Felszólító mód

(Imperative Mood)

Csak második személyben használjuk, egyes és többes számban egyaránt a to nélküli főnévi igenévvel fejezzük ki:

Open the books. (Nyissátok ki a könyveteket!)

Don't be angry with Peter. (Ne légy mérges Péterre!)

Első és harmadik személyben körülírást, a to let igét használjuk to nélküli főnévi igenévvel:

Let me go. (Hadd menjek!)

Let's go to the cinema. (Menjünk moziba!)

Don't let him smoke. (Ne dohányozzon!)

Az angolban pontot teszünk a felszólító mondat után.

Műveltetés

Az angolban a műveltetést különféle szerkezetekkel fejezzük ki attól függően, hogy mit hangsúlyozunk.

1. Amennyiben az elvégzett cselekvésen van a hangsúly, és nem a személyen, a következő szerkezetet használjuk:

Például: I had my flat painted last week. (Múlt héten kifestettem a lakást.)

2. Amennyiben viszont a cselekvést végző személy a lényeges, a következő szerkezetet használjuk:

Például: I had her cut my hair yesterday. (Tegnap levágattam vele a hajam.)

3. A cselekvést végző személy a lényeges, de a szerkezet jelentése: rávenni, rábeszélni valakit valamire:

I should get him to see a doctor. (Rá kellene vennem, hogy menjen orvoshoz.)

4. Lényeges a cselekvést végző személy, de a következő szerkezetet főleg érzelmek közvetítésére használjuk:

This film made me cry. (Ez a film megríkatott.)

A "have, make és get igék" minden igeidőben állhatnak. Egyszerű jelenben és múltban a "do" segédigével kérdezünk és tagadunk.

Did you have your car fixed yesterday? (Megjavíttattad tegnap a kocsid?)

Yes, I did vagy No, I didn't a rövid válasz.

A többi igeidőben fordított szórenddel kérdezünk.

Kezdőlap
Szórend
Főnév
Határozatlan névelő
Határozott névelő
Melléknév
Melléknév (2.)
Egyszerű jelen idő
Folyamatos jelen
Befejezett jelen idő
Folyamatos befejezett jelen idő
Egyszerű múlt idő
Folyamatos múlt idő
Befejezett múlt idő
Jövő idők - Egyszerű jövő idő
Folyamatos jövő idő
Befejezett jövő idő
Feltételes mód
Felszólító mód
Szenvedő szerkezet
Függő beszéd
Főnévi igenév
Gerund
Gerund (2.)
Segédigék
Segédigék (2.)
Segédigék (3.)
Segédigék (4.)
Segédigék (5.)
Segédigék (6.)

Kezdőlap • Szórend • Főnév • Határozatlan névelő • Határozott névelő • Melléknév • Melléknév (2.) • Egyszerű jelen idő • Folyamatos jelen • Befejezett jelen idő • Folyamatos befejezett jelen idő • Egyszerű múlt idő • Folyamatos múlt idő • Befejezett múlt idő • Jövő idők - Egyszerű jövő idő • Folyamatos jövő idő • Befejezett jövő idő • Feltételes mód • Felszólító mód • Szenvedő szerkezet • Függő beszéd • Főnévi igenév • Gerund • Gerund (2.) • Segédigék • Segédigék (2.) • Segédigék (3.) • Segédigék (4.) • Segédigék (5.) • Segédigék (6.)