Szenvedő szerkezet

Az angolban sokkal gyakoribb szerkezet, mint a magyarban, főleg az írott nyelvben. Akkor használjuk, amikor nem fontos vagy nem ismert a cselekvő személy, hanem a cselekvésen, illetve a tárgyon van a hangsúly. Csak tárgyas igéből képezhető.

Somebody gave an orange to Peter. (Valaki adott Péternek egy narancsot.)

An orange was given to Peter. (Egy narancsot adtak Péternek.) - Ebben az esetben by elöljáróval lehetne hozzákapcsolni a cselekvő alanyt, de nem fontos.)

Ezt a mondatot másképp is ki lehet fejezni: Peter was given an orange.

(Péternek adtak egy narancsot.) Ebben az esetben a részeshatározóból lett alany, igen gyakori ez a forma. Például: I was told something interesting. (Valami érdekeset mondtak nekem.)

Azt hiszem, a fenti mondatokból világos, hogy a cselekvő mondat alanyából a szenvedő mondatban tárgy lesz, az alany by elöljáróval kapcsolódik a mondathoz, de ez elhagyható. Igen fontos, hogy a passzív mondat állítmánya megtartsa a kiinduló mondat állítmányának az igeidejét.

Tulajdonképpen minden igeidőben létre lehet hozni, de nem használatos mindegyikben! A következő négy igeidőben nem vagy csak nagyon ritkán használatos (ugyanis meglehetősen bonyolult a képzése): Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous, Future Continuous és Future Perfect Continuous. Ezek helyett a Simple alakokat lehet használni.

Képzése: to be ragozott alakja a megfelelő igeidőben + az ige 3. alakja (Past Participle)

A letter is being written now. (A levelet most írják.)

A letter is written every day. (Minden nap írnak egy levelet.)

A letter was written last week. (A múlt héten írtak egy levelet.)

A letter was being written all morning. (A levelet egész délelőtt írták.)

A letter has been written. (Írtak egy levelet.)

After the letter had been written the secretary sent it. (Miután a levelet megírták a titkárnő elküldte.)

A letter will be written in two hours. (Két óra múlva levelet fognak írni.)

A letter will have been written by the time our boss arrives. (Mire a főnökünk megérkezik, a levél elkészül.)

Kezdőlap
Szórend
Főnév
Határozatlan névelő
Határozott névelő
Melléknév
Melléknév (2.)
Egyszerű jelen idő
Folyamatos jelen
Befejezett jelen idő
Folyamatos befejezett jelen idő
Egyszerű múlt idő
Folyamatos múlt idő
Befejezett múlt idő
Jövő idők - Egyszerű jövő idő
Folyamatos jövő idő
Befejezett jövő idő
Feltételes mód
Felszólító mód
Szenvedő szerkezet
Függő beszéd
Főnévi igenév
Gerund
Gerund (2.)
Segédigék
Segédigék (2.)
Segédigék (3.)
Segédigék (4.)
Segédigék (5.)
Segédigék (6.)

Kezdőlap • Szórend • Főnév • Határozatlan névelő • Határozott névelő • Melléknév • Melléknév (2.) • Egyszerű jelen idő • Folyamatos jelen • Befejezett jelen idő • Folyamatos befejezett jelen idő • Egyszerű múlt idő • Folyamatos múlt idő • Befejezett múlt idő • Jövő idők - Egyszerű jövő idő • Folyamatos jövő idő • Befejezett jövő idő • Feltételes mód • Felszólító mód • Szenvedő szerkezet • Függő beszéd • Főnévi igenév • Gerund • Gerund (2.) • Segédigék • Segédigék (2.) • Segédigék (3.) • Segédigék (4.) • Segédigék (5.) • Segédigék (6.)