Befejezett jelen idő

(Present Perfect Tense)

Képzése:

have ige jelen idejű ragozott alakja + az ige 3. alakja

Kérdése: fordított szórenddel.

Have you ever been to London? (Volt már Londonban?)

Válasz: Yes, I have or No, I haven't.

Használata:

1. A cselekvés a múltban kezdődött, és a beszéd pillanatában vagy előtte

fejeződött be:

He has just finished writing the test. (Éppen most fejezte be a dolgozatírást.)

2. A cselekvés a múltban kezdődött és a jelenben is tart. Jelen idővel fordítjuk magyarra. Például:

He has worked here for five years. (Öt éve dolgozik itt.)

He has worked here since 1994. (1994 óta dolgozik itt.)

- a for a cselekvés időtartamát, a since az időpont kezdetét jelöli.

3. Egy múltban végzett cselekvésnek a jelenre kiható eredménye van:

My husband has cleaned the car. ( A férjem lemosta az autót, és az most tiszta.)

4. A múltban valamikor befejeződött cselekvés, melynek konkrét idejét nem ismerjük, vagy nem fontos: I have seen a good film. (Láttam egy jó filmet.)

Amennyiben megjelöljük az időpontot, egyszerű múltat használunk:

I saw a good film yesterday. (Tegnap láttam egy jó filmet.)

5. Bizonyos időkörön belül történt cselekvés esetén, amely még nem zárult le.

Időhatározói: lately (újabban), recently (mostanában), yet (még, eddig), before (korábban), ever (valaha), never (soha), already (már), today (ma), this week (ezen a héten), this morning (ma reggel, ma délelőtt).

Vigyázat! Az utóbbi időhatározók használhatók egyszerű múlttal is, amennyiben az már lezárult.

I have met him this morning.

I saw him this morning.

A két mondat ugyanazt jelenti: Találkoztam vele délelőtt. A különbség a beszéd időpontjában van. Az előbbi mondat még délelőtt hangzott el (a beszéd pillanatáig nem találkoztam vele, de a délelőtt még nem ért véget, még találkozhatunk), az utóbbi viszont már később (azaz már nem találkozhatunk délelőtt).

Have you ever been to Vienna? (Voltál már Bécsben? Ha nem, még mehetsz!)

Figyelem! Az ilyen mondatokban -ban, -ben jelentésben a to elöljárószót használjuk!

Kezdőlap
Szórend
Főnév
Határozatlan névelő
Határozott névelő
Melléknév
Melléknév (2.)
Egyszerű jelen idő
Folyamatos jelen
Befejezett jelen idő
Folyamatos befejezett jelen idő
Egyszerű múlt idő
Folyamatos múlt idő
Befejezett múlt idő
Jövő idők - Egyszerű jövő idő
Folyamatos jövő idő
Befejezett jövő idő
Feltételes mód
Felszólító mód
Szenvedő szerkezet
Függő beszéd
Főnévi igenév
Gerund
Gerund (2.)
Segédigék
Segédigék (2.)
Segédigék (3.)
Segédigék (4.)
Segédigék (5.)
Segédigék (6.)

Kezdőlap • Szórend • Főnév • Határozatlan névelő • Határozott névelő • Melléknév • Melléknév (2.) • Egyszerű jelen idő • Folyamatos jelen • Befejezett jelen idő • Folyamatos befejezett jelen idő • Egyszerű múlt idő • Folyamatos múlt idő • Befejezett múlt idő • Jövő idők - Egyszerű jövő idő • Folyamatos jövő idő • Befejezett jövő idő • Feltételes mód • Felszólító mód • Szenvedő szerkezet • Függő beszéd • Főnévi igenév • Gerund • Gerund (2.) • Segédigék • Segédigék (2.) • Segédigék (3.) • Segédigék (4.) • Segédigék (5.) • Segédigék (6.)