Segédigék

(6.)

Must

Jelentése: kell Használata:

- kötelezettség, kötelesség, kényszerűség, szükségszerűség esetén

I must leave. ( El kell mennem.)

Must you tell the truth? (El kell mondanod az igazat?)

Yes, I must. (Igen, el kell mondanom - belső kényszer!)

No, I needn't. (Nem kell.)

 

Figyelem! A mustn't jelentése nem szabad, tilos, ezért a must-ot a needn't-tel tagadjuk.

- feltevés, következtetés esetén: Jane must be ill. (Jane bizonyára beteg.)

                                           John must have lost his way. (John bizonyára eltévedt.)

A must jelen idejű alak, "kell" jelentésben minden más igeidőben a have to vagy a have got to-val helyettesítjük. Ez utóbbi főleg a beszélt nyelvben használatos. A két alak között továbbá az a különbség, hogy az előbbit do-val kérdezzük és tagadjuk, míg az utóbbit fordított szórenddel.

Például: He had to go home. (Haza kellett mennie.)

            Did he have to leave? (El kellett mennie?)

            Had she got to type the letter in the morning? (Le kellett gépelnie a levelet reggel?)

A have to-t jelen időben is lehet használni, de van némi jelentéskülönbség a must és a have to között.

A must a beszélő álláspontját fejezi ki: I must go. (Mennem kell.)

Must you really go now? (Valóban el kell menned?)

A have to külső kényszert fejez ki: You have to go now or you'll miss the bus. ( Menned kell, különben lekésed a buszt.)

Need

Jelentése: kell Használata:

- szükségesség kifejezésére:

Need he go? El kell mennie?

You needn't wait long (Nem kell sokáig várnod.)

Figyelem! Van egy to need "szüksége van valamire" jelentésű főige is, ilyenkor azonban do-val kérdezünk és tagadunk.

Do you need me? (Szükséged van rám?) Yes, I do vagy No, I don't a válasz.

To be to

Jelentése: kell, úgy van/úgy volt, hogy...

Használata:

- Parancs, tiltás esetén: Peter is to be here at six. (Péter itt legyen hétre!)

You are not to park here. (Itt nem szabad parkolni.)

- Instrukció, kérés kifejezésére:

Where are we to go? (Hová menjünk?)

- Terv, intézkedés esetén:

They were to meet at the station. (Úgy volt, hogy az állomáson találkoznak.)

Kezdőlap
Szórend
Főnév
Határozatlan névelő
Határozott névelő
Melléknév
Melléknév (2.)
Egyszerű jelen idő
Folyamatos jelen
Befejezett jelen idő
Folyamatos befejezett jelen idő
Egyszerű múlt idő
Folyamatos múlt idő
Befejezett múlt idő
Jövő idők - Egyszerű jövő idő
Folyamatos jövő idő
Befejezett jövő idő
Feltételes mód
Felszólító mód
Szenvedő szerkezet
Függő beszéd
Főnévi igenév
Gerund
Gerund (2.)
Segédigék
Segédigék (2.)
Segédigék (3.)
Segédigék (4.)
Segédigék (5.)
Segédigék (6.)

Kezdőlap • Szórend • Főnév • Határozatlan névelő • Határozott névelő • Melléknév • Melléknév (2.) • Egyszerű jelen idő • Folyamatos jelen • Befejezett jelen idő • Folyamatos befejezett jelen idő • Egyszerű múlt idő • Folyamatos múlt idő • Befejezett múlt idő • Jövő idők - Egyszerű jövő idő • Folyamatos jövő idő • Befejezett jövő idő • Feltételes mód • Felszólító mód • Szenvedő szerkezet • Függő beszéd • Főnévi igenév • Gerund • Gerund (2.) • Segédigék • Segédigék (2.) • Segédigék (3.) • Segédigék (4.) • Segédigék (5.) • Segédigék (6.)