Jövő idők

(Future Tenses)

Az angolban a jövő idő kifejezésére többféle lehetőség van.

Tomorrow I'm visiting my grandmother. (Holnap meglátogatom a nagymamámat.)

I'm going to paint the garage door this afternoon. (Ma délután be fogom festeni a garázsajtót - szándékomban áll.)

Egyszerű jövő idő

(Simple Future Tense)

Képzése: will + főige (to nélküli alakja)

Kérdése fordított szórenddel történik.

Will you do it? (Meg fogod ezt csinálni?) Yes, I will or No, I won't a válasz.

Használata:

1. Szokásos, ismétlődő cselekvés kifejezésére a jövőben: My husband will do the shopping every week. (A férjem fog bevásárolni minden héten.)

2. A jövőben bekövetkező egyszeri, pillanatnyi cselekvés kifejezésére:

I will meet her at five. (Ötkor fogok vele találkozni.)

3. Ha valamely jövőbeli cselekvést hajlandóak vagyunk elvégezni:

I will help you with your work. (Segíteni fogok neked a munkádban.)

4. Hirtelen elhatározásoknál: What shall I do? I'll go to the library. (Mit is csináljak? Könyvtárba megyek.)

5. Olyan jövőbeli eseményeknél, melyeket bizonytalannak érzünk, elsősorban olyan igéknél, mint a ' to think (gondolni), hope (remélni), feel (érezni), believe (hinni), promise (ígérni), imagine (elképzelni)' mellett:

I don't think he'll come. (Szerintem nem jön el.)

Ennek az igeidőnek a leggyakoribb időhatározói: tomorrow (holnap), the day after tomorrow (holnapután), tomorrow morning/afternoon (holnap reggel/délután), next week/month (jövő héten/hónapban), in a few minutes (pár percen belül), then (azután), soon (hamarosan)

A shall-t főleg javaslatokban használjuk első személyben: Shall I open the window? (Nyissam ki az ablakot?)

2. és 3. személlyel parancsot: You shall be there in time. (Ott kell lenned időben.), fenyegetést: If you don't eat any spinach you shan't get chocolate. (Ha nem eszed meg a spenótot, nem kapsz csokit.), vagy ígéretetet fejez ki: If you eat some spinach you shall get chocolate. (Ha eszel spenótot, kapsz csokit.)

Egyébként a will segédigének is van a jövő időtől eltérő jelentése: udvarias kérésre: Will you lend me your pen? (Kölcsönadnád a tollad?), kínáláskor:

Will you have a glass of wine? (Kérsz egy pohár bort?), bosszús felkiáltáskor:

Will you stop talking? (Abbahagynák a beszélgetést?), a cselekvés

visszautasításakor használjuk: The machine won't work. (A gép nem működik.)

Ne felejtsük el, hogy (after (miután), as (amint), as soon as (mihelyt), when (amikor), before (mielőtt), while (amíg, mialatt), till, until (amíg) időhatározói mellékmondatokban, valamint az if kezdetű feltételes mellékmondatokban nem állhat jövő idő, helyette jelen idő áll:

Kezdőlap
Szórend
Főnév
Határozatlan névelő
Határozott névelő
Melléknév
Melléknév (2.)
Egyszerű jelen idő
Folyamatos jelen
Befejezett jelen idő
Folyamatos befejezett jelen idő
Egyszerű múlt idő
Folyamatos múlt idő
Befejezett múlt idő
Jövő idők - Egyszerű jövő idő
Folyamatos jövő idő
Befejezett jövő idő
Feltételes mód
Felszólító mód
Szenvedő szerkezet
Függő beszéd
Főnévi igenév
Gerund
Gerund (2.)
Segédigék
Segédigék (2.)
Segédigék (3.)
Segédigék (4.)
Segédigék (5.)
Segédigék (6.)

Kezdőlap • Szórend • Főnév • Határozatlan névelő • Határozott névelő • Melléknév • Melléknév (2.) • Egyszerű jelen idő • Folyamatos jelen • Befejezett jelen idő • Folyamatos befejezett jelen idő • Egyszerű múlt idő • Folyamatos múlt idő • Befejezett múlt idő • Jövő idők - Egyszerű jövő idő • Folyamatos jövő idő • Befejezett jövő idő • Feltételes mód • Felszólító mód • Szenvedő szerkezet • Függő beszéd • Főnévi igenév • Gerund • Gerund (2.) • Segédigék • Segédigék (2.) • Segédigék (3.) • Segédigék (4.) • Segédigék (5.) • Segédigék (6.)