jelen idő
Folyamatos befejezett jelen idő
Egyszerű múlt idő
Folyamatos múlt idő
Befejezett múlt idő
Jövő idők - Egyszerű jövő idő
Folyamatos jövő idő
Befejezett jövő idő
Feltételes mód
Felszólító mód
Szenvedő szerkezet
Függő beszéd
Főnévi igenév
Gerund
Gerund (2.)
Segédigék
Segédigék (2.)
Segédigék (3.)
Segédigék (4.)
Segédigék (5.)
Segédigék (6.)

Kezdőlap • Szórend • Főnév • Határozatlan névelő • Határozott névelő • Melléknév • Melléknév (2.) • Egyszerű jelen idő • Folyamatos jelen • Befejezett jelen idő • Folyamatos befejezett jelen idő • Egyszerű múlt idő • Folyamatos múlt idő • Befejezett múlt idő • Jövő idők - Egyszerű jövő idő • Folyamatos jövő idő • Befejezett jövő idő • Feltételes mód • Felszólító mód • Szenvedő szerkezet • Függő beszéd • Főnévi igenév • Gerund • Gerund (2.) • Segédigék • Segédigék (2.) • Segédigék (3.) • Segédigék (4.) • Segédigék (5.) • Segédigék (6.)