Befejezett jövő idő

(Future Perfect Tense)

Meglehetősen ritkán használt igeidő.

Képzése: will +have +ige 3. alakja

Kérdése: fordított szórenddel történik. Will Mary have cooked dinner by six o'clock? (Mary megfőzi az ebédet 6-ra?)

A rövid válasz: Yes, she will or No, she won't.

Használata:

1. Ha egy cselekvés egy bizonyos jövőbeli cselekvés kezdete, vagy egy jövőbeli időpont előtt be fog fejeződni: I'll have finished my work by five o'clock. (Be fogom fejezni a munkámat öt órára.)

2. Ha egy cselekvés még folyamatban lesz egy későbbi cselekvés megindulásakor: We'll have been there for two days by the time you arrive. (Mi már két napja ott leszünk, mikorra megérkezel.

Időhatározói: by, by the time (amikorra), before (mielőtt)

Nem szabad elfelejtenünk, hogy az időhatározói mellékmondatokban itt is jelen időt vagy folyamatos jelen időt használunk a jövő időre vonatkozóan.

 

Folyamatos befejezett jövő idő

(Future Perfect Continuous Tense)

Igen ritkán használt igeidő.

Képzése: will+have+been+ige+-ing

Kérdése: fordított szórenddel

Használata:

Olyan cselekvést fejezünk ki vele, amely egy későbbi cselekvés megindulásáig vagy azon túl is tart, a folyamatosságot hangsúlyozza:

Peter will have been learning Italian for three years by the end of the school year. (A tanév végén lesz négy éve, hogy Péter olaszul tanul.)

Kezdőlap
Szórend
Főnév
Határozatlan névelő
Határozott névelő
Melléknév
Melléknév (2.)
Egyszerű jelen idő
Folyamatos jelen
Befejezett jelen idő
Folyamatos befejezett jelen idő
Egyszerű múlt idő
Folyamatos múlt idő
Befejezett múlt idő
Jövő idők - Egyszerű jövő idő
Folyamatos jövő idő
Befejezett jövő idő
Feltételes mód
Felszólító mód
Szenvedő szerkezet
Függő beszéd
Főnévi igenév
Gerund
Gerund (2.)
Segédigék
Segédigék (2.)
Segédigék (3.)
Segédigék (4.)
Segédigék (5.)
Segédigék (6.)

Kezdőlap • Szórend • Főnév • Határozatlan névelő • Határozott névelő • Melléknév • Melléknév (2.) • Egyszerű jelen idő • Folyamatos jelen • Befejezett jelen idő • Folyamatos befejezett jelen idő • Egyszerű múlt idő • Folyamatos múlt idő • Befejezett múlt idő • Jövő idők - Egyszerű jövő idő • Folyamatos jövő idő • Befejezett jövő idő • Feltételes mód • Felszólító mód • Szenvedő szerkezet • Függő beszéd • Főnévi igenév • Gerund • Gerund (2.) • Segédigék • Segédigék (2.) • Segédigék (3.) • Segédigék (4.) • Segédigék (5.) • Segédigék (6.)