MELLÉKNÉV

(2.)

Összehasonlítás
Alapfokú összehasonlításnál az as …… as szócskák, tagadásnál a not so/as …….as szócskák közé tesszük a melléknevet. Például:
Peter is as tall as Robert. (Péter ugyanolyan magas, mint Róbert.)
I am not so tall as you. (Nem vagyok ugyanolyan magas, mint te.)


Középfokú hasonlításnál a than szócskát használjuk.
I am fatter than my sister. (Kövérebb vagyok, mint a nővérem.)
Peter is more goodloking than Henry. (Péter vonzóbb, mint Henrik.)


Felsőfokban a melléknév elé ki kell tenni a határozott névelőt.
Peter is the tallest boy in the class. (Péter a legmagasabb fiú az osztályban.)
The Concorde is the fastest airplane in the world. (A Concorde a leggyorsabb repülőgép a világon.)


Itt még érdemes megemlíteni a “minél………. annál” szerkezetet. Ezt határozott névelővel és középfokú melléknévvel fejezzük ki, utána egyenes szórend következik.
The sooner the better. Minél előbb, annál jobb.
Biztosan ismerik a következő mondást, amely arról szól, hogy nem érdemes tanulni, mert minél többet tudunk, annál többet felejtünk.

Ez angolul így hangzik:
The more we study, the more we know;
The more we know, the more we forget;
The more we forget, the less we know;
The less we know, the less we forget;
The less we forget, the more we know.
Then why study?

Kezdőlap
Szórend
Főnév
Határozatlan névelő
Határozott névelő
Melléknév
Melléknév (2.)
Egyszerű jelen idő
Folyamatos jelen
Befejezett jelen idő
Folyamatos befejezett jelen idő
Egyszerű múlt idő
Folyamatos múlt idő
Befejezett múlt idő
Jövő idők - Egyszerű jövő idő
Folyamatos jövő idő
Befejezett jövő idő
Feltételes mód
Felszólító mód
Szenvedő szerkezet
Függő beszéd
Főnévi igenév
Gerund
Gerund (2.)
Segédigék
Segédigék (2.)
Segédigék (3.)
Segédigék (4.)
Segédigék (5.)
Segédigék (6.)

Kezdőlap • Szórend • Főnév • Határozatlan névelő • Határozott névelő • Melléknév • Melléknév (2.) • Egyszerű jelen idő • Folyamatos jelen • Befejezett jelen idő • Folyamatos befejezett jelen idő • Egyszerű múlt idő • Folyamatos múlt idő • Befejezett múlt idő • Jövő idők - Egyszerű jövő idő • Folyamatos jövő idő • Befejezett jövő idő • Feltételes mód • Felszólító mód • Szenvedő szerkezet • Függő beszéd • Főnévi igenév • Gerund • Gerund (2.) • Segédigék • Segédigék (2.) • Segédigék (3.) • Segédigék (4.) • Segédigék (5.) • Segédigék (6.)