Kezdőlap
Szórend
Főnév
Határozatlan névelő
Határozott névelő
Melléknév
Melléknév (2.)
Egyszerű jelen idő
Folyamatos jelen
Befejezett jelen idő
Folyamatos befejezett jelen idő
Egyszerű múlt idő
Folyamatos múlt idő
Befejezett múlt idő
Jövő idők - Egyszerű jövő idő
Folyamatos jövő idő
Befejezett jövő idő
Feltételes mód
Felszólító mód
Szenvedő szerkezet
Függő beszéd
Főnévi igenév
Gerund
Gerund (2.)
Segédigék
Segédigék (2.)
Segédigék (3.)
Segédigék (4.)
Segédigék (5.)
Segédigék (6.)

SZÓREND

Az angol nyelvben nincsenek ragok és jelek, mint a magyar nyelvben, a szavak mondatbeli szerepét a mondatban elfoglalt helyük jelöli ki, ennélfogva a szórend kötött. Nem mindegy, hol áll a szó a mondatban, mert különben megváltozhat a jelentése.

Például vizsgáljuk meg a következő mondatokat, ugyanazokat a szavakat tartalmazzák, a szórendtől függően viszont teljesen más az értelmük:

Peter loves Mary. (Péter szereti Maryt.)

Mary loves Peter. (Mary szereti Pétert.)

A kijelentő mondat szórendje a következő:

Alany + állítmány + tárgy + határozó : Peter saw a film yesterday. (Péter tegnap megnézett egy filmet.)

A jelző a jelzett szó előtt áll: Peter saw a good film yesterday. (Péter egy jó filmet látott tegnap.)

A határozók sorrendje: mód-, állapot-, társ-, hely- és időhatározó.

Ez utóbbi kettő állhat a mondat elején is, de akkor fordított sorrendben.

Peter speaks English well. (Péter jól beszél angolul.)

Peter is sitting calmly in the garden now. (Péter most a kertben nyugodtan ül.)

Kétféle kérdőmondatot különböztethetünk meg:

- kiegészítendő kérdés esetén első helyre a kérdőszó kerül, ezt követi a segédige, majd az alany és a főige jön, a többi mondatrész a megszokott sorrendben következnek:

Például: Where did you go yesterday? (Hová mentél tegnap?)

- eldöntendő kérdés esetén is fordított szórend van, de ilyenkor nincs kérdőszó:

Are you a student ? (Tanuló vagy?)

Will you come to the cinema tomorrow? (Jössz holnap moziba?)

A felkiáltó mondatoknál gyakran használunk kérdőszót vagy kiemelést:

What a nice garden! (Milyen szép kert!)

Kezdőlap • Szórend • Főnév • Határozatlan névelő • Határozott névelő • Melléknév • Melléknév (2.) • Egyszerű jelen idő • Folyamatos jelen • Befejezett jelen idő • Folyamatos befejezett jelen idő • Egyszerű múlt idő • Folyamatos múlt idő • Befejezett múlt idő • Jövő idők - Egyszerű jövő idő • Folyamatos jövő idő • Befejezett jövő idő • Feltételes mód • Felszólító mód • Szenvedő szerkezet • Függő beszéd • Főnévi igenév • Gerund • Gerund (2.) • Segédigék • Segédigék (2.) • Segédigék (3.) • Segédigék (4.) • Segédigék (5.) • Segédigék (6.)