Egyszerű jelen idő

(Present Simple Tense)


Képzése:
Az ige to nélküli szótári alakja, amely harmadik személyben kap egy -s-t.
A kérdés és tagadás a do segédige használatával történik.
Például: Do you like reading? (Szeretsz olvasni?) Yes, I do vagy No, I don’t az ilyen kérdésre a helyes válasz.
He does not like pork. (Nem szereti a sertéshúst.)
Alanyra kérdezésnél nem használjuk a do segédigét:
Who likes reading? (Ki szeret olvasni?)
What makes a noise? (Mi okozza a zajt?)

Használata:
1. Ismétlődő, szokásos, rendszeres cselekvést fejez ki, a magyar “szoktam”
kifejezésére ezt használjuk az angolban.

I usually get up at 7 o’clock. (Rendszerint 7 órakor kelek fel.)


A következő időhatározók mellett használjuk ezt az igeidőt:
always (mindig), normally (rendes körülmények között), often (gyakran), frequently (gyakran), generally (általában), usually (rendszerint), regularly (rendszeresen), sometimes (néha), rarely (ritkán), seldom (ritkán), never (soha), ever (valaha, örökké), every day (minden nap), every week (minden héten), every month (minden hónapban), every year minden évben) etc.


A gyakoriságot kifejező határozók általában a főige előtt állnak:
Peter never drinks tea. (Péter sohasem iszik teát.)
I usually go to bed early. (Rendszerint korán fekszem le.)


Figyelem! A következő, foglalkozásra vonatkozó What do you do? (Mi a foglalkozása?) kérdésre rendszeresen hibás választ kapunk. A helyes válasz a következő: I’m a student. (Egyetemi hallgató vagyok.) Az angolul tanulók jó része összetéveszti a What are you doing now? (Mit csinálsz most?) kérdéssel, amelyre viszont a válasz: I’m writing a letter. (Levelet írok.)


2. Az alanyra jellemző cselekvés kifejezésekor:
He drinks a lot. (Sokat iszik.)


3. Általános igazságok esetében:
The sun rises in the east. (A nap keleten kel fel.)
The sun sets in the west. (A nap nyugaton nyugszik.)
The water boils at 100 degrees centigrade. (A víz 100 fokon forr.)

Kezdőlap
Szórend
Főnév
Határozatlan névelő
Határozott névelő
Melléknév
Melléknév (2.)
Egyszerű jelen idő
Folyamatos jelen
Befejezett jelen idő
Folyamatos befejezett jelen idő
Egyszerű múlt idő
Folyamatos múlt idő
Befejezett múlt idő
Jövő idők - Egyszerű jövő idő
Folyamatos jövő idő
Befejezett jövő idő
Feltételes mód
Felszólító mód
Szenvedő szerkezet
Függő beszéd
Főnévi igenév
Gerund
Gerund (2.)
Segédigék
Segédigék (2.)
Segédigék (3.)
Segédigék (4.)
Segédigék (5.)
Segédigék (6.)

Kezdőlap • Szórend • Főnév • Határozatlan névelő • Határozott névelő • Melléknév • Melléknév (2.) • Egyszerű jelen idő • Folyamatos jelen • Befejezett jelen idő • Folyamatos befejezett jelen idő • Egyszerű múlt idő • Folyamatos múlt idő • Befejezett múlt idő • Jövő idők - Egyszerű jövő idő • Folyamatos jövő idő • Befejezett jövő idő • Feltételes mód • Felszólító mód • Szenvedő szerkezet • Függő beszéd • Főnévi igenév • Gerund • Gerund (2.) • Segédigék • Segédigék (2.) • Segédigék (3.) • Segédigék (4.) • Segédigék (5.) • Segédigék (6.)