Segédigék

(4.)

Might

Jelentése: megengedő –hat, -het, lehet hogy

Vigyázat! Ez a segédige nem múlt, hanem jelen idejű. Csak függő beszédben illetve igeidő egyeztetésnél használhatjuk a may múlt idejeként!

The Englist teacher said that the children might go there. (Az angol tanár mondta, hogy a gyerekek odamehetnek.)

I was afraid it might snow. (Féltem, hogy havazik.)

Használata:

1. Kisebb lehetőség esetén:

It might snow. (Esetleg havazhat.)

3. Megengedés, udvarias kérés esetén:

Might I leave the door? (Nyitva hagyhatom azt ajtót?)

You might dance with that boy. (Táncolhatsz azzal a fiúval.)

4. Kívánság kifejezésekor:

Might I be there just once! (Bárcsak valamikor ott lehetnék!) Figyelem!

Ilyenkor fordított a szórend!

5. Lehetséges feltételnél:You might go there if you came home early.

(Elmehetnél oda, ha korán hazajönnél.)

Shall

Jelentése: fog, -jak, -jek

Egyes nyelvtankönyvekben még ma is az áll, hogy egyes és többes szám első személyben a shall segédigét használjuk a jövő idő képzésére. Ma már azonban ezt az alakot a will a beszélt nyelvben gyakorlatilag kiszorította.

Használata:

1. Első személyben: a shall-t főleg javaslatokban használjuk:

Shall I open the window? (Nyissam ki az ablakot?)

2. 2. és 3. személlyel parancsot: You shall be there in time. (Ott kell lenned időben.), fenyegetést: If you don't eat any spinach you shan't get chocolate. (Ha nem eszed meg a spenótot, nem kapsz csokit.), vagy ígéretetet fejez ki: If you eat some spinach you shall get chocolate. (Ha eszel spenótot, kapsz csokit.)

Will

Jelentése: fog, valószínűleg

A jövő idő segédigéje minden számban és személyben.

Will you do it? (Meg fogod ezt csinálni?

Yes, I will vagy No, I won’t a válasz.

Használata:

Természetesen, ahogyan azt már egy másik fejezetben említettem, ennek a segédigének is van a jövő időtől eltérő jelentése:

- udvarias kérésre: Will you lend me your pen? (Kölcsönadnád a tollad?),

- kínáláskor: Will you have a glass of wine? (Kérsz egy pohár bort?),

- bosszús felkiáltáskor: Will you stop talking? (Abbahagynák a beszélgetést?),

- a cselekvés visszautasításakor használjuk: The machine won't work. (A gép nem működik.)

Kezdőlap
Szórend
Főnév
Határozatlan névelő
Határozott névelő
Melléknév
Melléknév (2.)
Egyszerű jelen idő
Folyamatos jelen
Befejezett jelen idő
Folyamatos befejezett jelen idő
Egyszerű múlt idő
Folyamatos múlt idő
Befejezett múlt idő
Jövő idők - Egyszerű jövő idő
Folyamatos jövő idő
Befejezett jövő idő
Feltételes mód
Felszólító mód
Szenvedő szerkezet
Függő beszéd
Főnévi igenév
Gerund
Gerund (2.)
Segédigék
Segédigék (2.)
Segédigék (3.)
Segédigék (4.)
Segédigék (5.)
Segédigék (6.)

Kezdőlap • Szórend • Főnév • Határozatlan névelő • Határozott névelő • Melléknév • Melléknév (2.) • Egyszerű jelen idő • Folyamatos jelen • Befejezett jelen idő • Folyamatos befejezett jelen idő • Egyszerű múlt idő • Folyamatos múlt idő • Befejezett múlt idő • Jövő idők - Egyszerű jövő idő • Folyamatos jövő idő • Befejezett jövő idő • Feltételes mód • Felszólító mód • Szenvedő szerkezet • Függő beszéd • Főnévi igenév • Gerund • Gerund (2.) • Segédigék • Segédigék (2.) • Segédigék (3.) • Segédigék (4.) • Segédigék (5.) • Segédigék (6.)